| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Skutki prawne likwidacji statusu zakładu pracy chronionej

Skutki prawne likwidacji statusu zakładu pracy chronionej

Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający odpowiednie wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy, uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli:

  • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi:

– co najmniej 40%, w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo

– co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

  • obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:

– odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,

– uwzględniają potrzeby osób niepełnoprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich,

  • jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne;
  • wystąpi z wnioskiem o przyznanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej (art. 28 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm. – dalej zwana ustawą o rehabilitacji).

Odrębne uregulowanie dotyczy spółdzielni socjalnej, która powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych, mającej status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej. Spółdzielnia ta uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli wystąpi z wnioskiem o nadanie takiego statusu w terminie 3 miesięcy od daty wpisu tej spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego.

Decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, potwierdzającą spełnianie wyżej wymienionych warunków, wydaje wojewoda. Dotyczy ona także spełniania przez pracodawcę warunków i obowiązków związanych z utworzeniem zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenia ewidencji środków tego funduszu oraz prowadzenia rachunku bankowego środków funduszu. Jeżeli zakład pracy chronionej w trakcie posiadania tego statusu nie spełnia jednak któregokolwiek z wymienionych warunków lub obowiązków, wojewoda podejmuje decyzję stwierdzającą utratę przyznanego statusu zakładu pracy chronionej.

Czytaj także

Autor:

doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło:

POPON
Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »