| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 22 stycznia 2004 r. sygn. I PK 288/03

Wyrok SN z dnia 22 stycznia 2004 r. sygn. I PK 288/03

Akt normatywny przekazujący kompetencje pomiędzy organami administracji publicznej przesądza o przejęciu tych publicznych zadań jako zakładu pracy lub jego części na podstawie art. 231 k.p., chyba że ustawa stanowi inaczej. Przewodniczący Prezes SN Walerian Sanetra Sędziowie SN: Zbigniew Myszka (sprawozdawca), Andrzej Wróbel. Sąd Najwyższy, po

Wyrok SN z dnia 22 stycznia 2004 r. sygn. I PK 288/03

Akt normatywny przekazujący kompetencje pomiędzy organami administracji publicznej przesądza o przejęciu tych publicznych zadań jako zakładu pracy lub jego części na podstawie art. 231 k.p., chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przewodniczący Prezes SN Walerian Sanetra

Sędziowie SN: Zbigniew Myszka (sprawozdawca), Andrzej Wróbel.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2004 r. sprawy z powództwa Jerzego U. przeciwko Wojewodzie M. w K. o ustalenie i wynagrodzenie, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie z dnia 6 lutego 2003 r. [...]

oddalił kasację.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy w Krakowie wyrokiem z dnia 6 lutego 2003 r. oddalił apelację pozwanego Wojewody M. od wyroku Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w Nowym Sączu z dnia 22 marca 2002 r. ustalającego istnienie stosunku pracy między powodem Jerzym U. a pozwanym Wojewodą od dnia 1 stycznia 2002 r. na dotychczasowych warunkach pracy i płacy oraz zasądzającego od tego pozwanego na rzecz powoda wynagrodzenie za styczeń i luty 2002 r. w kwocie 2.268,51 zł brutto z odsetkami, a także oddalającego powództwo w stosunku do pozwanego Powiatowego Urzędu Pracy w N.S.

W sprawie tej ustalono, że w okresie od dnia 1 sierpnia 1995 r. do 31 grudnia 1999 r. powód był pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w K. - Filii w N.S. Pismem z dnia 10 listopada 1999 r. Dyrektor tej Filii poinformował powoda, że z dniem 1 stycznia 2000 r. staje się on - na zasadzie art. 231 k.p. - pracownikiem administracji samorządowej, tj. Powiatowego Urzędu Pracy w N.S. w związku z przejęciem zadań wykonywanych przez powoda przez tę administrację. Powód został kierownikiem działu kontroli legalności zatrudnienia.

Pismem z dnia 8 listopada 2001 r. Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w N.S. poinformował powoda, że w związku z przejęciem z dniem 1 stycznia 2002 r. zadań w zakresie kontroli legalności zatrudnienia przez Wojewodę M., od tej daty powód staje się pracownikiem M. Urzędu Wojewódzkiego. W piśmie tym powód został pouczony o prawie rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy bez wypowiedzenia. Następnie pismem z dnia 30 listopada 2001 r. poinformowano powoda, że rekrutacja pracowników do realizacji wyżej wymienionych zadań odbędzie się według zasad naboru do korpusu służby cywilnej, w którym powód może wziąć udział. Pismem z dnia 21 grudnia 2001 r. M. Urząd Wojewódzki w K. powiadomił Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w N.S., że ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy w strukturach kontroli legalności zatrudnienia ukazało się w Biuletynie Służby Cywilnej i że w przypadku zakwalifikowania pracowników tego Powiatowego Urzędu Pracy do pracy w M. Urzędzie Wojewódzkim zostanie przekazana informacja dotycząca wymaganej dokumentacji osobowej. Powód złożył swoją ofertę, jednakże w ogóle nie został zaproszony na rozmowę wstępną. Pomimo to w dniu 2 stycznia 2002 r. powód złożył oświadczenie o gotowości do pracy w M. Urzędzie Wojewódzkim w jednostce kontrolującej przestrzeganie przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Następnie w dniu 25 stycznia 2002 r. powód otrzymał z tego Urzędu pismo informujące go, że postępowanie kwalifikacyjne przed komisją do spraw naboru pracowników jest wieloetapowe, a powód nie został zakwalifikowany do ostatniego etapu konkursowego, tj. do rozmowy z tą komisją. W tej sytuacji powód w dniu 1 lutego 2002 r. ponownie pisemnie potwierdził swoją gotowość do pracy. W odpowiedzi M. Urząd Wojewódzki pismem z dnia 15 lutego 2002 r. poinformował powoda, że sprawę uważa za wyjaśnioną w poprzednich pismach dotyczących możliwości zatrudnienia, które powód otrzymał.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »