Kategorie

Udzielanie urlopu wypoczynkowego nauczycielowi akademickiemu

Beata Skrobisz-Kaczmarek
Nauczyciel akademicki uczelni publicznej lub niepublicznej ma prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu nie jest uzależniony ani od poziomu wykształcenia, ani od okresu zatrudnienia i wynosi 36 dni roboczych w ciągu roku.

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym (zwana dalej ustawą) wskazuje, że 36-dniowy urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. Z tego też względu nauczycielowi akademickiemu nie przysługuje prawo do urlopu na żądanie.

Nauczyciel akademicki prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego uzyskuje w ostatnim dniu poprzedzającym letnią przerwę w zajęciach dydaktycznych, natomiast prawo do drugiego i następnych urlopów – z początkiem każdego następnego roku kalendarzowego.

Przykład

Asystent Marcin D. 1 marca 2011 r. podjął pracę na Wydziale Fizyki UW. Jest to jego pierwsza praca zawodowa. Tak więc prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego Marcin D. nabędzie w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie letniej przerwy w zajęciach dydaktycznych w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego okresu.

Ustawa zobowiązała Senat (lub organ wskazany w statucie) do określenia w statucie uczelni trybu udzielania urlopu wypoczynkowego z uwzględnieniem przepisów Kodeksu pracy w zakresie:

 • udzielania urlopów zgodnie z planem urlopów,
 • udzielania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Prawo do urlopu w trakcie roku lub przy pracy na część etatu

Pracodawcy bardzo często zadają sobie pytanie, w jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy nauczycielowi akademickiemu, który podejmuje lub kończy pracę w ciągu roku kalendarzowego, czy też wraca do pracy po urlopie bezpłatnym, wychowawczym czy urlopie zdrowotnym. Ustawa rozstrzyga tę kwestię jednoznacznie. W przypadku gdy wystąpi jedna z wymienionych sytuacji, wówczas nauczyciel akademicki ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym (art. 133 ust. 3 ustawy).

Przykład

Kazimierz W., profesor zatrudniony na Wydziale Prawa UW, po zakończeniu rocznego urlopu bezpłatnego wrócił do pracy 15 kwietnia 2011 r. W związku z tym prawo do urlopu wypoczynkowego za 2011 r. nabył w wymiarze 27 dni roboczych (9/12 z 36 dni roboczych).


Często uczelnie zatrudniają nauczycieli akademickich w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wówczas urlop wypoczynkowy przysługuje im w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia.

Przykład

Teresa C. jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w wymiarze 1/5 etatu. Z tego względu Teresa C. ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 8 dni roboczych (1/5 z 36 dni).

Urlop w dni pracujące

Do urlopu wypoczynkowego nie wlicza się dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w 5-dniowym tygodniu pracy. Potwierdzają to również przepisy Kodeksu pracy, zgodnie z którymi pracownikowi udziela się urlopu wypoczynkowego w te dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 1542 k.p.). A zatem urlop wypoczynkowy nie może być udzielony na dni, które są dla danego pracownika dniami wolnymi od pracy, ale na dni robocze. Może być udzielany na niedziele, jeśli są one dniami roboczymi dla tego pracownika, zgodnie z obowiązującym go harmonogramem pracy.

Przykład

Barbara B. profesor zwyczajny Wydziału Geografii UW jest zatrudniona w wymiarze 2/3 etatu i ma prawo do 24 dni roboczych urlopu wypoczynkowego. Wymiar zajęć ustalony dla tej grupy pracowników wynosi 150 godzin rocznie, co oznacza, że dla Barbary B. wynosi 100 godzin. Zgodnie z harmonogramem pracy wydziału Barbara B. realizuje swoje pensum przez 3 dni w tygodniu (poniedziałek – 2 godziny, środa – 1 godzina i czwartek – 1 godzina), w sumie 4 godziny tygodniowo. Pensum zostanie zrealizowane przez okres trwania zajęć przez ok. 25 tygodni. Barbara B. złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu wypoczynkowego w wymiarze 24 dni od 4 lipca 2011 r. Rektor udzielił tego urlopu w okresie od dnia wskazanego we wniosku do 29 sierpnia 2011 r. Oznacza to, że Barbara B. wykorzysta urlop w dniach ustalonych w harmonogramie, które są dla niej dniami pracy.


Wynagrodzenie urlopowe

Reklama

Przepisy ustawy gwarantują nauczycielowi akademickiemu wynagrodzenie za urlop takie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. W przypadku zmiennych składników wynagrodzenia są one obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jeżeli zatrudnienie trwało krócej, to przeciętne wynagrodzenie oblicza się z całego okresu zatrudnienia z uwzględnieniem stawek obowiązujących w okresie urlopu. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nauczyciela akademickiego obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia zaliczane do wynagrodzeń osobowych. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego nie włączamy składników o charakterze nieperiodycznym, takich jak: nagrody jubileuszowe, inne nagrody, wynagrodzenia za recenzje, odprawy, ekwiwalenty i odszkodowania.

W celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy należy wyliczyć wynagrodzenie za 1 dzień urlopu. Dlatego też sumę składników wynagrodzenia określonych w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składników wynagrodzenia określonych procentowo od tych stawek z miesiąca wykorzystywania przez nauczyciela akademickiego urlopu wypoczynkowego trzeba podzielić przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca. Następnie obliczone wynagrodzenie za 1 dzień urlopu wypoczynkowego należy pomnożyć przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w trakcie urlopu wypoczynkowego.

Kolejną czynnością pracodawcy jest ustalenie wynagrodzenia za 1 dzień urlopu wypoczynkowego w części ustalonej na podstawie zmiennych składników wynagrodzenia. Tę część oblicza się, dzieląc podstawę wymiaru (ustaloną na podstawie wynagrodzenia, do którego nauczyciel akademicki nabył prawo w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu), przez 251 dni. Gdy nauczyciel akademicki jest zatrudniony krócej niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru dzieli się przez liczbę dni roboczych przypadających w okresie jego zatrudnienia. Tak obliczone wynagrodzenie za 1 dzień urlopu wypoczynkowego mnoży się przez liczbę dni tego urlopu.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nauczyciela akademickiego jest sumą wynagrodzenia w części ustalonej na podstawie składników wynagrodzenia określonych w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz wynagrodzenia w części ustalonej na podstawie zmiennych składników wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

 • art. 1542 Kodeksu pracy,
 • ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 1365 ze zm.),
 • § 2–5 rozporządzenia MNiSW z 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich (DzU nr 203, poz. 1499 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?