reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Za szkodę wyrządzoną innej osobie przez pracownika odpowiada pracodawca

Za szkodę wyrządzoną innej osobie przez pracownika odpowiada pracodawca

Osoba, której pracownik wyrządził szkodę, może żądać jej naprawienia wyłącznie od jego pracodawcy. Pracownik będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania poszkodowanemu tylko wówczas, gdy spowodował szkodę z winy umyślnej, gdy nie ma ona związku z wykonywaniem przez niego pracy oraz gdy pracodawca jest niewypłacalny.


Zgodnie z kodeksem pracy, w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do jej naprawienia jest wyłącznie pracodawca. Taka regulacja chroni interes osoby poszkodowanej, gdyż łatwiej, z uwagi na możliwości finansowe pracodawcy, wyegzekwować od niego odszkodowanie, a także pracownika, gdyż chroni go przed surowymi skutkami odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedzialność pracodawcy

Pracodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przez pracownika tylko wtedy, gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze, obowiązek naprawienia szkody powstanie tylko wówczas, gdy pracownik wyrządził osobie trzeciej szkodę z winy nieumyślnej, a więc wtedy, gdy wprawdzie nie chciał wyrządzić szkody, ale nastąpiła ona na skutek jego niedbalstwa (patrz ramka z orzecznictwem). Po drugie, warunkiem odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy względem osoby trzeciej jest wyrządzenie przez pracownika szkody przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że pracownik wyrządza szkodę przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych wówczas, gdy szkoda ta pozostaje w normalnym, wewnętrzno-organizacyjnym funkcjonalnym związku przyczynowym z powierzonymi mu czynnościami, które podjął na podstawie stosunku pracy w ramach wykonywania zadań związanych z przedmiotem działalności tego zakładu (por. wyrok SN z 19 lutego 1976 r., III PR 21/76, PiZS 1977/10/68). Oznacza to, że pracodawca będzie zwolniony z odpowiedzialności odszkodowawczej wówczas, gdy jego pracownik wyrządził szkodę jedynie przy okazji czy przy sposobności wykonywania swych obowiązków pracowniczych.

Rekompensowanie szkody

Pracodawca odpowiada wobec osoby trzeciej nie na podstawie kodeksu pracy, lecz według zasad określonych w kodeksie cywilnym. Odpowiada na zasadzie ryzyka, co oznacza, że nie będzie mógł uwolnić się od zapłaty odszkodowania przez wykazanie, że do powstania szkody doszło z przyczyn przez niego niezawinionych.

Warto podkreślić, że na pracodawcy ciąży obowiązek zapłaty osobie poszkodowanej odszkodowania w pełnej wysokości. Musi pokryć on szkodę w mieniu oraz koszty leczenia, gdy szkoda spowodowała uszczerbek na zdrowiu.

Roszczenie regresowe do pracownika

Sam fakt, że obowiązek zapłaty odszkodowania osobie poszkodowanej ciąży na pracodawcy, nie oznacza jeszcze, że pracownik nie poniesie żadnych konsekwencji za to, że doprowadził do powstania szkody. Pracownik ponosi bowiem wobec pracodawcy odpowiedzialność regresową. Oznacza to, że pracodawca, który zapłacił osobie poszkodowanej stosowne odszkodowanie, może następnie dochodzić jego zwrotu od pracownika, który wyrządził szkodę. Wysokość odszkodowania, którego może domagać się pracodawca, nie jest jednak nieograniczona - jest limitowana do wysokości trzykrotnego wynagrodzenia tego pracownika w dniu wyrządzenia szkody. Zatem wysokość odszkodowania, którego pracodawca może domagać się od pracownika w ramach regresu, nie musi odpowiadać wysokości odszkodowania, jakie uiścił osobie poszkodowanej.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja51.75 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Melonet

Agencja SEM zajmująca się marketingiem w Internecie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama