| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Praca przy komputerze - uprawnienia pracownika

Praca przy komputerze - uprawnienia pracownika

Pracownikowi pracującemu przed monitorem ekranowym przez co najmniej 4 godziny na dobę pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary korygujące wzrok oraz co najmniej 5 minutową przerwę wliczaną do czasu pracy. Ponadto pracownik ma prawo do dodatku pieniężnego za pracę przy komputerze, jeśli przewiduje to umowa o pracę.

Pracownikowi pracującemu przed monitorem ekranowym przez co najmniej 4 godziny na dobę pracodawca musi zapewnić okulary korygujące wzrok, jeżeli konieczność ich stosowania zalecił lekarz sprawujący w zakładzie pracy opiekę lekar­ską w wyniku przeprowadzonych badań profilak­tycznych.

Ponadto pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom:

  • przemienne łączenie pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nieobciążającymi narządu wzroku i wykonywany­mi w innych pozycjach ciała - przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłu­dze monitora ekranowego lub
  • co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Należy również pamiętać, że pracownica w ciąży nie może pracować przy monitorze ekranowym dłu­żej niż 4 godziny na dobę. Jeżeli pracodawca nie ma dla niej innej pracy, to po przepracowaniu przez nią 4 godzin przy komputerze powinien ją zwolnić z obowiązku dalszego świadczenia pracy z prawem do wynagrodzenia.

Rekomendowany produkt: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Dodatek za pracę przy komputerze

Pracownik ma prawo do dodatku pieniężnego za pracę przy komputerze tylko wtedy, gdy takie świadczenie przewidują obowiązujące u pracodaw­cy przepisy płacowe, np. regulamin wynagradzania lub umowa o pracę.

Powierzenie pracownikowi komputera stacjonar­nego stanowiącego własność pracodawcy na zasadzie powierzenia mienia nie jest konieczne. Komputer stacjonarny stanowi wyposażenie biura i pracownik korzysta z niego wyłącznie w godzi­nach pracy, a po jej zakończeniu pozostawia go w siedzibie pracodawcy. Zasady odpowiedzial­ności za taki komputer regulują ogólne zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mie­niu pracodawcy. W przypadku laptopa pracodaw­ca zwykle zawiera z pracownikiem umowę o korzy­stanie z takiego komputera, w której są określane m.in. zasady ponoszenia kosztów jego użytkowa­nia. Pracownik ponosi zwykłe koszty utrzymania komputera (np. wydatki na prąd, jeżeli pracuje w domu, koszty środków do konserwacji i czysz­czenia sprzętu).

Pracodawca jest zobowiązany refundować pra­cownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okuli­stycznych przeprowadzonych w ramach profilak­tycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze moni­tora ekranowego.

Wysokość, w jakiej pracodawca pokrywa koszt okularów, powinna być sprecyzowana w przepi­sach wewnątrzzakładowych. Należy przyjąć, że pra­codawca pokrywa koszt zakupu szkieł oraz opra­wek w standardzie podstawowym.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Kędzia

Przemysław Kędzia, prezes Business Media Software Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »