| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Praca przy komputerze - uprawnienia pracownika

Praca przy komputerze - uprawnienia pracownika

Pracownikowi pracującemu przed monitorem ekranowym przez co najmniej 4 godziny na dobę pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary korygujące wzrok oraz co najmniej 5 minutową przerwę wliczaną do czasu pracy. Ponadto pracownik ma prawo do dodatku pieniężnego za pracę przy komputerze, jeśli przewiduje to umowa o pracę.

Pracownikowi pracującemu przed monitorem ekranowym przez co najmniej 4 godziny na dobę pracodawca musi zapewnić okulary korygujące wzrok, jeżeli konieczność ich stosowania zalecił lekarz sprawujący w zakładzie pracy opiekę lekar­ską w wyniku przeprowadzonych badań profilak­tycznych.

Ponadto pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom:

  • przemienne łączenie pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nieobciążającymi narządu wzroku i wykonywany­mi w innych pozycjach ciała - przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłu­dze monitora ekranowego lub
  • co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Należy również pamiętać, że pracownica w ciąży nie może pracować przy monitorze ekranowym dłu­żej niż 4 godziny na dobę. Jeżeli pracodawca nie ma dla niej innej pracy, to po przepracowaniu przez nią 4 godzin przy komputerze powinien ją zwolnić z obowiązku dalszego świadczenia pracy z prawem do wynagrodzenia.

Rekomendowany produkt: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Dodatek za pracę przy komputerze

Pracownik ma prawo do dodatku pieniężnego za pracę przy komputerze tylko wtedy, gdy takie świadczenie przewidują obowiązujące u pracodaw­cy przepisy płacowe, np. regulamin wynagradzania lub umowa o pracę.

Powierzenie pracownikowi komputera stacjonar­nego stanowiącego własność pracodawcy na zasadzie powierzenia mienia nie jest konieczne. Komputer stacjonarny stanowi wyposażenie biura i pracownik korzysta z niego wyłącznie w godzi­nach pracy, a po jej zakończeniu pozostawia go w siedzibie pracodawcy. Zasady odpowiedzial­ności za taki komputer regulują ogólne zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mie­niu pracodawcy. W przypadku laptopa pracodaw­ca zwykle zawiera z pracownikiem umowę o korzy­stanie z takiego komputera, w której są określane m.in. zasady ponoszenia kosztów jego użytkowa­nia. Pracownik ponosi zwykłe koszty utrzymania komputera (np. wydatki na prąd, jeżeli pracuje w domu, koszty środków do konserwacji i czysz­czenia sprzętu).

Pracodawca jest zobowiązany refundować pra­cownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okuli­stycznych przeprowadzonych w ramach profilak­tycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze moni­tora ekranowego.

Wysokość, w jakiej pracodawca pokrywa koszt okularów, powinna być sprecyzowana w przepi­sach wewnątrzzakładowych. Należy przyjąć, że pra­codawca pokrywa koszt zakupu szkieł oraz opra­wek w standardzie podstawowym.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »