| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Przedłużenie aneksem umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy

Przedłużenie aneksem umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy

Nie jest dopuszczalne aneksowanie umów o pracę zawartych na czas wykonania określonej pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 29 marca 2011 r., I UK 316/10).

Stefan K., jednen ze wspólników spółki z o.o. i prezes jej zarządu, zawarł 1 września 2001 r. z tą spółką, reprezentowaną przez Zygmunta Ż. – pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników z 2 lipca 1997 r. do zawierania umów między spółką a członkami zarządu – umowę o pracę na czas pełnienia funkcji prezesa zarządu, w której zawarto postanowienie, że ulega ona rozwiązaniu z chwilą odwołania Stefana K. z tej funkcji.

Zygmunt Ż. oraz Stefan K. podpisali 15 lipca 2003 r. dokument, nazwany aneksem do umowy o pracę zawartej 1 września 2001 r., w którym wskazano, że „w związku z planowanym postawieniem spółki w stan likwidacji strony postanawiają przedłużyć obowiązywanie umowy o pracę z 1 września 2001 r. na czas pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji likwidatora spółki”.

Następnego dnia, tj. 16 lipca 2003 r., odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki, które podjęło uchwały o rozwiązaniu spółki i postawieniu jej w stan likwidacji oraz o powołaniu likwidatora spółki w osobie Stefana K. – dotychczasowego prezesa zarządu. Nadzwyczajne zgromadzenie nie ustaliło ani rodzaju stosunku prawnego, jaki będzie łączył likwidatora ze spółką, ani warunków, na jakich Stefan K. będzie wykonywał swoje obowiązki. Nie ustanowiono również pełnomocnika do zawierania umów z likwidatorem. W momencie postawienia spółki w stan likwidacji nie miała ona już realnych środków na wypłatę wynagrodzeń dla Stefana K. W tym okresie nie odprowadzano też za niego składek na ubezpieczenia społeczne.

Orzeczenia sądów i rozstrzygnięcie SN

Stefan K. po pewnym czasie skierował wniosek do ZUS w celu ustalenia okresów ubezpieczenia społecznego. ZUS wydał decyzję, w której stwierdził, że od 17 lipca 2003 r. nie podlega on ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu jako pracownik zainteresowanej spółki będącej w likwidacji. Stefan K. odwołał się od tej decyzji do sądu. Jednak zarówno w I, jak i w II instancji przegrał – sądy oddaliły kolejno odwołanie i apelację.

Podobnie na niekorzyść skarżącego rozstrzygnął Sąd Najwyższy, oddalając skargę kasacyjną. Uzasadniając wyrok SN wskazał, że umowa o pracę z 1 września 2001 r. została zawarta na czas pełnienia przez Stefana K. funkcji prezesa zarządu spółki. Taka umowa o pracę zawarta na czas pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki handlowej jest umową o pracę na czas wykonywania określonej pracy (art. 25 § 1 Kodeksu pracy).

Nie ma przeszkód prawnych, aby czas trwania umowy o pracę związać z pełnieniem funkcji w zarządzie. Umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy – w odróżnieniu od umów na czas określony, w których wskazuje się dzień rozwiązania stosunku pracy (na tydzień, miesiąc, na czas trwania sezonu, np. artystycznego) – są zawierane na okresy, które kończą się z chwilą wykonania przewidzianych w tych umowach prac (robót). Kodeksowego pojęcia „czas wykonania określonej pracy” nie należy przy tym pojmować w sensie wynikowym (jak przy umowie o dzieło), lecz czynnościowym.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »