| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Umowa o pracę a powołanie na prezesa

Umowa o pracę a powołanie na prezesa

Zbigniew B. został powołany na funkcję prezesa zarządu w naszej spółce uchwałą zgromadzenia wspólników. Z tego tytułu otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 10 000 zł netto. W późniejszym czasie władze spółki dodatkowo zatrudniły w spółce Zbigniewa B. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Czy jednoczesne zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę i na podstawie aktu powołania jest zgodne z prawem?

Tak, opisana sytuacja jest możliwa i zgodna z przepisami prawa. Wynika z niej, że przedsiębiorstwo łączy z prezesem zarządu dwojakiego typu więź prawna. Każda z nich ma inną podstawę powstania, a sytuacja prawnopracownicza Zbigniewa B. jest odmienna w zależności od umowy, którą zawarł ze spółką.

Stosunek pracy na podstawie powołania można nawiązać tylko, gdy wynika to wprost z przepisów prawa (art. 68 § 1 k.p.). Warto tutaj wskazać, że potocznie określane powołaniem powierzenie stanowiska kierowniczego członkom zarządów spółek kapitałowych (według Kodeksu spółek handlowych) nie mieści się w rozumieniu powołania, o którym mowa w art. 68 k.p. i nast. Pogląd ten potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 13 października 1998 r., stwierdzając, że tego typu powołania nie są odrębnymi przepisami, które upoważniają do nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania zgodnie z art. 68 § 1 (I PKN 345/98, OSNP 1999/22/719). Łączący Zbigniewa B. i spółkę stosunek prawny wynikający z uchwały zgromadzenia wspólników podjętej na podstawie artykułu 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej k.s.h.) nie tworzy między stronami stosunku pracy.

Umowa o pracę zawarta później przez Zbigniewa B. i spółkę jest z kolei jednym ze sposobów nawiązania stosunku pracy. Stanowi ona zgodne oświadczenie stron, pracodawcy i pracownika. Ustalają w nim, jakiego rodzaju pracę pracownik zobowiązuje się świadczyć na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem, gdzie ma świadczyć pracę, jak długo i jakie w zamian otrzyma wynagrodzenie. Taka umowa w pełni podlega przepisom Kodeksu pracy oraz innym aktom z zakresu prawa pracy. Przepisy te ustalają minimalny zakres uprawnień i obowiązków pracownika, które mogą być zmienione tylko na jego korzyść.

Jedną z najważniejszych odrębności między powołaniem Zbigniewa B. a zawartym później z nim stosunkiem pracy jest uregulowanie kwestii postępowania przy rozwiązywaniu tych stosunków. Organ, który powołał Zbigniewa B., może w każdej chwili odwołać go ze stanowiska, podejmując uchwałę na zgromadzeniu wspólników (art. 203 § 1 k.s.h.). W momencie powzięcia uchwały Zbigniew B. nie sprawowałby już funkcji prezesa zarządu, jednak odwołany członek zarządu nadal jest pracownikiem i przysługuje mu prawo do wynagrodzenia.

Stosunek pracy, który Zbigniew B. zawarł z przedsiębiorstwem, jest trudniejszy do rozwiązania. Przepisy Kodeksu pracy przewidują kilka trybów rozwiązania umowy o pracę. Zawarta przez Zbigniewa B. umowa na czas nieokreślony może zostać rozwiązana za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem złożonym przez pracodawcę (z podaniem konkretnej i prawdziwej przyczyny takiego wypowiedzenia) lub przez pracownika.

Spory zaistniałe między stronami stosunku pracy rozpatruje sąd pracy. Pracownikowi przysługuje wiele uprawnień m.in. roszczenie o odszkodowanie z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę czy o przywrócenie do pracy niesłusznie zwolnionego pracownika (art. 45 k.p.). Tego typu korzyści nie obejmą Zbigniewa B. jako powołanego menedżera – prezesa zarządu.

Podsumowując, z punktu widzenia ochrony interesów pracownika umowa o pracę jest znacznie korzystniejszą i bezpieczniejszą formą zatrudnienia. Lepiej chroni pozycję słabszego pod względem ekonomicznym i socjalnym pracownika. Z drugiej jednak strony od zawodowych menedżerów wymaga się zdecydowanie większej swobody i autonomii, ale jednocześnie odpowiedzialności. Ponadto ich relacje ze spółką cechują się równorzędnością.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olga Rzycka

Coach, trener, psycholog

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »