reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela

Uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, jakie na nauczyciela nakłada Karta Nauczyciela, powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną.

Zawód nauczyciel to nie tylko nauczanie dzieci i młodzieży oraz ich wychowywanie, ale także posłannictwo, wypełnianie misji. Dlatego też nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Ci nauczyciele, którzy uchybiają godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. Należy jednak zaznaczyć, że odpowiedzialności tej podlegają nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania, a więc nauczyciele mianowani i dyplomowani.

Od 1 września 2009 r. odpowiedzialność dyscyplinarną będą ponosić wszyscy nauczyciele bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy.

Jeżeli natomiast nauczyciel popełni czyn powodujący odpowiedzialność dyscyplinarną, który jest jednocześnie przestępstwem w świetle przepisów Kodeksu karnego, podlega karze zarówno dyscyplinarnej, jak i karze przewidzianej w Kodeksie karnym. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 11 maja 2001 r. (III SZ 2/00), w którym stwierdził, że nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia obowiązkom lub godności zawodu niezależnie od odpowiedzialności karnej.

Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

Postępowanie dyscyplinarne wszczyna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego komisja dyscyplinarna i kończy je wydaniem orzeczenia po przeprowadzeniu rozprawy oraz po wysłuchaniu głosów rzecznika i obwinionego lub jego obrońcy.

Do stosowania kar dyscyplinarnych są uprawnione komisje dyscyplinarne:

• działające w I instancji przy wojewodach, dla nauczycieli wszystkich szkół na terenie województwa,

• działające w II instancji - komisja dyscyplinarna przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu, a w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli szkół artystycznych - przy Ministrze Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Od prawomocnego orzeczenia komisji odwoławczej strony mogą wnieść odwołanie do Sądu Apelacyjnego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego (nauczyciela). Na wniesienie odwołania strony mają 14 dni od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Wydane orzeczenie przez sąd apelacyjny jest ostateczne i stronom nie służy prawo wniesienia kasacji.

Organ administracji państwowej, przy którym została powołana komisja, wyznaczy dla każdej komisji dyscyplinarnej rzecznika dyscyplinarnego oraz odpowiednią liczbę jego zastępców z grona podległych sobie pracowników.

Na członków komisji dyscyplinarnych powoływani są nauczyciele mianowani lub dyplomowani. Członkami mogą być również nauczyciele zatrudnieni w urzędach organów administracji rządowej na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych. Okres kadencji komisji dyscyplinarnych wynosi 4 lata.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

M&M Księgi Rachunkowe

M&M Księgi Rachunkowe to nie tylko profesjonalna obsługa księgowo-podatkowa dla firm, a realne wsparcie biznesu na różnych płaszczyznach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama