Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Najważniejsi są właściwi ludzie. Podejście systemowe w doborze kluczowych pracowników

Kasia Pilipczuk Ph.D.
Kasia Pilipczuk Ph.D.
Sylwia Arletta Przygoda
Sylwia Arletta Przygoda
Najważniejsi są właściwi ludzie. Podejście systemowe w doborze kluczowych pracowników
Najważniejsi są właściwi ludzie. Podejście systemowe w doborze kluczowych pracowników
Shutterstock
Dobór personelu to jeden z kluczowych procesów nie tylko w obszarze HR, ale przede wszystkim w budowaniu efektywności organizacji. Nie jest bowiem prawdą, że ludzie są najważniejsi w organizacji, prawdą jest, że najważniejsi są właściwi ludzie. W procesie rekrutacji zwraca się szczególną uwagę na kompetencje kandydatów, zakładając, że wysokie kompetencje oznaczają wysoką energię działania, a co za tym idzie – wysoką efektywność i skuteczność zawodową. Doświadczenia ostatnich lat funkcjonowania w środowiskach VUCA i BANI pokazują, że proces doboru oparty na kompetencjach staje się niewystarczający i często mało skuteczny w odnajdowaniu właściwych osób pasujących do roli w organizacji i kultury organizacyjnej.

Przeniesienie większości procesów doboru do świata cyfrowego, ułatwienia w postaci testów kompetencyjnych czy predyspozycji zawodowych online, grywalizacja – z jednej strony znacząco uprościły pracę rekruterów, z drugiej nie chronią przed popełnieniem błędu wynikającego z braku komunikacji lub zbyt krótkiego kontaktu z kandydatem/ kandydatką do pracy.

Pojawia się więc pytanie: jak przeprowadzić proces doboru tak, aby osoba maksymalnie pasowała do roli zawodowej, kultury organizacyjnej i jednocześnie była w zgodzie ze sobą, zaangażowana i pełna pasji, często w hybrydowym środowisku pracy. Jak znaleźć osobę, która jest w stanie utrzymać wysoką sprawczość przy jednoczesnym efektywnym zarządzaniu swoją energią i dobrostanem?

Brzmi nieco abstrakcyjnie i prawie niemożliwie. Jednak, jeśli zwrócimy uwagę na koszty, jakie ponosi organizacja w skutek zatrudnienia „nietrafionych” kandydatów, w tym kosztów rotacji, utraconych korzyści czasu pracy działu HR, zrozumiemy, jak ważny jest to temat. Szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę stanowiska wysoko opłacane: menedżerskie i wysokospecjalistyczne.

POSZUKIWANIE MENEDŻERA

W procesach tych wymagana jest od rekrutera szczególna precyzja badania nie tylko kompetencji czy predyspozycji kandydata, ale przede wszystkim jego całościowego konstruktu psychologicznego, w tym stylu pracy, talentów, temperamentu, inteligencji emocjonalnej itp. Wymaga to dużych nakładów pracy mimo automatyzacji w interpretacji i odczycie korelacji pomiędzy poszczególnymi narzędziami.

Podejście systemowe, InnerMasteringowe®, z wykorzystaniem MATRYC HOPERS®, pozwala znacząco uprościć i skrócić przebieg procesu doboru, przy jednoczesnym szerokim spectrum wiedzy nt. funkcjonowania kandydatów. Czym różni się ten sposób pracy od tradycyjnego podejścia?

Przede wszystkim uwzględnia cztery aspekty funkcjonowania człowieka na ośmiu poziomach złożoności. Każdy z nas bowiem jako jednostkowy ekosystem jest zdolny do przywracania i utrzymywania homeostazy we własnym wewnętrznym świecie oraz do budowania wewnętrznego dobrostanu i polepszania swojej kondycji zdrowotnej. Dzieje się to za sprawą uzyskiwania i utrzymywania połączenia ze swoimi OZE – z wewnętrznymi zasobami. A ekologiczne gospodarowanie tym wewnętrznym paliwem mocy generuje pozytywne nastroje i skutkuje naszym pozytywnym wpływem na otoczenie. Emitujemy bowiem wtedy wysokojakościowe sygnały emocji i uczuć wzmacniające otocze-nie, zamiast niskiej jakości sygnałów emocji i uczuć wyczerpujących oraz destabilizujących otoczenie. Ważne jest, aby zatrudnieni pracownicy mogli stale funkcjonować w swoich OZE, a co za tym idzie, kształtować środowisko pracy pełne zaangażowania i efektywności.

Wzrost kompetencji

Proces doboru zaczynamy od klasycznego badania kompetencji i sprawdzenia, na ile nasz/a kandydat/ka ma odpowiednie kompetencje na dane stanowisko, weryfikujemy, jak wygląda ich wzrost na przestrzeni budowania doświadczenia zawodowego. Ważnym aspektem w tym miejscu procesu są adekwatność posiadanych kompetencji oraz ich przyrost w czasie, bowiem pozwalają one na generowanie nowych rozwiązań, wizji swojej roli w organizacji, a także strukturyzowanie pracy własnej i procesów. Pozwalają także kształtować własną strategię działania i planować racjonalnie działania przyszłe.

Rozwój świadomości

Kolejnym krokiem jest odkrywanie poziomu świadomości kandydatów/kandydatek. Każdy wnosi do organizacji swój indywidualny system wartości, który tworzy pewien poziom świadomości, to w naturalny sposób wpływa na sposób pełnienia roli w organizacji (zachowania, rytuały). Każda z tych osób należy do jakiegoś zespołu, tworząc z innymi często niepisany system wartości, co przekłada się na tworzoną wspólnie kulturę organizacji. Ponieważ organizacja poprzez istniejącą kulturę może wpływać na sposób funkcjonowania zespołów oraz styl pełnienia ról zawodowych, będzie to wpływało na wartości zespołów postrzegane intersubiektywnie oraz na indywidualne systemy wartości zatrudnionych ludzi.

Reprezentowane przez menedżerów systemy wartości wpływają na sposób realizacji roli zawodowej, ta zaś wpływa na funkcjonowanie zespołów i całość kultury organizacji. Budowanie wartościowych organizacji należy rozpocząć od badania systemów wartości, którymi kierują się menedżerowie.

Jest to szczególnie istotne, gdyż odpowiedni poziom ich świadomości pozwala na organizowanie pracy innych (zasada systemowa głosi, że element bardziej złożony może zarządzać elementem mniej złożonym – inaczej system staje się dysfunkcyjny), opracowywanie efektywnych taktyk działania. Przede wszystkim jednak pozwala na przyjmowanie i udzielanie konstruktywnego feedbacku, budowanie wzmacniającego feedforwardu (informacja zwrotna, która nie koncentruje się na przeszłości, ale na przyszłości) celem „uzdrawiania” środowiska pracy. Profesor MIT Otto Scharmer w swoich badaniach udowodnił, że jakość rezultatów wytwarzanych przez jakikolwiek system zależy od jakości (poziomu) świadomości i uważności ludzi, którzy zarządzają tym systemem .

Energetyczne działanie

Umiejętność przekładania kompetencji i odpowiedniego poziomu świadomości na co-dzienną operacyjną działalność (nawet jeśli dotyczy strategicznego zarządzania) wydaje się kluczowa dla funkcjonowania organizacji. Jednak istotne jest nie tylko działanie, ale przede wszystkim energia, z jaką to działanie jest wykonywane. Czasami bowiem skuteczność okupiona jest wysokimi stratami energetycznymi (stresem) człowieka lub zespołu. Aby uniknąć takiej sytuacji, niezbędna jest umiejętność identyfikacji negatywnych bodźców (głodów), które pojawiają się w nas, zadbanie o siebie, przywrócenie się do stanu sprawczości i poczucia wpływu.

Tak jak dbamy o środowisko naturalne, segregując śmieci, tak istotne jest, jakie programy urodzeniowe, mechanizmy obronne uruchamiamy w sytuacji stresu i jak zaśmiecają one naszą egzystencję. Cytując ponownie prof. MIT Otto Scharmera: „Sukces naszych działań (…) nie za-leży od tego, CO robimy, ani od tego, JAK robimy, ale od wewnętrznej przestrzeni w nas samych, z której pochodzą nasze działania i decyzje”2.

Budowanie dobrostanu

Ostatni element procesu doboru jest jego najtrudniejszą częścią, nie tylko z uwagi na złożoność weryfikacji tego aspektu standardowymi metodami (choć istnieją już testy psychologiczne w tym obszarze), ale przede wszystkim z uwagi na niewielkie doświadczenie zarówno kandydatów, jak i rekruterów w tym obszarze. W dzisiejszych uwarunkowaniach, niosących globalne kryzysy i dramaty wojenne, osiąganie i utrzymywanie dobrostanu oraz harmonii w systemach jest znacznie zakłócone. Obecnie trudnością w budowaniu dobrostanu jest przede wszystkim utrata poczucia sensu, przebudowa wewnętrznego systemu wartości i priorytetów. Victor E. Frankl3, jeden z najwybitniejszych autorytetów moralnych, głosi, że poszukiwanie sensu może odbywać się na trzy sposoby: poprzez spełnienie czynu i tworzenie dzieła; poprzez doświadczanie czegoś lub spotkanie kogoś oraz poprzez stanie się innym człowiekiem – kiedy stając w obliczu losu, którego nie sposób zmienić, jesteśmy powołani, aby jak najlepiej tę sytuację wykorzystać, wznieść się ponad siebie, przerosnąć siebie. Dwie pierwsze strategie dość łatwo pozwalają nam odnaleźć się w realiach, które dobrze znamy. Jednak „stając w obliczu losu, którego nie sposób zmienić”, znacząco wpływającego na naszą codzienność, stan emocjonalny i w wielu przypadkach wrzucającego nas w silny stres i/lub traumę egzystencjalną potrzebujemy faktycznie „przerosnąć siebie”. Dlatego we współczesnych procesach doboru istotne jest, aby odkryć mechanizm budowania dobrostanu oraz umiejętność celebrowania codziennych, małych sukcesów w zespole. Dopiero ten aspekt pozwala odnawiać energię do konsekwentnego działania, buduje świadomość, co jest ważne, a co nie, wzmacnia chęć do zdobywania kolejnych kompetencji.

Tak szeroko zakrojony proces doboru personelu może wydawać się niemożliwy do przeprowadzenia z uwagi na jego zakres, czas potrzebny do badań oraz koszty czasu i pieniędzy. I jeśli spojrzymy na ten temat z tradycyjnego punktu widzenia, to faktycznie tak jest. Jednak w miarę rozwoju naszej świadomości powstają nowe narzędzia na nowe czasy. Takim narzędziem są Indywidualne MATRYCE HOPERS®.

DOBROSTAN LUB CIERPIENIE

Indywidualne MATRYCE MOCY i SIŁY HOPERS® odzwierciedlają dwa jakościowo różne warianty stanu sieci neuronalnych, składające się na dwie możliwe postawy ludzkie, odpowiednią postawę: ekologiczną i egocentryczną.

MATRYCA MOCY HOPERS®

Odzwierciedla postawę ekologiczną osiąganą i utrzymywaną przez spersonalizowane Logowanie do Dobrostanu©. To postawa, przy której mózgi działają w trybie responsywnym. Uzyskuje się ją, skupiając uwagę na odczuwaniu dobrostanu przez codzienne i konsekwentne przeżywanie i utrwalanie na ścieżkach neuronalnych pozytywnych doświadczeń. Dla mózgów oznacza to wprowadzanie i utrzymywanie ich w kontakcie z wysokoenergetycznymi polami świadomości o potencjale 200 jednostek lub powyżej, nazwanych w skrócie Log (logarytmem, wykładnikiem potęgi liczby dziesięć, tu: 10200), zebranych w mapę poziomów świadomości Davida R. Hawkinsa. Do pól tych zalicza się: odwagę, neutralność, ochotę, akceptację, rozsądek, miłość, radość, pokój i oświecenie.

Właśnie w kontakcie z tymi zasobnymi polami mózgi odczuwają dobrostan, czynią ciało, narządy, tkanki, komórki odpornymi na stresory, a my doświadczamy wewnętrznej mocy i działania w harmonii z innymi systemami. Na tych polach świadomości przeżywamy stany flow mocy/światła: funkcjonujemy w pełnym dostępie do swoich zasobów wewnętrznych, materializujemy swoją rzeczywistość chcianą oraz emitujemy pozytywne emocje i uczucia zaczerpnięte z wysokoenergetycznych pól świadomości, wzmacniające otoczenie.

MATRYCA SIŁY HOPERS®

Obrazuje postawę egocentryczną zaprogramowaną na rabunkową gospodarkę własnych wewnętrznych zasobów krytycznych przez używanie siły (adrenaliny, a potem kortyzolu), wskazującą na spersonalizowane Logowanie do Cierpienia©. Postawie egocentrycznej towarzyszy stresowy, reaktywny tryb działania mózgów wprowadzonych w niskoenergetyczne pola świadomości o potencjale poniżej 200 Log, gdzie dominują: duma, złość, pożądanie, strach, żal, apatia, wina, wstyd lub krzywda. Pola te mają niszczący wpływ na sieci neuronalne i przy dłuższym w nich przebywaniu wyczerpują, zamrażają i potrafią zdemolować życie. Na tych katabolicznych polach świadomości organizm ulega stopniowemu lub gwałtownemu osłabieniu, wyczerpaniu i wycieńczeniu, a my dla otrzymania rezultatu musimy używać siły (adrenaliny, a potem kortyzolu). Przeżywamy tu flow siły/cienia: wiążemy się z polami świadomości poniżej 200 Log, odczuwamy deficyty i braki, tworzymy i materializujemy rzeczywistość niechcianą oraz emitujemy negatywne emocje i uczucia, pobrane z niskoenergetycznych pól świadomości, destabilizujące otoczenie.

Wdrażanie MATRYC HOPERS® w codzienne życie oznacza świadome bycie i funkcjonowanie w mocy, w połączeniu z wysokojakościowymi stanami swoich mózgów działającymi w trybie responsywnym, tworzenie oraz materializowanie swojej rzeczywistości chcianej i wspieranie otoczenia przez wysyłanie konstruktywnych sygnałów emocji i uczuć. Utknięcie w MATRYCY SIŁY HOPERS® to egzystowanie w reaktywnym trybie pracy mózgów, w stresie lub w zamrożeniu, we wzorcach sprowadzających niszczenie życia. To nieustanne kursowanie pomiędzy eustresem i dystresem, tworzenie i materializowanie rzeczywistości niechcianej oraz emitowanie sygnałów emocji i uczuć ostrzegawczych lub przemocowych, destrukcyjnie działających na otoczenie.

HOPERS® pokazuje, że każdy z nas jest odpowiedzialny za tworzenie i materializowanie własnej rzeczywistości ze swoich stanów mocy lub stanów niemocy (siły) poprzez wzbudzanie i nadawanie sygnałów emocji i uczuć. Jakość tworzenia i materializacji tego dzieła zależy od jakości stanów, w których jesteśmy i pro-wadzi do odbioru przez nas rzeczywistości jako chcianej lub jako niechcianej.

"Istotne jest nie tylko działanie, ale przede wszystkim energia, z jaką to działanie jest wykonywane. Czasami bowiem skuteczność okupiona jest wysokimi stratami energetycznymi (stresem) człowieka lub zespołu".

HOPERS® W REKRUTACJI

W procesie doboru istotne są nie tylko MATRYCE HOPERS®, a przede wszystkim Suplement (0) HOPERS®, natomiast w planowaniu kariery - Ścieżki rozwojowe HOPERS®.

SUPLEMENT (0) HOPERS®

Dostarcza konkretnej wiedzy i zindywidualizowanych wskazówek istotnych w procesie rozwoju osobistego i zawodowego, ułatwia prze-prowadzenie sprawnej interwencji kryzysowej, jeśli zachodzi taka potrzeba. Został stworzony na bazie rozwojowego modelu systemowego HOPERS® dedykowanego w szczególności obecnej kryzysowej rzeczywistości, w której priorytetem staje się sprawna adaptacja organizmu ludzkiego do gwałtownie zmieniającego się świata przez znajdowanie mocy w sobie w celu przywrócenia i utrzymywania wewnętrznego ładu oraz uaktywnienia swojego ekologicznego wkładu w pozytywne oddziaływanie na otoczenie. W modelu tym człowiek występuje jako systemowa jedność i niepodzielna całość obejmująca wszystkie sieci neuronalne reprezentujące ciało, emocje, myśli, duchowość i boskość. Połączona wielopoziomowo z innymi systemami: innym człowiekiem, zespołem, organizacją, planetą, wszechświatem, oddziałującymi na siebie nawzajem – z ich inteligentnymi sieciami neuronalnymi. HOPERS® powstał z wybranych elementów analizy transakcyjnej, psychologii zorientowanej na proces, mapy poziomów świadomości Davida R. Hawkinsa oraz systemowych zasad złożoności.

ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU (0) HOPERS®

Zawiera spersonalizowany zestaw informacji użytecznych w poszerzaniu samoświadomości, przywracaniu poczucia bezpieczeństwa czy wspomagania danej osoby w powrocie do homeostazy. Na zestaw składają się:

 1. Kluczowa rola adaptacyjna danej osoby w deficycie zasobów wewnętrznych oraz rodzaj docenienia wspierającego osobę w przywracaniu do równowagi wewnętrznej.
 2. Autorytet wewnętrzny, z którego dana osoba czerpie swoje poczucie wpływu i własną sprawczość.
 3. Zwieracz skryptowy reagujący napięciem u danej osoby w stresie/traumie/kryzysie, wymagający rozluźnienia przez wybrane metody pracy z ciałem (m.in. przez techniki oddechowe i ćwiczenia ruchowe).
 4. Postawa danej osoby w deficycie zasobów wewnętrznych.
 5. Dominująca płaszczyzna komunikacji danej osoby w deficycie zasobów wewnętrznych.
 6. Dominujące zachowanie pasywne przejawiane przez daną osobę w deficycie zasobów wewnętrznych.
 7. Charakterystyczny dla danej osoby styl zarządzania oraz styl przywództwa sytuacyjnego.
 8. Stadium komunikacji i wrażliwości między-kulturowej, w którym znajduje się dana osoba.
 9. Wiodąca strategia radzenia sobie ze stresem/traumą/kryzysem dla danej osoby.
 10. Odkrycie, czy dana osoba jest wysoko wrażliwa.

REKRUTACJA W PRZYSZŁOŚCI

Zastosowanie metody systemowej InnerMastering® w połączeniu z MATRYCAMI HOPERS® do przeprowadzenia skutecznego procesu do-boru jest rekomendowane obecnym i przyszłym czasom, w których priorytetem jest i będzie sprawna aklimatyzacja organizmu ludzkiego do coraz to nowej normalności przez znajdowanie mocy w sobie w celu przywrócenia i utrzymywania wewnętrznego ładu oraz uaktywnienia swojego ekologicznego wkładu w pozytywne oddziaływanie na otoczenie. Tylko w taki sposób możemy budować, także w procesie doboru, odpowiedzialne społeczności zawodowe dbające o zrównoważony rozwój człowieka i świata.

1 Scharmer, C. Otto (2007) The original project also incorporated artwork by Andrew James Campbell, Oxford. [2001]Theory U: Leading from the Future as it Emerges. The Society for Organizational Learning, Cambridge, USA.

2. Scharmer O., tamże.

3. Frankl V.: „Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu”

Artykuł pochodzi z wydania specjalnego Personel&Zarządzanie HR EXCELLENCE 2022, które można pobrać bezpłatnie ze strony: https://promocje.infor.pl/piz/20220620-hrday/

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Tylko teraz
Źródło: Personel i Zarządzanie
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.
  Komplet: Zmiany w Kodeksie pracy 2022
  Zapraszamy do udziału w webinariach na temat zmian w Kodeksie pracy. Przy zakupie dwóch webinariów drugie 50% taniej. Komplet składa się z 2 webinariów: „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat. Polecamy!