Kategorie

Obowiązki pracodawcy po zawiadomieniu o wypadku

Marcin Wolski
Pracownik, który nie poinformuje przełożonego o wypadku bezpośrednio po nieszczęśliwym zdarzeniu nie traci prawa żądania ustalenia, że miało ono charakter wypadku przy pracy. Przepisy nie przewidują zwolnienia pracodawcy z obowiązku ustalenia związku wypadku z pracą.

 Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, nabywa prawo do tzw. świadczeń wypadkowych. Ich przyznanie następuje po przeprowadzeniu postępowania według ściśle określonych reguł. Wiedzę co do trybu, zasad postępowania musi mieć zarówno pracownik, jak i pracodawca, aby uniknąć zaniedbań mogących powodować opóźnienia w wypłacie świadczeń.

Nieszczęśliwe zdarzenie w pracy nakłada na pracodawcę obowiązki związane z ustaleniem, czy można je uznać za wypadek przy pracy. Obowiązki w takiej sytuacji ciążą też na pracowniku, który uległ takiemu wypadkowi. Jeśli stan zdrowia mu na to pozwala, powinien niezwłocznie powiadomić o wypadku swojego pracodawcę. Zawiadamiając przełożonego powinien, dla celów dowodowych, zachować formę pisemną (patrz wzór).

Obowiązki bezpośrednio po wypadku

Reklama

Pracodawca, u którego miał miejsce wypadek, powinien podjąć działania mające na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożenia. Musi też zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej oraz zabezpieczyć miejsce wypadku, aby osoby niepowołane nie miały wstępu, i maszyny, czy też inne urządzenia, które zostały wstrzymane, nie zostały uruchomione bez potrzeby.

Zabezpieczenie miejsca wypadku przed dokonywaniem zmian położenia maszyn, urządzeń technicznych czy też innych przedmiotów, które spowodowały wypadek, ma celu odtworzenie okoliczności i przyczyn zaistnienia zdarzenia. Dokonywanie zmian w miejscu zdarzenia bez zgody pracodawcy jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy zachodzi potrzeba ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.

W przypadku gdy wypadek był śmiertelny, ciężki lub zbiorowy, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora.

Powołanie zespołu powypadkowego

Obowiązkiem pracodawcy jest powołanie zespołu powypadkowego, którego zadaniem jest ustalenie, czy dane zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy. Do obowiązków zespołu powypadkowego należy:

• dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,

• sporządzenie szkicu, fotografii miejsca wypadku, jeżeli jest to konieczne,

• wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego, jeśli stan jego zdrowia na to pozwala,

• wysłuchanie wyjaśnień świadków wypadku,

• uzyskanie opinii lekarza, w szczególności sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz w razie potrzeby specjalistów,

• zebranie innych dowodów dotyczących wypadku,

• dokonanie prawnej kwalifikacji wypadku,

• określenie środków profilaktycznych oraz wniosków, w szczególności wynikających z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.

Protokół powypadkowy

Reklama

Zespół powypadkowy, po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, nie później niż w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o wypadku, sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Jeżeli nastąpiło opóźnienie w sporządzeniu tego dokumentu, należy podać jego przyczyny.

Zamieszczenie w protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku stwierdzenia, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy bądź występują okoliczności mające wpływ na prawo poszkodowanego do świadczeń odszkodowawczych, wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania na to dowodów.

Zespół powypadkowy musi zapoznać poszkodowanego czy też członków jego rodziny (w przypadku wypadku śmiertelnego) z treścią i ustaleniami zawartymi w protokole.

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku podlega zatwierdzeniu przez pracodawcę poszkodowanego w ciągu pięciu dni od dnia jego sporządzenia. Zatwierdzony protokół powypadkowy niezwłocznie doręcza się poszkodowanemu, a w razie wypadku śmiertelnego - jego rodzinie. Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca niezwłocznie dostarcza właściwemu inspektorowi pracy.

Z ORZECZNICTWA

• Niezgłoszenie pracodawcy w sposób niezwłoczny wypadku przez poszkodowanego pracownika nie uzasadnia odmowy uznania zdarzenia za wypadek przy pracy (...) - wyrok SN z 6 listopada 1998 r., II UKN 290/98, OSNP 1999/24/793.

• Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy związanym z powzięciem informacji o wypadku, jakiemu uległ pracownik, jest powołanie zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz ustalenia, czy wypadek pozostaje w związku z pracą. Obowiązujące przepisy nie dopuszczają sytuacji, w której pracodawca zwolniony byłby od wykonania wyżej opisanego obowiązku. Przesłanką takiego zwolnienia nie może nawet być oczywiste przyczynienie się pracownika do wypadku ani też oczywisty brak związku wypadku z pracą - wyrok NSA z 25 kwietnia 2002 r., II SA 3189/01, LEX nr 121876.

REJESTR I KARTA

Pracodawca ma obowiązek prowadzenia rejestru wypadków przy pracy. Musi także sporządzić na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy statystyczną kartę wypadku przy pracy.

Wzór zawiadomienia pracodawcy o wypadku

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

MARCIN WOLSKI

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. nr 115, poz.744 z późn. zm.).

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?