Kategorie

Wypadek przy pracy pracownika młodocianego

Beata Naróg
Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia
W naszym zakładzie (drukarnia) zatrudniamy kilku pracowników młodocianych. Jeden z nich podczas obsługi maszyny uległ wypadkowi. Czy w przypadku pracowników młodocianych obowiązują takie same procedury postępowania jak w przypadku innych pracowników?

 RADA

Jeżeli dojdzie do wypadku przy pracy, któremu ulegnie pracownik młodociany, należy zastosować takie same procedury jak w przypadku pracownika pełnoletniego.

UZASADNIENIE

W pierwszej kolejności, po zaistnieniu wypadku pracownika młodocianego, był Pan zobowiązany do udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz podjęcia wszelkich działań, które pozwolą na wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożenia. Niezbędne jest także zabezpieczenie miejsca, w którym wydarzył się wypadek, do czasu ustalenia jego przyczyn i okoliczności. Do miejsca wypadku nie powinny mieć dostępu osoby niepowołane.

Reklama

Nie wolno także uruchamiać maszyn i urządzeń technicznych, których działanie zostało wstrzymane w związku z zaistniałym wypadkiem. Nie wolno również dokonywać jakichkolwiek zmian położenia maszyn, innych urządzeń i przedmiotów, które spowodowały wypadek lub będą pozwalały na odtworzenie okoliczności zdarzenia.

Jeżeli w Pana zakładzie działa społeczny inspektor pracy, decyzja o ponownym uruchomieniu maszyn i urządzeń może być wydana dopiero po konsultacji z inspektorem. W razie wypadku śmiertelnego lub ciężkiego zgoda pracodawcy na uruchomienie maszyn musi być uzgodniona z inspektorem pracy i prokuratorem. Zgodę można wydać dopiero po obejrzeniu miejsca wypadku oraz sporządzeniu szkiców lub fotografii miejsca zdarzenia.

Jakichkolwiek zmian w miejscu wypadku, bez uzgodnienia z wyżej wymienionymi organami, pracodawca będzie mógł dokonywać tylko wówczas, gdy zachodzi potrzeba ratowania ludzi, mienia lub niezbędne jest zapobieżenie grożącemu niebezpieczeństwu. Niezwłocznie także należy powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem będzie ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, w tym:

• dokonanie oględzin miejsca zdarzenia,

• wykonanie szkiców lub fotografii,

• przesłuchanie poszkodowanego i świadków wypadku,

• zasięgnięcie w razie potrzeby opinii lekarza,

• kwalifikacja prawna wypadku (wypadek przy pracy lub wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy).

Zadaniem zespołu będzie także określenie środków profilaktycznych oraz wniosków.

WAŻNE!

Protokół powypadkowy powinien być sporządzony najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o wypadku.

Jeżeli ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku będzie niemożliwe w wyżej wskazanym terminie, wówczas należy w protokole powypadkowym wskazać, z jakich przyczyn nastąpiło opóźnienie.

Uznanie przez zespół powypadkowy, że dane zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy, wymaga uzasadnienia i udowodnienia. Z treścią protokołu należy zapoznać pracownika, który z kolei ma prawo złożyć do tego protokołu swoje zastrzeżenia.

Sporządzony protokół wraz z załączoną do niego dokumentacją zespół powypadkowy przekazuje pracodawcy do zatwierdzenia. Protokół powinien być zatwierdzony najpóźniej w ciągu 5 dni od jego sporządzenia. Jeśli pracodawca nie zaakceptuje protokołu, powinien go zwrócić zespołowi powypadkowemu w celu wyjaśnienia i uzupełnienia jego treści. Obowiązkowo pracodawca zwraca protokół zespołowi, jeżeli zostały zgłoszone przez pracownika zastrzeżenia lub protokół nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach.

Po uzupełnieniu pracodawca powinien zatwierdzić protokół w terminie 5 dni, licząc od dnia jego uzupełnienia. Zatwierdzony protokół należy niezwłocznie przekazać poszkodowanemu.

Reklama

W razie wypadku śmiertelnego uprawnienia do zapoznania się z treścią protokołu, wnoszenia zastrzeżeń, a także do otrzymania zatwierdzonego protokołu przysługują członkom rodziny zmarłego pracownika. Protokół powypadkowy z wypadku śmiertelnego należy przekazać także właściwemu inspektorowi pracy.

W przedstawionym przypadku do sporządzenia dokumentacji powypadkowej będzie zobowiązany pracodawca przyjmujący uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku podczas praktycznej nauki zawodu.


Wypadek młodocianego podlega wpisowi do rejestru wypadków prowadzonego przez pracodawcę. Należy także wypełnić statystyczną kartę wypadku przy pracy, którą następnie przesyła się do właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy wojewódzkiego urzędu statystycznego.

Podstawa prawna:
• § 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia z 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DzU nr 113, poz. 988 ze zm.),
• art. 190, art. 234, art. 236 Kodeksu pracy,
• rozporządzenie z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (DzU nr 115, poz. 744 ze zm.),
• § 1 wraz z załącznikiem do rozporządzenia z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (DzU nr 227, poz. 2298),
• § 2, § 4 wraz z załącznikiem do rozporządzenia z 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (DzU nr 269, poz. 2672).


Orzecznictwo uzupełniające:
Osoba młodociana, która po zakończeniu teoretycznej i praktycznej nauki zawodu zobowiązana była przystąpić do egzaminu czeladniczego, i która w trakcie tego egzaminu uległa wypadkowi, nie podlegając już pracowniczemu ubezpieczeniu społecznemu, może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 2 pkt 8 rozporządzenia z 16 września 1997 r. w sprawie świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach oraz świadczeń dla osób niebędących pracownikami (DzU nr 120, poz. 758). W takiej sytuacji zaistniały wypadek należy traktować na równi z wypadkiem, o jakim mowa w § 2 ust. 2 pkt 8 cytowanego rozporządzenia, bowiem egzamin czeladniczy jest integralną częścią nauki zawodu młodocianego (jej części teoretycznej i przewidzianych programem praktyk) i obligatoryjnie kończy tę naukę. (Wyrok sądu apelacyjnego z 6 maja 1999 r., III AUa 146/99, OSA 1999/5/29)
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.