| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Wypadki przy pracy i choroby > Jakie świadczenia z tytułu śmiertelnego wypadku przy pracy przysługują członkom rodziny zmarłego?

Jakie świadczenia z tytułu śmiertelnego wypadku przy pracy przysługują członkom rodziny zmarłego?

W wyniku wypadku przy pracy pracownik zatrudniony na stanowisku „robotnik placowy” stracił życie – został potrącony przez samochód ciężarowy. Przyczyną wypadku było nieprzestrzeganie przez kierowcę samochodu ciężarowego zasad poruszania się po placu obowiązujących w zakładzie pracy. Jakie świadczenia odszkodowawcze należą się członkom rodziny poszkodowanego?


Członkom rodziny pracownika zmarłego na skutek wypadku przy pracy przysługują z tytułu ubezpieczenia społecznego następujące świadczenia:

 • odszkodowanie jednorazowe,
 • renta rodzinna,
 • dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej.

UZASADNIENIE

Uprawnionymi do uzyskania świadczeń członkami rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy, są:

 • małżonek, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego prowadził z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do utrzymania współmałżonka albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione lub przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego warunki uzyskania renty rodzinnej,
 • rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania, albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

Należy pamiętać, że rodzina poszkodowanego w wyniku śmiertelnego wypadku przy pracy może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie (ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

W okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

 • 55 853 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
 • 27 927 , gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,
 • 55 853 , gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 10 860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
 • 55 853 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 10 860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,
 • 10 860 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,
 • 27 927 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 10 860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

WAŻNE!

Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje małżonkowi w przypadku orzeczonej separacji.

Rodzinie poszkodowanego przysługują również:

 • renta rodzinna – dla uprawnionych członków rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty uprawnionego do renty z tytułu niezdolności do pracy. Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego nie może być niższa niż 120% kwoty najniższej odpowiedniej renty ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS;
 • dodatek do renty rodzinnej (dla sieroty zupełnej) – na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

WSKAZÓWKA!

W celu ustalenia uprawnień odszkodowawczych z tytułu śmiertelnego wypadku przy pracy członek rodziny poszkodowanego powinien wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o jednorazowe odszkodowanie.

Wniosek ten powinien zawierać dane identyfikacyjne pracodawcy (numery NIP i REGON, a w przypadku gdy płatnikowi nie nadano obu tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu) i dane identyfikacyjne poszkodowanego (numery PESEL i NIP, a w przypadku gdy ubezpieczony nie ma tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego albo paszportu).

Pracodawca, po otrzymaniu wniosku, skieruje sprawę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zostanie ustalone prawo do świadczeń, jak również ich wysokość i beneficjenci.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322),
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 lutego 2010 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (MP nr 10, poz. 103).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »