reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Profilaktyczna ochrona zdrowia > Wykonywanie przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej osób objętych tą opieką na swój wniosek

Wykonywanie przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej osób objętych tą opieką na swój wniosek

Pojęciem profilaktycznej opieki zdrowotnej określa się ogół działań zapobiegających powstawaniu i szerzeniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają związek z warunkami albo charakterem pracy.

Kwestie związane z profilaktyczną opieką zdrowotną powinny być uwzględniane przez pracodawców w odniesieniu do wszystkich osób przystępujących do wykonywania prac w zakładzie pracy lub na terenie działania danego pracodawcy. Zagadnienia te zostały ujęte w nowym rozporządzeniu w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek, które weszło w życie 25 czerwca 2010 r.

WAŻNE!

Nowe rozporządzenie określa zakres i tryb wykonywania profilaktycznej opieki zdrowotnej w odniesieniu do:

● osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek i osób z nimi współpracujących,

● osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, z wyjątkiem osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą,

● rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz członków spółdzielni produkcji rolnej,

● byłych pracowników oraz osób, które wykonywały pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, a także osób, które pozostawały w stosunku służbowym

– objętych opieką na ich wniosek.

Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną, sprawowaną przez służbę medycyny pracy, następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosek powinien być złożony w wybranej przez zainteresowaną osobę podstawowej jednostce służby medycyny pracy. Takimi jednostkami są:

  • zakłady opieki zdrowotnej tworzone i utrzymywane w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
  • jednostki organizacyjne zakładów opieki zdrowotnej wydzielone w celu realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
  • lekarze wykonujący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub wykonujący zawód w formie grupowej praktyki lekarskiej.

We wniosku, oprócz elementów pozwalających na pełną identyfikację osoby wnioskodawcy, powinny być określone:

  • zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej (uzgodniony uprzednio z lekarzem wybranej podstawowej jednostki służby medycyny pracy działającej na obszarze danego województwa, objętej wykazem wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy);

WSKAZÓWKA!

Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej może obejmować w szczególności:

● wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy;

● orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie;

● ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy;

● prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej;

● prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą;

● wykonywanie szczepień ochronnych w celu zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych u osób pracujących, narażonych na działanie czynników biologicznych;

● monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych;

● wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą.

  • okres, w jakim profilaktyczna opieka zdrowotna ma być sprawowana;
  • rodzaj wykonywanej pracy albo działalności gospodarczej;
  • informacje o czynnikach szkodliwych występujących w miejscu pracy albo w miejscu wykonywania działalności gospodarczej;

WAŻNE!

Spośród czynników szkodliwych dla zdrowia najbardziej powszechnymi są czynniki:

fizyczne, m.in.: hałas, drgania, promieniowanie (jonizujące, laserowe, podczerwone), pole elektromagnetyczne, ciśnienie (podwyższone, obniżone), mikroklimat (zimny, gorący);

pyły – będące zawiesiną cząstek substancji stałych w powietrzu pochodzenia organicznego (na które narażeni są przede wszystkim pracownicy zatrudnieni w produkcji rolnej i przemyśle spożywczym) lub nieorganicznego, powstałych z surowców mineralnych i syntetycznych (najbardziej szkodliwe są frakcje repirabilne zatrzymywane w pęcherzykach płucnych); chemiczne – toksyczne substancje występujące w postaci: gazów, aerozoli (zawiesiny cząstek stałych, ciekłych lub stałych i ciekłych w fazie gazowej o pomijalnej prędkości opadania), dymów (wydzielanych aerozoli, których głównym źródłem są procesy spalania), par, cieczy, roztworów, ciał stałych;

biologiczne, m.in.: bakterie, wirusy, priony, grzyby, drożdże, pasożyty, drewno i pył drzewny, pierwotniaki.

  • informacje o sposobie wykonywania pracy, zwłaszcza: obciążenia fizyczne (statyczne, np. wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji ciała, ruchy monotypowe, ucisk na pnie nerwowe, nadmierne obciążenie mięśni i układu kostnego oraz dynamiczne, które mogą powodować nadmierne obciążenie narządów lub układów organizmu ludzkiego).

Obowiązek informowania podstawowej jednostki służby medycyny pracy o znanych sobie narażeniach zawodowych w miejscu pracy ciąży na składającym wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną.

WAŻNE!

Świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej powinny być wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez zainteresowaną osobę z wybraną jednostką medycyny pracy.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama