| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Profilaktyczna ochrona zdrowia > Jakie obowiązki ma pracodawca zatrudniający pracownika ponownie po 3-miesięcznej przerwie?

Jakie obowiązki ma pracodawca zatrudniający pracownika ponownie po 3-miesięcznej przerwie?

Pracodawca ponownie zatrudnił pracownika, który świadczył pracę na jego rzecz. Przerwa w zatrudnieniu trwała 3 miesiące. Pracownik zatrudniony jest na tym samym stanowisku pracy. Jakie obowiązki z zakresu bhp ciążą na pracodawcy? Czy konieczne jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu bhp lub kierowanie pracownika na badania lekarskie?

W przypadku ponownego zatrudnienia pracownika na stanowisku pracy po przerwie w zatrudnieniu trwającej 3 miesiące pracodawca musi dokonać wszystkich niezbędnych formalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jakby zatrudniał pracownika po raz pierwszy, tj. ma obowiązek:

  • uzyskać zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania przez pracownika pracy na zajmowanym stanowisku,
  • poddać pracownika szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wyposażyć go w niezbędne środki ochrony osobistej, w odzież i obuwie robocze,
  • zapoznać pracownika z oceną ryzyka zawodowego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jedynie w przypadku osób przyjmowanych ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą, pracodawcy nie muszą ponownie kierować pracowników na wstępne badania lekarskie bądź przeprowadzać szkoleń w zakresie bhp wstępnych ogólnych lub stanowiskowych.

WAŻNE!

Trzymiesięczna przerwa w zatrudnieniu powoduje konieczność ponownego skierowania pracownika na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Należy pamiętać, że wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Podobnie jak w przypadku badań lekarskich, szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane, jeśli podejmie pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Trzymiesięczna przerwa w zatrudnieniu powoduje, że przyjmowany do pracy pracownik traktowany jest jak pracownik podejmujący pracę na terenie zakładu pracy po raz pierwszy, co oznacza, że pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Pracodawca, przyjmując do pracy pracownika, musi również wyposażyć go, zgodnie z tabelą przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w przewidziane na danym stanowisku środki ochrony indywidualnej oraz odzież ochronną.

Pracodawca powinien również poinformować pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gąsecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »