reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Ppoż > Kontrole przeciwpożarowe – działania pracodawcy

Kontrole przeciwpożarowe – działania pracodawcy

O istocie ochrony przeciwpożarowej dowiadujemy się z reguły wówczas, gdy zetkniemy się już ze skutkami pożarów. Zniszczone dokumenty, zalane podłogi to tylko niektóre straty związane z pożarem w zakładzie pracy. Straty materialne, a zwłaszcza bezpośrednie zagrożenie życia ludzi, uświadamiają, jak ważne i istotne jest zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa pożarowego, zapewniającego normalną i bezpieczną pracę.

Działania prewencyjne powinny również prowadzić do wskazania przesłanek, na podstawie których przepisy prawa klasyfikują użytkowany istniejący budynek jako zagrażający życiu ludzi. Mogą być to czynniki odnoszące się do wymagań techniczno-budowlanych, a określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 ze zm.), w tym:

  • szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach,
  • długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100% od określonej w przepisach,
  • występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego, np. drewnopochodnych okładzin, lub kapiącego pod wpływem ognia, np. ozdobnych paneli styropianowych bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego, a także okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji,
  • niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego w sposób określony w przepisach, to znaczy w sposób zapewniający uzyskanie wydzielonej od pozostałych części budynku pionowej drogi ewakuacyjnej. Wydzielenie to realizowane jest w wyszczególnionych przypadkach, przede wszystkim poprzez ściany mające odpowiednią odporność ogniową oraz drzwi pożarowe w układzie przedsionka,
  • niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach i w sposób w nich określony, tzn.: poprzez stosowanie w obudowanych i zamykanych klatkach schodowych budynków, w zależności od ich wysokości i przeznaczenia, systemów do usuwania dymu (np. z grawitacyjnych bądź mechanicznych systemów oddymiania) lub urządzeń zapobiegających zadymieniu (wytwarzających różnicę ciśnień).

Wymóg ten dotyczy również zabezpieczenia przedsionków przeciwpożarowych przed klatkami schodowymi oraz zastosowania rozwiązań techniczno-budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne w budynkach wysokich i wysokościowych w strefach pożarowych innych niż mieszkalne (ZL IV),

  • brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.

Podstawowa kwalifikacja pożarowa budynków oraz ich części z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania stanowiąca podstawę realizacji prawidłowych zabezpieczeń przeciwpożarowych przewiduje następujący podział:

  • budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określanej przez przepisy techniczno-budowlane jako ZL. W kategorii tej wyróżnia się następujące grupy obiektów klasyfikowanych odpowiednio jako:

– ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

– ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku przez ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych,

– ZL III – użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,

– ZL IV – mieszkalne,

– ZL V – do zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,

  • budynki produkcyjne i magazynowe – określane jako PM,
  • budynki służące hodowli inwentarza – określane jako IN (inwentarski).

Lokalizacja w budynku chociażby jednej z wyżej wymienionych nieprawidłowości powinna być nie tyle ostrzeżeniem, co rzeczywistym alarmem o przekroczeniu krytycznego, akceptowalnego w stosunku do budynków użytkowanych, poziomu bezpieczeństwa ludzi. Może to znaleźć konsekwencje w postanowieniach ustawy o Państwowej Straży Pożarnej umożliwiającej organom PSP wstrzymanie robót (prac), zakazanie wyrażone w formie decyzji administracyjnej używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części.

Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice

Kolejnym, poza warunkami ewakuacji, obszarem samokontroli pracodawcy jest analiza stanu wyposażenia obiektu w urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice, a także regularna kontrola ich technicznej i funkcjonalnej sprawności potwierdzona właściwą dokumentacją. Wymagania przepisów przeciwpożarowych w tym zakresie są jednoznaczne – określają zarówno zasady doboru tych urządzeń, jak i ogólną częstotliwość ich przeglądów. W analizie prawidłowości powierzanych serwisom prac konserwacyjnych nie można zapomnieć o wskazaniach producenta w tym względzie. Dotyczy to również zakresu czynności konserwacyjnych, prób i sprawdzeń. Z reguły jest to określone w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia, jak również w normach. Należy zwracać szczególną uwagę na dokumentację pozostawianą przez serwisantów i zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście określa ona stan techniczny i funkcjonalny urządzeń przeciwpożarowych.

reklama

Czytaj także

Autor:

oficer Państwowej Straży Pożarnej, praktyk, czynnie związany z prewencją przeciwpożarową

Źródło:

INFOR
Wynagrodzenia 2020. Rozliczanie płac w praktyce59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama