Kategorie

Bhp w pracy przedstawiciela handlowego

Katarzyna Grabowska-Wawrzeniecka
Dariusz Walisiak
Specjalista ds. bhp w swojej pracy często spotyka się z problemami związanymi z wypadkami komunikacyjnymi osób, które prowadzą samochód podczas wykonywania obowiązków służbowych. Jedną z najbardziej narażonych na tego typu wypadki grup pracowników są przedstawiciele handlowi. Pracownicy służby bhp powinni wiedzieć, jakie działania mogą podjąć, aby wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków drogowych wśród przedstawicieli handlowych.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w ostatnich dwóch latach wypadki komunikacyjne stanowiły ok. 10% wypadków przy pracy. Zginęło w nich 339 osób, a ponad 25 000 zostało rannych. Kierowcy stanowią drugą – po robotnikach budowlanych – grupę poszkodowanych, wśród których większość to osoby ze stażem pracy krótszym niż rok.

Obniżenie wypadkowości, szczególnie liczby wypadków komunikacyjnych, najłatwiej można osiągnąć, wdrażając długoletni i kompleksowy program zarządzania bezpieczeństwem środkami transportu i bezpieczeństwem pracowników. Nie jest to zadanie wyłącznie dla specjalisty ds. bhp, ale może zostać przez niego zainspirowane. Program powinien być częścią systemu zarządzania całym przedsiębiorstwem i obejmować obszary: podmiotowy i przedmiotowy.

W obszarze przedmiotowym powinny się znaleźć przede wszystkim zagadnienia związane z zarządzaniem środkami transportu, w obszarze podmiotowym – z zarządzaniem pracownikami. Pierwszym z tych zagadnień powinni zająć się specjaliści z zakresu logistyki i transportu, drugim – specjaliści ds. bhp i osoby kierujące pracownikami.

WSKAZÓWKA!

Specjalista ds. bhp w ramach tego programu może zaplanować cykl szkoleń zarówno dla kadry zarządzającej, jak i pracowników. Szkolenia powinny obejmować zagadnienia dotyczące oceny i analizy ryzyka na stanowisku pracy przedstawiciela handlowego, zasady bezpieczeństwa związane z prowadzeniem samochodu, zasady bezpiecznej obsługi samochodu, procedury postępowania w związku z wypadkami samochodowymi.

Ocena ryzyka

Praca przedstawiciela handlowego wiąże się z dużym ryzykiem zawodowym. Często wynika to z braku możliwości uniknięcia zagrożenia. W 1/3 przypadków do wypadków przedstawicieli handlowych dochodzi z winy innych uczestników ruchu. Ponadto przedstawiciele handlowi:

 • pracują zwykle pod presją czasu, co może być przyczyną nierespektowania przepisów drogowych, np. ograniczenia prędkości,
 • muszą być w stałym kontakcie z przełożonymi i klientami, często w trakcie prowadzenia samochodu rozmawiają przez telefon (nawet jeśli używają zestawów głośnomówiących rozmowa powoduje ograniczenia w percepcji),
 • koncentrują się na istocie swojej pracy, czyli pozyskiwaniu i obsłudze klientów, a nie prowadzeniu samochodu, co rozprasza uwagę, może też przyczynić się do niedostrzegania znaków drogowych i zagrożeń,
 • pracują więcej niż 8 godzin na dobę, co powoduje zmęczenie i osłabienie funkcji psychomotorycznych,
 • często są młodymi ludźmi, niemającymi doświadczenia w prowadzeniu samochodu.

Szczegółowe omówienie ryzyka oraz konsekwencji wypadków przy pracy jest bazą dla następnych części szkolenia.


Bezpieczne prowadzenie pojazdu

Można mówić o dwóch obszarach:

 • znajomości przepisów i ogólnie obowiązujących zasad oraz
 • bezpieczeństwa związanego z techniką prowadzenia samochodu.

WSKAZÓWKA!

Podczas szkoleń dla przedstawicieli handlowych warto omawiać nowe przepisy wprowadzone do Kodeksu drogowego, przepisy stwarzające powszechne problemy, a także testować znajomość elementarnych przepisów drogowych.

Technika prowadzenia samochodu wymaga szkolenia przez specjalistów. Jednak nie każda firma może pozwolić sobie na szkolenie wszystkich przedstawicieli handlowych, ponieważ jest to kosztowne przedsięwzięcie. Warto jednak „własnymi siłami” omówić zagadnienia dotyczące bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

PRZYKŁAD

Zagadnienia jesienno-zimowego szkolenia dla przedstawicieli handlowych

Zagrożenia sezonowe (lód, nisko znajdujące się słońce, ulewny deszcz, mgła, oślepiające samochody, krótki dzień)

Główne skutki (zmniejszona przyczepność, ograniczona widoczność)

Co możemy zrobić? (zwiększyć odstęp, zmniejszyć szybkość, być widocznym)

Przygotowanie do sezonu jesienno-zimowego (przygotowanie pojazdu, planowanie jazdy, codzienne kontrole samochodu, dostosowanie techniki jazdy do warunków)

Zasady Defensive Driving

Celuj wysoko w kierowaniu/Widok w dal i wszerz

– Patrz daleko przed siebie, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia

– Stosuj technikę skanowania, aby objąć cały zakres pola widzenia

– Aktywnie poszukuj informacji

Dostrzegaj duży obraz/Widok w dal i wszerz

– Stwórz koło stałej świadomości 360 stopni

– Patrz na boki i do tyłu oraz do przodu

– Nie rozpraszaj swojej uwagi w pojeździe ani swojego umysłu

Ruszaj oczami/Zawsze świadomy

– Ruszaj oczami co 2 sekundy

– Ciągle wyszukuj szybkimi spojrzeniami

– Patrz w lusterka co 5–8 sekund, częściej w niebezpiecznych sytuacjach

Zostaw sobie wyjście/Zawsze jest wyjście

– Pracuj aktywnie, aby zachować przestrzeń ochronną wokół swojego pojazdu

– Ustaw się w miejscu, gdzie jak najmniej przedmiotów może nagle znaleźć się w Twojej przestrzeni

– Nigdy nie zawracaj w miejscach do tego nieprzeznaczonych wszerz drogi, tzw. zawracanie na trzy

– Miej otwartą drogę ucieczki

– Unikaj kierowców niezachowujących bezpiecznej odległości

Dopilnuj, żeby Cię widziano/Patrz i bądź widziany

– Dawaj wczesne sygnały ostrzegawcze

– Nawiązuj kontakt wzrokowy, używając urządzeń ostrzegawczych w razie potrzeby

– Nie bierz kontaktu wzrokowego za rzecz oczywistą

ŹRÓDŁO:

® „Smith System” „SAFE” Principles


Bezpieczeństwo pojazdu

W czasie szkolenia dla przedstawicieli handlowych należy przede wszystkim zwrócić uwagę na codzienne przygotowanie samochodu do jazdy, sprawdzenie świateł, wycieraczek, płynu do szyb, kontrolę opon, stanu paliwa, a także oczyszczenie szyb i lusterek.

Podczas eksploatacji auta należy zwracać uwagę na stan ogumienia. Zdarza się, że nawet niezbyt wyeksploatowane opony nie nadają się już do użytku ze względu na uszkodzenia mechaniczne czoła bieżnika lub boku opony, jak również spękania gumy.

Równie ważne jest reagowanie kierowcy na wszelkie, drobne nawet usterki w aucie i natychmiastowe ich usuwanie. Ważne jest też przygotowanie samochodu do sezonu.

Warto, aby specjalista ds. bhp, szkoląc innych, zwrócił uwagę na szkoleniach, nie tylko przedstawicieli, ale wszystkich, którzy korzystają z samochodu w pracy, że:

 • podstawą jest wymiana opon. Większość osób, również przedstawiciele handlowi, zwleka do ostatniej chwili, aż pojawi się śnieg. Opony letnie na śniegu stwarzają duże niebezpieczeństwo. Zaleca się montaż opon zimowych już wtedy, gdy temperatura powietrza spada w ciągu dnia poniżej 7oC;
 • przed sezonem należy przeprowadzić przegląd samochodu. Zwykle firmy mają podpisane umowy z serwisami, które regulują zakres usług. Warto jednak zwrócić uwagę przedstawicielom handlowym, aby sprawdzali, czy serwis wykonał pełny przegląd.

PRZYKŁAD

Podczas przeglądu przed sezonem zimowym należy sprawdzić:

● stan ogumienia pojazdu,

● zgodność opon z zaleceniami producenta samochodu,

● czy kierunek toczenia opony jest zgodny z kierunkiem jazdy oraz czy opona jest właściwie zamontowana w obręczach,

● czy w oponach jest prawidłowe ciśnienie oraz wyrównać je do wartości zalecanych przez producenta pojazdu,

● stan układu hamulcowego (płyn hamulcowy oraz klocki i tarcze hamulcowe),

● stan naładowania akumulatora oraz stan paska alternatora,

● stan układu wydechowego,

● poziom i stan oleju napędowego,

● temperaturę zamarzania płynu chłodzącego,

● stan wycieraczek oraz szyb samochodowych,

● stan zawieszenia pojazdu, a przede wszystkim zainstalowanych tam amortyzatorów pod kątem ewentualnych wycieków,

● stan filtrów kabinowych i powietrza,

● sprawność i ustawienie świateł,

● ewentualnie zabezpieczenie uszczelki gumowej w drzwiach,

● płyn do spryskiwaczy.

Serwis powinien skontrolować również przednie i tylne światła, a przede wszystkim ich odbłyśniki. Jeżeli są uszkodzone lub skorodowane, należy je wymienić na nowe. Wymiany wymagają też wszelkie uszkodzone żarówki. Nie ma natomiast potrzeby wymiany aktualnie użytkowanego oleju silnikowego na zimowy (i odwrotnie przed sezonem letnim), ponieważ niemal wszystkie produkowane oleje (zwłaszcza półsyntetyczne i syntetyczne) są wielosezonowe.


Postępowanie w związku z wypadkiem drogowym

Bardzo ważne jest, aby specjalista ds. bhp na szkoleniu dla handlowców omawiał krok po kroku procedury postępowania dotyczące wypadku. Warto też przeprowadzać ćwiczenia z zasad udzielania pierwszej pomocy, jeśli to możliwe np. poza salą konferencyjną, najlepiej w warunkach przypominających sytuację prawdziwego wypadku drogowego. Jeśli nie ma takiej możliwości, koniecznie należy dokładnie prześledzić postępowanie w kilku przypadkach. Poniżej przykładowe ćwiczenie.

PRZYKŁAD

Jadąc z nadmierną prędkością, spowodował Pan wypadek. Co należy zrobić w tej sytuacji?

Pracownicy podają sekwencję czynności. Prowadzący szkolenie stara się na bieżąco ją uporządkować. Po ustaleniu poszczególnych czynności związanych z kolejnymi etapami, czyli:

● zabezpieczeniem miejsca wypadku,

● zawiadomieniem służb ratunkowych,

● udzielaniem pierwszej pomocy,

● zawiadomieniem przełożonych i innych osób, które trzeba zawiadomić zgodnie z firmowymi procedurami, należy podsumować i jeszcze raz powtórzyć całe ćwiczenie. Najlepiej, aby zrobił to jeden ze szkolonych pracowników.

Omówienie dwóch, trzech przykładów pozwoli pracownikom zapamiętać sekwencję czynności. W późniejszym działaniu najważniejszy jest dobrze przemyślany i utrwalony schemat postępowania, a następnie podczas wypadku jego konsekwentne realizowanie.

Omówione zagadnienia to propozycje, które można omawiać i ćwiczyć z przedstawicielami handlowymi. Można jeszcze np. prowadzić ćwiczenia z ochrony przeciwpożarowej i zapewne wielu innych tematów. Zaproponowane zagadnienia można omawiać w trakcie jednego szkolenia, a może to być np. roczny cykl szkoleń. Ważne jest, aby takie szkolenia się odbywały. Szkolenia okresowe przedstawicieli handlowych, odbywające się w najlepszym przypadku raz na 3 lata, to zdecydowanie za mało. Poza wiedzą, którą czerpią pracownicy z takich szkoleń, jest jeszcze jedna korzyść – pracownicy mają możliwość odczuć, że sprawy bezpieczeństwa są ważne dla pracodawcy, co skłania ich również do przykładania większej wagi do bezpieczeństwa.

Specjalista ds. bhp nie musi osobiście prowadzić takich zajęć. Warto jednak, aby zajęcia dotyczące oceny i analizy ryzyka zawodowego na stanowisku przedstawiciela handlowego w zakładzie pracy omówił specjalista ds. bhp, ponieważ on zna najlepiej specyfikę firmy i charakterystykę występujących w niej wypadków.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.

  Jak można podzielić urlop ojcowski?

  Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Jak można go podzielić? Do kiedy należy go wykorzystać?

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy - czy jest możliwe? Co na to prawo? Jakie świadczenia przysługują za czas izolacji?

  Składki KRUS - IV kwartał 2021 r.

  Składki KRUS w IV kwartale 2021 r. - ile wynosi miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Dyscyplinarka za brak szkolenia BHP

  Czy brak szkolenia BHP może być podstawą dyscyplinarki? Czy można uznać to za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika?

  Dzień Pracownika Służby BHP

  Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19 września każdego roku. Z tej okazji Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotowała list z podziękowaniami i życzeniami dla pracowników służb BHP.

  Dobre i złe nawyki pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna pomaga łączyć pracę z życiem prywatnym. Jakie są dobre i złe nawyki zdalnych pracowników? Oto wyniki badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

  Płaca minimalna a gospodarka - podcast premiera

  Jaki wpływ na gospodarkę ma płaca minimalna? Czym skutkuje brak godziwego wynagrodzenia? Premier wystartował z autorskim podcastem.

  Składka zdrowotna 9% średniej płacy krajowej

  Składka zdrowotna liczona od średniej płacy krajowej to propozycja Rzecznika MŚP. Czy 9% przeciętnej płacy w gospodarce przy podatku liniowym to dobre rozwiązanie? Ile wyniosłaby w 2022 r.?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.