| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Kadry > Telefon służbowy - wynagrodzenie, podatki

Telefon służbowy - wynagrodzenie, podatki

Pracodawca może zapewnić pracownikowi telefon służbowy. W sytuacji wykorzystania telefonu służbowego na potrzeby prywatne pracownik otrzyma nieodpłatne świadczenie.

Telefon

Telefon to urządzenie stanowiące zakończenie łącza telefo­nicznego.

W prawie pracy

Pracodawca może zapewnić pracownikowi telefon służbowy. Zasady korzystania z telefonu powinna określać umowa zawarta z pracownikiem.

W wynagrodzeniach

Pracodawca może powierzyć pracownikowi telefon komórkowy. W tym celu strony powin­ny sporządzić umowę użyczenia, w której nale­ży określić m.in. rodzaj powierzonego telefonu (np. z podaniem marki, modelu, nr. seryjnego), zasady korzystania z telefonu i ponoszenia kosz­tów jego użytkowania oraz zasady zwrotu sprzę­tu. Powierzającym telefon może być również pra­cownik, który na zasadach wskazanych w umo­wie zawartej z pracodawcą może wykorzystywać przy wykonywaniu obowiązków służbowych pry­watny sprzęt.

W podatkach dochodowych

W sytuacji wykorzystania telefonu służbowego na potrzeby prywatne pracownik otrzyma nieodpłatne świadczenie. Na wyodrębnienie kosztów rozmów prywatnych pracownika pozwala wydruk połączeń telefonicznych (tzw. billing). Jeśli pracownik wyka­zuje rozmowę jako służbową (a numer odbiorcy to uprawdopodobnia), to jest to oświadczenie pra­cownika, które nie powinno być kwestionowane przez organy podatkowe. W przypadku rozmów prywatnych należy ustalić pracownikowi przychód odpowiadający wydatkom na prywatne połączenia (ustalone na podstawie np. billingu). Jeżeli pracow­nik jest zobowiązany do zwrotu wydatków z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych, to nie powsta­nie nieodpłatne świadczenie. Tym samym nie będą one zaliczane do przychodów pracownika podle­gających opodatkowaniu. Zwrot wydatków na używanie przez pracownika prywatnego telefonu do celów służbowych, do wysokości wynikającej z billingu rozmów dotyczą­cych firmy, jest zwolniony z podatku jako ekwiwa­lent pieniężny za używanie przez niego własnego sprzętu. Natomiast zwrot wydatków na abonament należy zaliczyć do opodatkowanych przychodów pracownika ze stosunku pracy. Przyznanie pra­cownikowi stałego ryczałtu nie zwalnia z obowiąz­ku obliczenia na podstawie billingu kwoty objętej zwolnieniem.

Zobacz również: Odbieranie telefonu służbowego na urlopie

Jeżeli pracownik korzysta z telefonu należącego do pracodawcy wyłącznie do celów służbowych, opła­ty za te rozmowy nie stanowią dla niego przycho­dów ze stosunku pracy. W sytuacji gdy pracownik wykorzystuje telefon do celów prywatnych i praco­dawca nie wymaga zwrotu kosztów takich rozmów, wartość takiej usługi stanowi przychód pracownika i podlega składkom ZUS. Kwotę przychodu pracodawca powinien ustalić na podstawie sumy jednostkowej za każdą rozmo­wę uwzględnioną w billingu telefonicznym. Jeżeli pracownik zwraca pracodawcy koszty własnych rozmów, wówczas nie powstaje u niego przychód ani obowiązek odprowadzenia składek.

Polecamy: Telefon służbowy na wakacjach tylko w wyjątkowych przypadkach

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »