| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Badania lekarskie > Czy pracownik zatrudniony na umowę zlecenie musi mieć badania lekarskie

Czy pracownik zatrudniony na umowę zlecenie musi mieć badania lekarskie

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy. A co z osobami zatrudnionymi na podstawie umowy zlecenia, czy muszą one się poddać badaniom lekarskim?

Obowiązki pracodawcy wobec zleceniobiorców

Na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunki pracy, o osobom fizycznym wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Chodzi o ochronę zdrowia i życia osób zatrudnionych na umowę zlecenie przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków życia przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Kodeks pracy, ani inne ustawy nie rozstrzygają dokładnie na czym ma polegać realizacja przez pracodawcę tego obowiązku. I czy dotyczy ona badań lekarskich osób pracujących na umowę zlecenie? Jednak, gdy rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest znaczny i wskazane jest, aby do wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby mające odpowiedni stan zdrowia, to pracodawca może wymagać od zleceniobiorców, aby poddali się badaniu lekarskiemu. Wtedy osoba zatrudniona na umowę zlecenie musi poddać się badaniom lekarskim. Skąd ten obowiązek? Obowiązki pracownika w zakresie przestrzegania przez niego zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie określonym przez pracodawcę dotyczą także osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, czyli dotyczą także osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń – prenumerata.

W zakresie określonym przez pracodawcę zleceniobiorca powinien:

  • znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
  • wykonywać prace w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
  • dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
  • stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
  • poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
  • niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
  • współdziałać z pracodawca i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Forum Kadry

Umowa zlecenia może określać wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym kwestie dotyczące badań lekarskich.

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »