| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > W jaki sposób pracownik może udowodnić pracę w godzinach nadliczbowych

W jaki sposób pracownik może udowodnić pracę w godzinach nadliczbowych

Coraz większa świadomość pracowników w zakresie przysługujących im praw powoduje, że wiele sporów znajduje swój finał w sądzie. Często spotykanymi postępowaniami sądowymi są sprawy o zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Dowody

Jeżeli strony nie wykazują woli zawarcia ugody, sąd wydaje postanowienia dowodowe i przystępuje do przeprowadzenia dowodów.

Wśród środków dowodowych można wymienić:

  • dokumenty – wśród nich przede wszystkim akta osobowe oraz inne dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia pracownika,
  • zeznania świadków – głównie będą to osoby zatrudnione u pracodawcy będącego stroną, ale też wszystkie inne osoby mające wiedzę na temat istotnych okoliczności sprawy,
  • opinię biegłego – w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych z poszczególnych dziedzin wiedzy (np. rachunkowości itp.),
  • przesłuchanie stron – dowód ten zarządzany jest przez sąd, jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla wyjaśnienia sprawy; w praktyce jednak sądy z ostrożności przeprowadzają ten dowód na zakończenie postępowania dowodowego w każdej sprawie z zakresu prawa pracy,
  • inne środki dowodowe – wśród nich dowód z fotokopii, planów, rysunków lub nagrań wideo.

Postępowanie dowodowe jest prowadzone co do zasady na podstawie wniosków dowodowych zgłoszonych przez strony, gdyż to na stronach spoczywa obowiązek wskazywania dowodów potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy. Sąd może jednak dopuścić dowód niewskazany przez stronę. W praktyce w sprawach pracowniczych sądy korzystają w ograniczonym zakresie z tej możliwości, żądając od pracodawcy przedłożenia akt osobowych, ewidencji czasu pracy, kart wynagrodzeń, zaświadczenia o wynagrodzeniu i innych dokumentów mających znaczenie w wyjaśnieniu sprawy lub w szczególnych przypadkach dopuszczając z urzędu dowód z zeznań świadka (tylko w sprawach, w których pracownik występuje bez profesjonalnego pełnomocnika), lub z opinii biegłego (najczęściej w sprawach o wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych – w celu wyliczenia należnej pracownikowi kwoty).

Przykład

Pracownik kilka dni w tygodniu zostawał w pracy po godzinach. Czy w pozwie w celu udowodnienia nadgodzin pracownik może powołać się na prowadzoną w tym czasie (po godzinach pracy) korespondencję e-mailową?

Tak, dowodem w sprawach o nadgodziny mogą być wszystkie informacje, z których wynika fakt świadczenia pracy po godzinach. Może to być zarówno prowadzona korespondencja e-mailowa, wydruk z systemu komputerowego wskazujący na logowanie się do niego oraz dokonywane w nim operacje.

Pracownicy często obawiają się, że nie mają wystarczających dowodów. Warto pamiętać, że nie musimy pytać o zgodę na „bycie świadkiem” – każda osoba wskazana jako świadek musi stawić się na wezwanie sądu i zeznawać w sprawie. Ponadto pracownik może wnioskować o przedłożenie dokumentów, danych itp. przez pracodawcę – jeśli wie, że pracodawca takie dokumenty posiada.

Nie wymagają dowodu fakty powszechnie znane czy też znane sądowi z urzędu (np. z innych spraw toczących się przed tym sądem) albo też fakty przyznane przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości co do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy.

WAŻNE!

Zasadą w postępowaniu dowodowym jest swobodna ocena dowodów przez sąd, który ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

Podstawa prawna:

  • art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (DzU z 2010 r. nr 90, poz. 594 ze zm.),
  • art. 227–309, 459–4777 Kodeksu postępowania cywilnego.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK