| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Ekwiwalent za utracony zarobek strażaka OSP

Ekwiwalent za utracony zarobek strażaka OSP

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej gwarantuje strażakom – ochotnikom uczestniczącym w akcji ratowniczej ekwiwalent stanowiący rekompensatę za brak wynagrodzenia, które mogliby uzyskać, gdyby w tym czasie wykonywali swoją pracę zawodową.

Członek OSP uczestniczący w działaniu ratowniczym otrzymuje za każdą przepracowaną godzinę ekwiwalent pieniężny, wypłacany z budżetu gminy do wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Wypłacając ekwiwalent do końca czerwca, podstawą jego naliczenia będzie przeciętne wynagrodzenie z I kwartału 2010 r., które wyniosło 3316,38 zł.

PRZYKŁAD

Jan B. jest pracownikiem zakładu kamieniarskiego i jednocześnie członkiem ochotniczej straży pożarnej. W związku z powodzią brał udział w akcji ratowniczej w okresie od 22 maja do 31 maja 2010 r. po 14 godzin na dobę. Dniówka Jana B. wynosi 160 zł. Z uwagi na udział w akcji ratowniczej nie pracował przez 6 dni, a więc jego utracony zarobek wynosi 960 zł. Pracodawca wydał mu odpowiednie zaświadczenie potwierdzające utracony zarobek. Zaświadczenie to Jan B. przedstawił w urzędzie gminy. W akcji ratowniczej Jan B. przepracował 140 godzin, w związku z tym otrzyma ekwiwalent za utracony zarobek w wysokości 2653 zł.

Ekwiwalent ten nie przysługuje, jeżeli strażak zachował wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy.

Inne uprawnienia strażaków OSP

Strażakowi członkowi ochotniczej straży pożarnej, który w związku z udziałem w działaniach ratowniczych doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniu, przysługuje:

 • jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
 • odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu.

Członkom rodziny osoby poszkodowanej, która zmarła wskutek okoliczności, o których mowa wyżej, przysługuje:

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci osoby poszkodowanej,
 • renta rodzinna,
 • odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu.

Renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy i renty rodzinne przysługują:

 • osobom poszkodowanym będącym członkami ochotniczych straży pożarnych oraz członkom ich rodzin – na zasadach, w trybie i wysokości określonych w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • osobom poszkodowanym będącym strażakami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz członkom ich rodzin – na zasadach, w trybie i wysokości określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu ustala i wypłaca podmiot ponoszący koszty funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów o odszkodowaniach przysługujących w związku ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku gdy jednostka ochrony przeciwpożarowej jest włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego odszkodowanie jest ustalane i wypłacane przez właściwego wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Kolejnym uprawnieniem członka ochotniczej straży pożarnej są okresowe, bezpłatne badania lekarskie. Są one przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata, na podstawie skierowania wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na siedzibę ochotniczej straży pożarnej. Strażak z OSP takie skierowanie powinien otrzymać nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem kolejnych badań.

Wymienione skierowanie zawiera:

 • dane osobowe (imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres miejsca zamieszkania), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • nazwę i adres ochotniczej straży pożarnej,
 • funkcję pełnioną w ochotniczej straży pożarnej,
 • informacje o specyfice działań ratowniczych, w tym informacje o występowaniu czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Skierowanie wydawane jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w karcie badań, a drugi potwierdzony przez lekarza członek ochotniczej straży pożarnej zwraca wraz z fakturą do podmiotu kierującego na badania.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU z 2009 r. nr 178, poz. 1380 ze zm.).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK