| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Jak po zmianie stanowiska ZUS skorygować dokumenty rozliczeniowe za osoby na urlopach wychowawczych

Jak po zmianie stanowiska ZUS skorygować dokumenty rozliczeniowe za osoby na urlopach wychowawczych

W związku z szeregiem niejasności i problemów płatników z prawidłowym rozliczeniem składek za osoby na urlopach wychowawczych ZUS opublikował wyjaśnienia dotyczące zasad postępowania w przypadku tych osób. Pierwotnie Zakład stał na stanowisku, że przy ustalaniu podstawy wymiaru składek dla osób na urlopach wychowawczych należy stosować w całości przepisy ustawy zasiłkowej w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłków. Pogląd ZUS uległ jednak zmianie i do osób na urlopach wychowawczych należy stosować tylko niektóre z tych zasad. Taka sytuacja powoduje, że płatnicy, którzy ustalali podstawę wymiaru składek za osoby na urlopach wychowawczych zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ZUS, powinni skorygować dokumenty rozliczeniowe za styczeń i kolejne miesiące br.

PRZYKŁAD

W okresie uwzględnianym przy ustalaniu podstawy wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym pracownica przez 3 miesiące wykonywała umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą i z tego tytułu uzyskała wynagrodzenie w wysokości 3000 zł (1000 zł za każdy miesiąc wykonywania umowy zlecenia). Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym pracodawca powinien uwzględnić, obok wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie z umowy zlecenia.

Składniki wynagrodzenia, których wypłaty zaprzestano w trakcie urlopu wychowawczego

Jeżeli w trakcie urlopu wychowawczego ustanie prawo do określonego składnika wynagrodzenia, przysługującego, w myśl umowy o pracę lub innego aktu nawiązującego stosunek pracy, do określonego terminu (np. dodatek stażowy) uwzględnionego w przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu albo gdy nastąpi zaprzestanie wypłaty takiego składnika wynagrodzenia, pracodawca nie musi ponownie ustalać podstawy wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Analogiczna zasada obowiązuje w odniesieniu do składników wynagrodzenia, których wypłaty zaprzestano na podstawie przepisów płacowych obowiązujących u pracodawcy. Nie ma przy tym znaczenia, czy składnik wynagrodzenia został włączony w całości lub w części do innego lub zamieniony na inny składnik wynagrodzenia.

PRZYKŁAD

Pracownik przebywa na urlopie wychowawczym udzielonym na okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r. Podstawę wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym pracodawca ustalił z okresu od października 2010 r. do września 2011 r. W tej podstawie została uwzględniona premia regulaminowa, której wypłaty zaprzestano, począwszy od 1 czerwca 2012 r., w wyniku zmiany przepisów płacowych. W tej sytuacji pracodawca nie musi ponownie ustalać podstawy wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Nie należy bowiem wyłączać z podstawy wymiaru premii regulaminowej, mimo zaprzestania jej wypłaty. Przy ustalaniu przeciętnego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy należy uwzględnić wszystkie składniki przychodu uzyskiwane ze stosunku pracy, które nie zostały wyłączone z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, przy ustalaniu podstawy wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym i podlegania z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym należy stosować zasady obowiązujące przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, z uwzględnieniem zastrzeżeń, że w podstawie wymiaru składek:

  • uwzględnia się składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego (np. premie, nagrody, dodatki wypłacane za okresy absencji chorobowej),
  • uwzględnia się składniki wynagrodzenia, przyznawane niezależnie od oceny pracy pracownika (np. wartość szczepień ochronnych),
  • uwzględnia się składniki wynagrodzenia, których wysokość nie była uzależniona od indywidualnego wkładu pracy pracownika,
  • w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy uwzględnia się wynagrodzenie uzyskane zarówno za okres przed, jak i po zmianie wymiaru czasu pracy,
  • w podstawie wymiaru składek uwzględnia się składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu lub których wypłaty zaprzestano,
  • uwzględnia się przychód z umowy cywilnej zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy.

W efekcie pracodawca, który, ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym za okres od stycznia br., w przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu wypłaconym pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych (lub odpowiednio za krótszy okres ubezpieczenia) poprzedzających rozpoczęcie urlopu wychowawczego, nie uwzględnił powyższych różnic, powinien ponownie ustalić podstawę wymiaru tych składek, a następnie sporządzić i przekazać do ZUS korektę dokumentów rozliczeniowych poczynając od stycznia 2012 r.

Podstawa prawna:

  • art. 36 – 46 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)
  • art. 14, art. 18 ust. 5b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK