| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2007 r., sygn. I UK 316/06

Wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2007 r., sygn. I UK 316/06

Przepis art. 47714 § 4 k.p.c. nie ma zastosowania w postępowaniu apela­cyjnym, jeżeli nowe okoliczności dotyczące stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji powstały po wyroku sądu pierw­szej instancji.  

Przepis art. 47714 § 4 k.p.c. nie ma zastosowania w postępowaniu apela­cyjnym, jeżeli nowe okoliczności dotyczące stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji powstały po wyroku sądu pierw­szej instancji.

 

Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka,

Sędziowie SN: Katarzyna Gonera (sprawozdawca), Józef Iwulski.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 kwietnia 2007 r. sprawy z odwołania Ireny B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w B. o rentę, na skutek skargi kasacyjnej ubezpieczonej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 maja 2006 r. [...]

oddalił skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wnioskodawczyni Irena B., pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy od 11 listopada 1995 r. do 30 listopada 2003 r., zgłosiła 31 maja 2005 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w B. ponowny wniosek o przyznanie jej renty z tytułu niezdolności do pracy. Do wniosku dołączyła zaświadczenie o aktualnym sta­nie zdrowia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w B. decyzją z 6 sierpnia 2005 r. odmówił wnioskodawczyni prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, gdyż komisja lekarska ustaliła, że nie jest ona niezdolna do pracy.

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń w Białymstoku wyrokiem z 28 grud­nia 2005 r. [...] oddalił odwołanie wnioskodawczyni. Sąd ustalił, że wnioskodawczyni nie spełnia przesłanek nabycia prawa do renty określonych w art. 61 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), albowiem dopuszczony w toku postępowania sądowego dowód z badań lekarskich i opinii biegłych lekarzy sądowych specjalistów z zakresu onkologii, psychiatrii i ginekologii potwierdził, że stan zdrowia wnioskodawczyni nie upośledza jej zdolności do pracy. Zdaniem Sądu pierwszej instancji opinie biegłych lekarzy sądowych - specjalistów z zakresu rozpo­znanych u wnioskodawczyni schorzeń - należało w całości podzielić. Z tych względów Sąd Okręgowy ustalił, że zaskarżona decyzja organu rentowego jest zgodna z prawem.

W apelacji od powyższego wyroku wnioskodawczyni wniosła o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji. Wyro­kowi zarzuciła sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego w odniesieniu do pogorszenia stanu jej zdrowia, wymagającego leczenia szpitalnego. Powołała się również na nową okoliczność, a mianowicie swój pobyt w szpitalu i leczenie szpitalne z powodu radykalnego pogorszenia stanu zdrowia psychicznego już po wydaniu wyroku przez Sąd pierwszej instancji.

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Monitor prawa pracy i ubezpieczeń189.00 zł

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »