| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - wzór

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - wzór

Od 22 lutego 2016 r. rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia dotyczy umów zawartych na czas nieokreślony i określony. Jak prawidłowo rozwiązać taką umowę? Poniżej wzór rozwiązania umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia.

W wyniku nowelizacji Kodeksu pracy, która obowiązuje od 22 lutego 2016 r., rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia można zastosować wyłącznie wtedy, jeżeli:

- umowa była zawarta na czas nieokreślony lub określony i zostały one wypowiedziane przez pracodawcę z zachowaniem 3 miesięcznego okresy wypowiedzenia, a powodem wypowiedzenia było ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn, które nie dotyczą indywidualnie pracowników.

Określenie „przyczyny niedotyczące pracowników” obejmuje wszystkie sytuacje, w których przyczyna zwolnienia nie leży po stronie pracownika, czyli np. zwolnienie pracowników z przyczyn ekonomicznych, w związku ze zmianami organizacyjnymi.

Zgodnie z art. 36 1 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia najwyżej do 1 miesiąca. Oznacza to, że może on dowolnie ustalić, czy skróci go o tydzień, czy dwa tygodnie, ale najwyżej do 1 miesiąca.

Polecamy produkt: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca, który spełnił warunki do zastosowania skróconego okresu wypowiedzenia powinien pamiętać o ciążących na nim obowiązkach. W pierwszej kolejności powinien wręczyć pracownikowi wypowiedzenie. Oświadczenie pracodawcy o skróceniu okresu wypowiedzenia może zostać złożone tylko razem z wypowiedzeniem umowy o pracę, a nie w okresie późniejszym (wyrok SN z 19 grudnia 1990 r.). Następnie powinien wystawić świadectwo pracy – dniem zakończenia umowy jest dzień upływu skróconego okresu wypowiedzenia. Kolejno powinien naliczyć i wypłacić odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Odszkodowanie

Okres skrócenia wypowiedzenia zalicza się do stażu pracy, a pracownik nabywa prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za ten okres.

Przy obliczaniu tego odszkodowania stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Wzór

Wzór rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia wskazuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r.

.................................                                                             .................................

(pieczęć nagłówkowa                                                             (miejscowość i data)

pracodawcy)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z ZASTOSOWANIEM SKRÓCONEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA*

Pan (Pani) ............................................................................... (imię i nazwisko)

Rozwiązuję z Panem (Panią) umowę o pracę zawartą w dniu ............................. z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi ................................... (wskazać długość zastosowanego okresu wypowiedzenia na podstawie 36 1 § 1 Kodeksu pracy i upłynie w dniu ..............................................

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest ................................................................................

Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w ............................................................... (siedziba sądu)

Przed upływem tego terminu może Pan (Pani) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą** ................................................. (siedziba komisji)

 ..................................................                                           .......................................................  
(potwierdzenie odbioru przez
pracownika - data i podpis)                                                    (podpis pracodawcy lub osoby
                                                                                               reprezentującej pracodawcę
                                                                                               albo osoby upoważnionej do
                                                                                               składania oświadczeń
                                                                                               w imieniu pracodawcy)

______________________________

* Dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

** Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Zobacz serwis: Sektor publiczny

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marta Celej

Ekspert Equity Investments S.A., kontroler finansowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »