reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > ZUS > Spory z ZUS > Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można się odwołać do sądu. Sąd powszechny, a nie administracyjny, rozpatruje takie skargi.

Często się zdarza, że w naszym odczuciu decyzja zakładu ubezpieczeń jest niesprawiedliwa. W takiej sprawie nie pozostaje nic innego jak odwołać się od niej.

Gdzie składać?

Odwołania od decyzji organu rentowego należy składać do organu, który wydał decyzję.

Przez organy rentowe rozumie się:

  • jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, właściwe do wydawania decyzji w sprawach świadczeń,
  • kolejowe jednostki organizacyjne,
  • wojskowe organy emerytalne oraz organy emerytalne resortów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, a także inne organy wojskowe i organy resortów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości,
  • Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zobacz: Jakie są różnice w postępowaniu?

Termin na złożenie odwołania

Odwołania od decyzji organu rentowego składa się w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie składa się na piśmie bądź do protokołu.

Co powinno znaleźć się w odwołaniu?

Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Organ rentowy

Po złożeniu odwołania dalsze działania musi podjąć organ rentowy. Powinien on niezwłocznie przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu.

W wypadku jednak gdy organ rentowy uzna odwołanie w całości za uzasadnione może zmienić lub uchylić wydaną wcześniej decyzję. Jeżeli odwołanie zostanie w całości uwzględnione wtedy nie wszczyna się dalszego postępowania i nie przekazuje akt do sądu.

Jeżeli w odwołaniu od decyzji organu rentowego wskazano nowe okoliczności dotyczące niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, które powstały po dniu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub orzeczenia komisji lekarskiej ZUS, organ rentowy nie przekazuje odwołania do sądu, lecz kieruje do lekarza orzecznika do ponownego rozpatrzenia.

W takim wypadku organ rentowy uchyla poprzednią decyzję, rozpatruje nowe okoliczności i wydaje nową decyzję, od której przysługuje odwołanie do sądu. Przepis ten stosuje się także wówczas, gdy nie można ustalić daty powstania wskazanych w odwołaniu nowych okoliczności.

Zobacz serwis: Ubezpieczenia społeczne

Sąd

W każdym innym wypadku organ rentowy przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu. W takim wypadku sąd będzie rozpatrywał odwołanie.

Ubezpieczony może również wnieść odwołanie do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania.

W takim wypadku sąd, do którego wniesiono odwołanie, niezwłocznie przekazuje protokół organowi, od którego pochodzi zaskarżona decyzja. Jeżeli sąd jest właściwym do rozpoznania sprawy przewodniczący niezwłocznie zażąda akt sprawy od organu rentowego. Jednocześnie nadaje bieg odwołaniu, przesyłając odpis protokołu organowi, od którego pochodzi zaskarżona decyzja.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Odwołania od decyzji organu rentowego składa się w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia decyzji.
Odwołania od decyzji organu rentowego składa się w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia decyzji.

Zmiany w zatrudnieniu pracowników administracji rządowej i samorządowej wprowadzone przez tarczę antykryzysową 2.0 (PDF)29.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama