REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Świadczenie uzupełniające 2024 (tzw. 500 plus dla niesamodzielnych dorosłych). Od 1 marca próg świadczeniowy wynosi 2419,33 zł [Komunikat Prezesa ZUS]

Świadczenie uzupełniające 2024 (tzw. 500 plus dla niesamodzielnych dorosłych). Od 1 marca próg świadczeniowy wynosi 2419,33 zł [Komunikat Prezesa ZUS]
Świadczenie uzupełniające 2024 (tzw. 500 plus dla niesamodzielnych dorosłych). Od 1 marca próg świadczeniowy wynosi 2419,33 zł [Komunikat Prezesa ZUS]
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS informuje, że do końca lutego 2024 roku próg świadczeniowy uprawniający do świadczenia 500+ dla osób dorosłych niezdolnych do samodzielnej egzystencji (świadczenie uzupełniające - tzw. 500 plus dla niesamodzielnych) wynosi 2157,80 zł brutto. Natomiast od 1 marca 2024 r. próg ten wzrośnie do 2419,33 zł. Komunikat w tej sprawie Maksymalna kwota świadczenia pozostanie jednak bez zmian - 500 zł „na rękę” co miesiąc. 

Świadczenie uzupełniające dla osób dorosłych niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+ dla niesamodzielnych) 

Od kilku lat Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to wynosi 500 zł miesięcznie i potocznie zwane jest "500+ dla niesamodzielnych". Takiej potocznej nazwy używa także ZUS w swoich komunikatach informacyjnych. Aby otrzymać to świadczenie, trzeba spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest wiek, który wynosi minimum 18 lat. Zatem jest to świadczenie przeznaczone dla osób pełnoletnich (dorosłych). W odróżnieniu od "zwykłego" 500 plus (od 2024 roku: 800 plus) dla dzieci.

Kolejnymi warunkami otrzymania świadczenia "500+ dla niesamodzielnych" jest zamieszkiwanie na stałe w Polsce i legitymowanie się:
-  orzeczoną przez lekarza orzecznika ZUS niezdolnością do samodzielnej egzystencji lub 
- wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo. 

Autopromocja

Próg świadczeniowy 2024

Prawo do świadczenia 500+ dla niesamodzielnych zależy ponadto od łącznej wysokości przysługujących danej osobie świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. 
Łączna kwota brutto emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych nie może aktualnie przekroczyć 2157,80 zł
Natomiast od 1 marca 2024 r., po waloryzacji kwota ta zostanie podniesiona - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. 
W komunikacie z 14 lutego Prezes ZUS ogłosił (Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - Dz. U. z 2023 r. poz. 156, 535, 1429 i 2760) że od 1 marca 2024 r. kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego wynosi 2419,33 zł.

Katalog (wykaz) świadczeń finansowanych ze środków publicznych mających wpływ na prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dostępny jest na stronie ZUS. Są tam różnego rodzaju zasiłki, emerytury, renty, stypendia, świadczenia i dofinansowania. Łącznie wykaz ten liczy aktualnie 83 pozycje. Świadczenia finansowane ze środków publicznych to np. emerytury czy renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy. 
Do dochodu brane są również pod uwagę świadczenia otrzymywane z zagranicznych instytucji właściwych do spraw emerytalno-rentowych.  

Nie jest natomiast wliczany np. dodatek i zasiłek pielęgnacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej, dodatek kombatancki czy też ryczałt energetyczny. Nie są wliczane także świadczenia o charakterze jednorazowym, np. zasiłki socjalne lub zasiłek pogrzebowy. Pod uwagę nie jest brane świadczenie wspierające, czy renta rodzinna przyznana po zmarłym rodzicu osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

Wysokość świadczenia uzupełniającego. Nie zawsze będzie to 500 zł

Świadczenie w pełnej kwocie, czyli 500 zł na rękę (co miesiąc) mogą otrzymać osoby, które nie mają świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza 1657,80 zł brutto (do 29 lutego 2024 r.). Jeśli suma tych świadczeń wynosi więcej niż 1657,80 zł, a nie przekracza 2157,80 zł brutto, to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie pomniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę
Będzie to różnica między kwotą 2157,80 zł, a łączną kwotą przysługujących świadczeń. Na przykład, jeżeli suma pobieranych świadczeń w styczniu wynosi 1800 zł brutto, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w kwocie 357,80 zł - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. . 

Jak uzyskać 500 plus dla niesamodzielnego dorosłego? Konieczny jest wniosek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaca świadczenia uzupełniającego z urzędu, potrzebny jest wniosek (formularz ESUN). Jeśli nie posiadamy orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub ważnego orzeczenia 
o zaliczeniu do I grupy inwalidów (wydanego przed 1997 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia), to do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia  o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

We wniosku ESUN trzeba podać następujące informacje:

Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, obywatelstwo, imię ojca, PESEL – a jeśli wnioskodawca go nie posiada: serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia oraz płeć.
Dane adresowe: adres zameldowania, adres zamieszkania i adres do korespondencji - jeśli są inne niż adres zameldowania.
Informacje, czy wnioskodawca ma przyznane prawo do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub aktualnie stara się o takie świadczenie:
- rodzaj świadczenia (np. emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy),
- wysokość świadczenia,
- nazwa instytucji, która wypłaca świadczenie i miejscowość, w której znajduje się jej siedziba.
Informacje, czy wnioskodawca ma przyznane prawo do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych lub aktualnie starasz się o takie świadczenie:
- rodzaj świadczenia (np. emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy),
- wysokość świadczenia,
- nazwę państwa i zagranicznej instytucji, która wydaje decyzję w tej sprawie.

Inne informacje, które mają wpływ na rozpatrzenie wniosku:
- jeśli wniosek o świadczenie uzupełniające 500+, został złożony jeszcze w innym niż ZUS organie rentowym – trzeba podać nazwę tej instytucji oraz miejscowość, w której znajduje się jej siedziba,
- oświadczenie czy aktualnie wnioskodawca przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.
- jeśli wnioskodawca nie posiada polskiego obywatelstwa, powinien wskazać, czy ma prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i daty graniczne tego prawa.

Oczywiście konieczny jest też podpis wnioskodawcy pod wypełnionym wnioskiem.

Ważne

ZUS na wydanie decyzji ma 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być np. uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji. ZUS przyzna świadczenie uzupełniające od miesiąca, w którym wnioskodawca spełnia wymagane warunki, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złoży wniosek o to świadczenie.

Od negatywnej decyzji ZUS można się odwołać do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Można to zrobić za pośrednictwem ZUS (na piśmie, ustnie do protokołu w placówce ZUS, zwykłą pocztą albo przez PUE ZUS na formularzu POG). Termin na złożenie odwołania to miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Po upływie tego terminu decyzja ZUS o nieprzyznaniu świadczenia uzupełniającego stanie się prawomocna i nie można jej zaskarżyć do sądu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przegląd prasy i portali na INFOR.PL Subskrybuj nas na YOUTUBE!

Obowiązki informacyjne. O czym należy zawiadomić ZUS?

Osoby, które otrzymują świadczenie 500+ dla niesamodzielnych mają obowiązek powiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do świadczenia uzupełniającego lub na jego wysokość.  W szczególności dotyczy to sytuacji:
- uzyskania prawa do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, w tym także do świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, które przyzna KRUS lub inny organ emerytalny oraz pobierania takiego świadczenia,
- zwiększenia się kwoty świadczenia finansowanego ze środków publicznych, które wypłaca podmiot inny niż ZUS (np. KRUS czy ośrodek pomocy społecznej),
- tymczasowego aresztowania albo odbywania kary pozbawienia wolności (nie dotyczy odbywania tej kary w systemie dozoru elektronicznego),
- utraty obywatelstwa czy też prawa do legalnego pobytu stałego w Polsce,
- zmiany miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: Ustawa z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: ZUS

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Gaslighting - jak się bronić i radzić sobie z manipulacją emocjonalną?

Czym jest gaslighting? Jak go rozpoznać, bronić się i radzić sobie z manipulacją emocjonalną? Oto 6 strategii na zdemaskowanie gaslightingu: rozpoznanie i przezwyciężanie manipulacji emocjonalnej.

Nastolatek też może mieć konto na PUE ZUS. Przyda się np. do ubezpieczenia zdrowotnego lub renty rodzinnej

ZUS informuje, że nie tylko osoby pełnoletnie mogą mieć swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Takie konto może też mieć nastolatek, który ukończył 13 lat. Aby je założyć musi mieć swój dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport. Do czego nastolatkowi może się przydać konto na PUE ZUS?

Zwolnienie ze świadczenia pracy, wypowiedzenie zmieniające lub rozwiązanie umowy o pracę? To może dotknąć tę grupę pracowników

Stwierdzenie przez lekarza medycyny pracy przeciwskazań do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownika powoduje brak możliwości jej wykonywania. Co powinien wówczas zrobić pracodawca?

Kilometrówka 2024 – ile wynosi stawka za kilometr?

Kilometrówka w 2024 roku wynosi 1,15 zł . Czy jest to stawka kilometrówki dla wszystkich pojazdów? Jaki jest wzór na wyliczenie, ile należy się pracownikowi za podróż prywatnym samochodem w celach służbowych w 2024 roku?

REKLAMA

Ryczałt samochodowy 2024 – kalkulator

Kalkulator ryczałtu samochodowego 2024 pozwala na szybkie wyliczenie należności pracownika za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych. Jakie są stawki? Ile wynosi limit kilometrów na miesiąc?

ZUS: Konto na PUE ZUS może założyć także nastolatek

Założenie profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS jest proste. Własny profil daje dostęp do wielu istotnych informacji, które znajdują się na koncie w ZUS. Niewiele osób wie, że konto na PUE ZUS może mieć nie tylko dorosły, ale też nastolatek, który ukończył 13. rok życia.

Emerytura matczyna a praca - czy można dorobić?

Emerytura matczyna - czy praca podczas pobierania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest dozwolona? Czy można dorabiać na emeryturze matczynej?

Sejm: Koniec tradycyjnych umów o pracę? Będzie ułatwienie dla pracowników nie pracujących w siedzibie firmy?

Do tej pory profil zaufany był ograniczony do kontaktów obywateli z urzędami. W Sejmie pojawił się postulat, aby można było przy jego pomocy podpisywać cyfrowo dokumenty między pracodawcą a pracownikiem. I wysyłać je zwykłym emailem

REKLAMA

Jaka będzie cena truskawki w tym roku? Wysoka, bo brakuje rąk do pracy

Jaka będzie cena truskawki w tym roku? Wysoka, bo brakuje rąk do pracy. Poszukiwani są pracownicy sezonowi. Dosłownie brakuje osób, które miałyby pracować przy zbiorach truskawek. Skąd to wynika? Z tego pracownicy sezonowi się cenią a ponadto wiele pracowników ze wschodu nie przyjedzie już na polskie plantacje. 

Kawa z INFORLEX: Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy po zmianie przepisów

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online z cyklu kawa z INFORLEX, które odbędzie się 23 kwietnia br. Tematem spotkania będzie omówienie nowych obowiązków pracodawców w zakresie organizacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

REKLAMA