reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > ZUS > Formularze ZUS > Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS 2021

Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS 2021

Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS to nowy obowiązek, który ma obowiązywać od 2021. Kiedy zgłosić dzieło? Jak zgłosić zawarcie umowy? Przedstawiamy wzór nowego formularza ZUS RUD.

Umowa o dzieło a zgłoszenie ZUS

Dnia 20 listopada 2020 r. w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, który zastąpi Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów. Rozporządzenie określające wzory druków, z których korzysta ZUS, wydawane jest na podstawie art. 49 ust. 2 i 4 ustawy z dnia o systemie ubezpieczeń społecznych.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2021

W art. 22 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i reguluje w ten sposób obowiązek zgłaszania umów o dzieło. W art. 36 dodaje się ust. 17 w następującym brzmieniu:

Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Nastała więc potrzeba zmiany rozporządzenia i dodania nowego formularza. Projekt nowego rozporządzenia zawiera więc druk ZUS RUD. Został on określony w celu zgłaszania umów o dzieło przez płatników lub osoby fizyczne zawierające takie umowy z osobami, z którymi nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonują pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy. W tym drugim przypadku chodzi o zgłaszanie umów zawartych z innym podmiotem niż pracodawca, gdy w ramach tej umowy wykonuje się pracę na rzecz pracodawcy.

Jaki jest cel zgłaszania ZUS umów o dzieło? W świetle ustawy covidowej ma to przyczynić się do zwiększenia możliwości zapewnienia skuteczniejszej pomocy w przyszłości (np. w ramach tarczy antykryzysowej) osobom wykonującym pracę na podstawie tego rodzaju umowy cywilnoprawnej. Prowadzenie ewidencji umów o dzieło przez ZUS ma więc charakter statystyczny. Co więcej, ZUS będzie miał możliwość badania, czy dana umowa o dzieło nie podlega pod ubezpieczenie społeczne. Chodzi np. o sytuacje, kiedy nazwa umowy o dzieło jest błędnie używana i w rzeczywistości stanowi umowę zlecenie, od której powinno się odprowadzać składki. niektórzy pracodawcy celowo obchodzą w ten sposób prawo, aby pozbyć się obowiązku odprowadzania składek ubezpieczeniowych.

Nowy obowiązek

Jak już zostało wspomniane od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek i osoby fizyczne zawierające umowy o dzieło z osobą, z którą nie pozostaje się w stosunku pracy albo jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonują pracy na rzecz swojego pracodawcy, mają obowiązek zgłoszenia ich do ZUS. Ponadto pracodawcy będą zmuszeni sprawdzać prawidłowość zawieranych umów o dzieło, ponieważ ZUS będzie łatwiej mógł to weryfikować.

Należy podkreślić, że obowiązek zgłoszenia nie dotyczy umów o dzieło zawieranych z własnym pracownikiem oraz umów, w wyniku których praca wykonywana jest na rzecz pracodawcy, pomimo zawarcia umowy z innym podmiotem. Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są to umowy, które podlegają oskładkowaniu.

Kiedy zgłosić?

Zgodnie z ustawą covidową obowiązek ten należy wypełnić w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym została zawarta umowa.

Jak zgłosić umowę o dzieło?

Umowę o dzieło zgłasza się na nowym formularzu utworzonym specjalnie w tym celu. Jest to druk o symbolu RUD określony w załączniku nr 24 do projektu nowego rozporządzenia.

Formularz ZUS RUD (wzór)

Zgłoszenie umowy o dzieło - formularz RUD

strona 1

Zgłoszenie umowy o dzieło - formularz RUD

strona 2

Zobacz również:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 568)

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (projekt)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2495 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 266)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Konarzewska-Żuczek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama