REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wypowiedzenie umowy zlecenia 2023

Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
Wypowiedzenie umowy zlecenia 2023
Wypowiedzenie umowy zlecenia 2023
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Umowa zlecenia wygasa na ogół przez wykonanie zleconej czynności – zdarzają się jednak sytuacje kiedy trzeba wypowiedzieć umowę. Jak to zrobić? Czy każdą umowę zlecenia można wypowiedzieć? Czy za wypowiedzenie grożą jakieś konsekwencje prawne?
rozwiń >

Wypowiedzenie umowy zlecenia 2023

Na ten moment nie ma planowanych zmian na 2023 r. w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, dalej: KC) w zakresie wypowiedzenia umowy zlecenia. 

REKLAMA

Autopromocja

Kiedy można wypowiedzieć umowę zlecenia?

Wypowiedzenie może zostać dokonane w każdym czasie zarówno przez dającego przyjmującego zlecenie, jednak tylko do momentu, gdy zlecenie nie zostanie wykonane przez przyjmującego albo, przy zleceniu stałym zawartym na czas określony, nie upłynie przewidziany w umowie czas istnienia zobowiązania.

Wypowiedzenia dokonuje się poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie. Dla jego skuteczności nie jest przewidziane zachowanie żadnej formy szczególnej, dla celów dowodowych czy ewentualnego sporu w sądzie warto to jednak zrobić w formie pisemnej.

WAŻNE! Możliwość bezwarunkowego rozwiązania umowy zlecenia przez obydwie strony dotyczy tylko umów zawartych bez wynagrodzenia, jednak w przypadku, gdy przyjmujący zlecenie zobowiąże się wykonać czynność za wynagrodzeniem, rozwiązanie umowy przez wolę stron może nastąpić z ważnych przyczyn.

REKLAMA

Jeżeli jednak umowa zostanie rozwiązana bez ważnego powodu, wówczas stosunek prawny wprawdzie wygasa, a więc takie rozwiązanie jest skuteczne, ale strona, która od umowy odstąpiła bez ważnego powodu, jest zobowiązana uiścić drugiej stronie odszkodowanie za straty, wynikłe z rozwiązania umowy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak wskazuje się w orzecznictwie: możliwe jest wypowiedzenie umowy zlecenia również bez ważnych powodów ze skutkiem natychmiastowym. Ustawodawca - wychodząc z założenia, że stosunek prawny zlecenia opiera się na szczególnej relacji zaufania stron - pozwala na zakończenie tej relacji z woli dającego zlecenie (zleceniodawcy) w każdym czasie, równoważąc jednocześnie interes także drugiej strony, przez umożliwienie jej uzyskania odszkodowania wówczas, gdy układ relacji stron nie stwarzał uzasadnionej podstawy do wypowiedzenia umowy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2020 r., sygn. V CSK 492/18).

Wypowiedzenie umowy zlecenia przez zleceniobiorcę

Zleceniobiorca – to osoba fizyczna lub prawna przyjmująca zlecenie, która podejmuje się wykonania zlecenia na podstawie umowy zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę. Zwykle zlecenie jest odpłatne, ponieważ obowiązują przepisy o minimalnej stawce godzinowej.

Wypowiedzenie umowy zlecenia przez zleceniodawcę

Zleceniodawca – czyli dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. W razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, zleceniodawca powinien także naprawić szkodę wobec zleceniobiorcy. Podstawowym celem normy wyrażonej w art. 746 § 1 KC jest ochrona interesu zleceniobiorcy przez naprawienie szkody poniesionej wskutek przedterminowego rozwiązania umowy bez ważnej przyczyny.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy zlecenia?

Przepisy KC nie regulują okresu wypowiedzenia przy umowie zlecenia. Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, a nie umową o pracę i okresy wypowiedzenia np. 2-tygodniowe, 1-miesięczne, czy 3-miesięczne, wskazane w Kodeksie pracy nie mają zastosowania do umowy zlecenia!

Nie zmienia to faktu, że strony w umowie zlecenia mogą określić okres wypowiedzenia, ponieważ umowy cywilnoprawne cechuje swoboda co do treści kształtowania stosunku prawnego i wola stron.

Czy zleceniobiorca i zleceniodawca mogą w umowie zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów?

Nie, nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Zmierzałoby to do nadużycia prawa i zasad współżycia społecznego. Oczywiście nie zmienia to faktu, że strony mogą samodzielnie określić w umowie przesłanki oraz termin wypowiedzenia umowy, jednak z zastrzeżeniem, że nie może to prowadzić do zrzeczenia się uprawnienia do wypowiedzenia stosunku zlecenia z ważnych powodów. Przepis KC regulujący powyższe ma charakter bezwzględnie obowiązujący i strony nie mogą dokonać ustaleń sprzecznych z jego treścią. Celem przepisu jest umożliwienie każdej stronie natychmiastowego zakończenia stosunku zlecenia np. ze względu na utratę zaufania wobec drugiej strony. Instrument prawny tzw. „ważnego powodu/ ważnej przyczyny” wypowiedzenia – daje stronom umowy zlecenia niejako ochronę prawną, ponieważ jeżeli ta ważna przyczyna rzeczywiście istnieje, jest prawdziwa i uzasadnia rozwiązanie umowy – to nie będzie istniała podstawa do żądania odszkodowania przez stronę z którą została rozwiązania umowa za poniesioną szkodę z powodu rozwiązania umowy (chyba, że pomimo wszystko zakwestionuje jego zasadność do sądu cywilnego).

Czy należy się wynagrodzenie za wykonane czynności przy rozwiązaniu umowy zlecenia?

Tak, wynagrodzenie należne jest na podstawie art. 746 § 1 KC i powinno być wypłacone za te czynności, które zostały zakończone ("definitywnie") do chwili wygaśnięcia stosunku prawnego.

Jeżeli jednak strony umowy zlecenia zastrzegły termin wypowiedzenia, wynagrodzenie należy się za czynności dokonane między złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu i upływem terminu umowy zlecenia. Czynności dokonane później nie mieszczą się w ramach podstawy wypłaty wynagrodzenia i za nie świadczenie finansowe nie będzie się należało (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2020 r., sygn. V CSK 492/18).

Czym jest wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom?

Wynagrodzenie „odpowiadające dotychczasowym czynnościom”, o którym mowa w art. 746 § 1 KC to takie, którego stosunkowa wysokość w porównaniu z wynagrodzeniem ustalonym w umowie zlecenia może być uzależniona od zestawienia zakresu czynności podjętych przez przyjmującego zlecenie z tymi, które miał w ogólności dokonać w ramach wykonania zlecenia oraz odniesiona do zamierzonego przez strony celu umowy.

Czym jest ważna przyczyna przy rozwiązaniu umowy zlecenia?

Za ważny powód rozwiązania umowy zlecenia, o którym mowa w art. 746 § 3 KC, uznaje się, np.:

- działanie przyjmującego zlecenie wbrew wskazówkom lub interesowi dającego zlecenie

- brak staranności i profesjonalizmu zleceniobiorcy

- naruszenie zasad uczciwości przez zleceniobiorcę czy zleceniodawcę

- uzasadnioną okolicznościami utratę zaufania do przyjmującego zlecenie czy dającego zlecenie

- uzasadnioną ocenę, że cel umowy nie zostanie osiągnięty z przyczyn leżących po stronie kontrahenta

- utratę czy zawieszenie uprawnień zawodowych przez stronę wykonującą zlecenie

- nieudzielenie zleceniobiorcy przez zleceniodawcę zaliczki niezbędnej do wykonania umowy

- chorobę strony wypowiadającej umowę czy też zmianę sytuacji życiowej uniemożliwiające wykonanie zlecenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Świadczenie urlopowe w szkołach. Czy powinno uwzględniać kryterium socjalne?

Do 31 sierpnia 2024 r. nauczyciele powinni otrzymać świadczenia urlopowe. Świadczenie, wypłacane wszystkim nauczycielom, jest finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy powinny uwzględniać kryterium socjalne?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Więcej osób uzyska prawo do świadczenia

1 września 2024 r. więcej osób uzyska prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jakie warunki należy spełniać, żeby nabyć prawo do tego świadczenia?

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Kto ma prawo do nowej emerytury? Kiedy można złożyć wniosek?

1 września 2024 r. wejdą w życie zmiany przepisów Karty Nauczyciela. Więcej osób będzie mogło skorzystać z wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Kiedy można złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

Czy 14 lipca to niedziela handlowa?

Czy w lipcu jest jakaś niedziela handlowa? Czy w tym miesiącu możemy zaplanować zakupy na niedzielę? 

REKLAMA

Zmiana zasad obliczania stażu pracy. Jak to wpłynie na uprawnienia pracownika [przykłady]

Na podstawie stażu pracy ustalane są przysługujące pracownikowi uprawnienia, takie jak wymiar urlopu wypoczynkowego czy okres wypowiedzenia. Jeżeli do stażu pracy będą wliczane także inne okresy, np. prowadzenia działalności gospodarczej czy świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia, sposób ustalania uprawnień pracowniczych radykalnie się zmieni.

Maksymalna temperatura w pracy – będą nowe przepisy bhp!

Jaka może być maksymalna temperatura w pracy? W związku z występującymi upałami pracownicy pytają o swoje prawa. Będą nowe przepisy bhp chroniące pracowników przed pracą w upale. Dnia 10 lipca 2024 r. odbyło się spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tę informację należało obowiązkowo złożyć pracodawcy do 10 lipca. Jakie konsekwencje grożą w razie jej niezłożenia?

10 lipca 2024 r. minął termin złożenia przez zakładowe organizacje związkowe informacji o liczbie członków. Do tego dnia należało poinformować pracodawcę o liczbie związkowców według stanu na 30 czerwca br. Czy organizacjom, które nie dopełniły tego obowiązku, grożą jakieś sankcje? 

Nowelizacja Kodeksu pracy. Zmiany dotyczą podstawowych uprawnień pracowniczych

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada zmiany dotyczące podstawowych uprawnień pracowniczych. Do stażu pracy będzie wliczany okres wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia lub świadczenia usług zawartych z obecnym pracodawcą. Wpłynie to m.in. na długość okresu wypowiedzenia oraz wysokość odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

REKLAMA

Urlop wypoczynkowy: wymiar, udzielanie, wynagrodzenie i dofinansowanie

Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Przepisy prawa pracy dokładnie określają jego wymiar i zasady udzielania. Pracownikom przysługuje wynagrodzenie urlopowe. Pracodawcy często też dofinansowują im wypoczynek.

Jak motywować pracowników, także pokolenie Z? Oto najskuteczniejsze metody

Jak skutecznie motywować pracowników? Co najbardziej docenia pokolenie Z? Jak zbudować motywującą kulturę pracy? Poznaj skuteczne metody motywowania pracowników: klucz do sukcesu Twojego zespołu HR.

REKLAMA