REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dni wolne od pracy przysługujące pracownikom wychowującym dzieci

Krzysztof Stucke
Kancelaria Prawa Pracy
Dni wolne od pracy przysługujące pracownikom wychowującym dzieci. / Fot. Fotolia
Dni wolne od pracy przysługujące pracownikom wychowującym dzieci. / Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Dwa dni wolne od pracy przysługują pracownikom wychowującym dzieci niezależnie od ich liczby. Regulacja dotyczy tylko dzieci do 14 roku życia. Zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem przysługuje rodzicom łącznie przez 2 dni w roku kalendarzowym.

Dni wolne od pracy na opiekę nad dziećmi

Zwolnienie od świadczenia pracy w związku z osobistym sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 14 przysługuje w wymiarze 2 dni w każdym roku kalendarzowym. Norma prawna posługuje się pojęciem pracownika wychowującego co najmniej jedno dziecko. Ustawodawca określił, iż wymiar zwolnienia jest stały i nie zależy od liczby wychowywanych potomków. Zatem nawet w rodzinie wielodzietnej zwolnienie to przysługuje obojgu rodzicom lub opiekunom prawnym łącznie przez 2 dni w roku.

Autopromocja

Projekt uzależniający liczbę dni od liczby dzieci

W poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy-Kodeksu pracy (odrzuconym na posiedzeniu Sejmu nr 33 dnia 08 lutego 2013 r.) który dotyczył określenia nowych zasad przyznawania zwolnienia od pracy pracownikom wychowującym dzieci do lat 14 zaproponowano zmiany polegające na uzależnieniu liczby dni zwolnienia z pracy od liczby dzieci w następujący sposób:

 • 2 dni, jeśli pracownik wychowuje jedno dziecko do lat 14;
 • 3 dni, jeśli pracownik wychowuje dwoje dzieci do lat 14;
 • 4 dni, jeśli pracownik wychowuje troje i więcej dzieci do lat 14.

Kolejna zmiana dotyczyć miała zwiększenia wymiaru zwolnienia z pracy o jeden dzień dla pracownika, który wychowuje dziecko samotnie.[1]

Rekomendowany produkt: KODEKS PRACY 2015 z komentarzem + CD

Niewykorzystane dni przepadają

Przypisanie dni zwolnienia do roku kalendarzowego wskazuje na dwie kolejne cechy charakterystyczne tej opieki nad dzieckiem. W przepisach nie przewidziano prawa do ekwiwalentu za niewykorzystane przez rodzica lub opiekuna dziecka dni zwolnienia. Wobec tego z końcem roku niewykorzystane dni opieki przepadają. Od stycznia następnego roku pracownik może skorzystać już tylko z nowej puli wolnego w nowym, maksymalnym dwudniowym wymiarze.[2]

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wniosek pracownika

Pracodawca udziela zwolnienia na opiekę dziecka, które nie ukończyło 14 lat, uwzględniając oświadczenie pracownika o zamiarze wykorzystania jednego lub dwóch dni wolnego z tego tytułu.

Zwolnienie z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem to jeden z przywilejów, z których może korzystać tylko jedno z jego rodziców lub opiekunów (art. 1891 k.p.). Można by przyjąć, że do swojego wniosku o udzielenie dwóch dni zwolnienia pracownik powinien załączyć oświadczenie drugiego z rodziców o braku zamiaru korzystania z tego uprawnienia. Takiego wymogu nie można jednak wywieść z powszechnie obowiązujących przepisów.

Zadaj pytanie na FORUM

Można to uznać za duże niedopatrzenie, biorąc pod uwagę fakt, że bardzo podobna regulacja funkcjonuje w rodzimym porządku prawnym odnośnie do zasad udzielania urlopu wychowawczego. Rozporządzenie MPiPS z 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (DzU z 2013 r., poz. 1139) wskazuje bardzo wyraźnie, że do wniosku o jego udzielenie pracownik dołącza pisemne oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania 
z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku (§ 2 pkt 2 rozporządzenia) lub o okresie korzystania z tego urlopu – jeśli rodzice lub opiekunowie chcą jednocześnie korzystać z tego urlopu 
(§ 2 pkt 5 ppkt 1 ww. aktu).

Rodzi to kolejny problemem. Brakuje wzoru oświadczenia o zamiarze korzystania z dni wolnych w celu opieki nad zdrowym dzieckiem, nie ma więc również pełnego-prawem przewidzianego zakresu informacji, które powinny się w nim znaleźć. W związku z tym pojawia się kolejne pytanie, czy pracodawca może żądać od pracownika, aby ten przedłożył dokument poświadczający, że współmałżonek czy partner zrzeka się prawa do tego zwolnienia.

Pomoc znajdujemy w treści § 6 ust. 2 
pkt 2 lit. c rozporządzenia MPiPS z 28 maja 1996 r. 
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU nr 62, poz. 286 ze zm.). Czytamy tam bowiem, że w aktach osobowych pracownika przechowuje się oświadczenie o zamiarze lub 
o braku zamiaru korzystania z uprawnień określonych w art. 1891 k.p.

Brak regulacji prawnych dotyczących formy i treści wniosku uniemożliwia poważnie weryfikację danych zadeklarowanych przez drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka.

Kontrola przez pracodawcę

W tym zakresie uprzywilejowani są pracodawcy zatrudniający małżeństwa lub pary. Mają możliwość sami dopilnować, aby z dni opieki nad dzieckiem korzystało tylko jedno z nich. Podobnie jest w sytuacji, gdy rodzice lub opiekunowie dziecka zdecydują się na podział wolnego między siebie. Pracodawca każdego z nich pilnuje, żeby zarówno matka, jak i ojciec skorzystali maksymalnie z jednego dnia wolnego. Pozostali pracodawcy nie mają jednak gwarancji, że drugi rodzic nie wykorzysta tego zwolnienia w pełnym, dwudniowym wymiarze w swoim zakładzie pracy, nawet jeśli wraz z wnioskiem pracownik złożył oświadczenie współmałżonka, że nie będzie korzystać z tego uprawnienia. Rodzi to bardzo duże pole do nadużyć i stawia zakłady pracy w niekorzystnej sytuacji. Mimo niewykonywania pracy pracownik zachowuje zgodnie z prawem za te dni prawo do wynagrodzenia.

Wniosek o dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem

Zakładowy wzór oświadczenia pracownika

W dobrze rozumianym interesie pracodawców leży opracowanie we własnym zakresie zakładowego wzoru oświadczenia pracownika, przewidującego zamiar korzystania z tego prawa. Dokumenty te są przeważnie uzupełniane oświadczeniem przez pracownika tego, że drugi rodzic lub opiekun dziecka nie korzysta z wolnych dni na opiekę. Ma to za cel uniknięcie gromadzenia i przetwarzania danych, które nie są niezbędne 
z uwagi na cel ich pozyskiwania. Może to bowiem wiązać się z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Pracodawca może również postarać się 
o określenie wzoru wniosku o udzielenie dnia lub dni wolnych od pracy tak, aby ujednolicić te dokumenty na potrzeby zakładu.

Rozwód i opieka naprzemienna

Nawet jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka pracują w jednym zakładzie pracy, może zaistnieć sytuacja, gdy trudno będzie rozstrzygnąć o prawie do dni wolnych. Jest tak, np. w sytuacji, gdy  rodzice dziecka się rozwiodą. Przepis nie rozstrzyga jednoznacznie, jak powinno się dzielić między nich prawo do dni wolnych. Z przepisu mówiącego o prawie do dni wolnych dla rodzica wychowującego dziecko nie można wywodzić, że przysługuje ono temu rodzicowi, któremu sąd przyznał prawo do opieki nad potomkiem. Kolejne problemy interpretacyjne pojawiają się w przypadku przyznania rodzicom opieki naprzemiennej. W sytuacji takiej pracodawca musiałby – bez względu na decyzję rodziców – przyznać im po jednym dniu wolnego. Wskazanie przez regulację na „wychowywania dziecka" deprecjonuje możliwość udzielenia dni wolnych rodzicowi, którego pozbawiono władzy rodzicielskiej lub któremu ją ograniczono. Podobnie w odniesieniu do opiekunów przypadki zwolnienia z opieki nad dzieckiem lub przyznania jej wyłącznie jednemu z nich, można kwalifikować jako zaprzeczenie uczestniczenia jego w wychowaniu dziecka.

Nowe rozwiązania w Kodeksie pracy dla pracujących rodziców

Powyższe wątpliwości interpretacyjne można by rozwiązać, odwołując się do zasad ujętych w przepisach o udzielaniu urlopu wychowawczego. Dają one możliwość zastąpienia oświadczenia drugiego rodzica lub opiekuna dziecka prawomocnym orzeczeniem sądu o ograniczeniu lub o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej, orzeczeniem o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica, względnie orzeczeniem o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi albo o zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki (§ 3 rozporządzenia MPiPS z 19 września 2013 r.).               

Autopromocja

W praktyce najlepiej, jeśli rodzice dziecka, pomimo rozwodu, porozumieją się ze sobą i przekażą stosowną informację pracodawcy. Może się jednak zdarzyć, że nie są w stanie wykonać takich ustaleń. W takiej sytuacji każde z nich ma równe prawo do skorzystania z dni wolnych. W takiej sytuacji z dni wolnych skorzysta ten rodzic lub opiekun, który pierwszy złoży oświadczenie o zamiarze korzystania z dni wolnych, zawnioskuje o ich udzielenie i faktycznie je wykorzysta. Pracodawca ma wtedy podstawy, aby odmówić rozpatrzenia wniosku drugiego z rodziców lub opiekunów.

Prawo a nie obowiązek

Dni wolne na opiekę nad zdrowym dzieckiem, o których mowa w art.188 Kodeksu pracy to „prawo” pracownika. Pracodawca nie ma możliwości, zmusić go do skorzystania z tego zwolnienia.

Gwarancją udzielenia takiego czasu wolnego jest oświadczenie rodzica o intencji korzystania 
z uprawnień związanych z rodzicielstwem. Pracodawca nie ma obowiązku wyręczania podwładnego w tym zakresie. Jeśli nie złoży stosownego oświadczenia, to mimo sprawowania opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 14 roku życia, po prostu  traci prawo do dwóch dni wolnego. W odróżnieniu do urlopów wypoczynkowych, przepis nie przewiduje ostatecznego terminu, w którym zatrudniony powinien wykorzystać te dni. Za ich nieudzielenie w wskazanych okolicznościach pracodawcy nie grozi więc żadna odpowiedzialność. Nieudzielenie dni wolnych w przypadku braku inicjatywy pracownika nie jest wykroczeniem. W praktyce, jeżeli pracownik wychowujący dziecko nie złoży oświadczenia o zamiarze korzystania m.in. z dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem, a później nie zawnioskuje o ich udzielenie do końca roku kalendarzowego, wolne przepada definitywnie. Możliwość skorzystania z dodatkowych dwóch dni płatnego zwolnienia należy bowiem oceniać w charakterze prawa, a nie obowiązku pracowników.

Duże zmiany w uprawnieniach rodzicielskich

[1] Druk Sejmowy nr. 1028 z dnia 20 listopada 2012

[2] Wydawnictwo Infor, Kodeks pracy 2014 z komentarzem, Warszawa 2014, s. 127

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Jest zwycięzca i Nagroda Jury! Czy wiesz co oznaczają wszystkie słowa z finałowej dwudziestki?

  Zakończono już głosowanie na 20 finałowych słów w plebiscycie PWN – Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Ale może wygrać tylko jedno. Wyniki zostały ogłoszone 7 grudnia 2023 r. Znamy słowo nr 1. Jury wskazało także, które słowa znalazły się na podium, przyznano także wyróżnienie. Czy wiesz co oznaczają wszystkie te słowa?

  Okulary lub szkła kontaktowe dla pracownika. Jak często pracownik może otrzymać dofinansowanie od pracodawcy?

  Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego. Dofinansowanie do okularów lub soczewek kontaktowych przysługuje, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania.

  Jaka jest dopuszczalna minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy? Z powodu chłodu pracownik może odmówić wykonywania pracy!

  Zimą pracodawcy powinni zapewnić odpowiednie temperatury w pomieszczeniach pracy. Z powodu zimna pracownik może odmówić wykonywania pracy. Natomiast pracodawca może ponieść karę, jeśli nie utrzyma prawidłowej temperatury w pomieszczeniach pracy.

  Sztuczna Inteligencja w analizie wynagrodzeń: Nowe wyzwania i możliwości dla specjalistów HR

  W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, specjaliści ds. zasobów ludzkich stają w obliczu rosnącej roli sztucznej inteligencji (SI) w analizie wynagrodzeń. Postęp technologiczny otwiera nowe horyzonty, umożliwiając bardziej precyzyjną analizę danych dotyczących wynagrodzeń, identyfikację trendów rynkowych oraz dostosowywanie strategii wynagrodzeń do zmieniających się warunków. 

  REKLAMA

  Uczenie maszynowe: Rewolucja w analizie danych dla profesjonalistów biznesowych

  Uczenie maszynowe to dziedzina sztucznej inteligencji, która rewolucjonizuje sposób, w jaki analizujemy i wykorzystujemy dane w biznesie. Dla profesjonalistów z obszarów prawa, zarządzania zasobami ludzkimi i finansów, zrozumienie podstaw uczenia maszynowego staje się kluczowym elementem skutecznego działania w dynamicznym środowisku biznesowym.

  Składki ZUS przedsiębiorcy 2024. Duży ZUS i mały ZUS

  Składki ZUS przedsiębiorcy w 2024 roku. W związku z zapowiadanym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia o 12,8 proc., zwiększą się również składki płacone przez przedsiębiorców. Duży ZUS w 2024 roku wzrośnie o ponad 180 zł, a mały ZUS o blisko 70 zł miesięcznie.

  Szczyt paczkowy w e-commerce i branży kurierskiej. Bezpieczna praca ma priorytet

  Wraz ze zbliżającym się okresem świątecznym, branże e-Commerce i kurierska przechodzą przez jeden z najbardziej pracowitych okresów roku. Kiedy klienci zamawiają przesyłki przed świętami, branże te odnotowują odczuwalny wzrost wolumenu – zwany szczytem paczkowym. To czas zwiększonej aktywności dla wszystkich zespołów zaangażowanych w proces. Z kolei dla kadry zarządzającej i pracowników biurowych niesie ze sobą szereg wyzwań związanych np. z zapewnieniem wydajności i jakości operacyjnej, jednocześnie dbając o dobre samopoczucie i bezpieczeństwo pracowników.

  Wynagrodzenia nauczycieli 2024. Co najmniej 30 proc. podwyżki, nie mniej niż 1500 zł. ZNP czeka na realizację obietnic wyborczych

  Od nowego rządu wyłonionego przez większość sejmową oczekujemy w 2024 roku jak najszybszego przystąpienia do realizacji deklaracji z kampanii wyborczej - powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Wskazał na zapowiedzianą 30 proc. podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli.

  REKLAMA

  Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2024

  Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy to świadczenie należne pracownikowi w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jak należy liczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2024 r.? Wyjaśniamy.

  Bezrobocie. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie 5 proc. Bez pracy było prawie 775 tys. osób

  Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2023 r. wyniosła 5 proc. Takie wstępne szacunki podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wskaźnik ten utrzymuje się na tym samym poziomie od lipca 2023 r.

  REKLAMA