Kategorie

Jak wpisać w świadectwie pracy informację o urlopie rodzicielskim łączonym z pracą

Małgorzata Podgórska
Jak wpisać w świadectwie pracy informację o urlopie rodzicielskim łączonym z pracą/fot. Shutterstock
ShutterStock
W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i z ubezpieczeń społecznych. Podaje się w nim m.in. wymiar wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawę prawną jego udzielenia.

Problem

Pracownica, która urodziła dziecko w 2017 r., złożyła (w ciągu 21 dni od porodu) wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. W tym czasie korzystała z łączenia pracy z urlopem rodzicielskim i przez 168 dni pracowała na 1/2 etatu. Jak to ująć w świadectwie pracy?

Rada

Informację, że pracownica korzystała z urlopu rodzicielskiego należy zamieścić w ust. 6 pkt 4 świadectwa pracy, podając również podstawę prawną jego udzielenia, tj. art. 1791 § 1 Kodeksu pracy, wymiar urlopu rodzicielskiego (w przypadku Państwa pracownicy będą to 32 tygodnie) oraz liczbę wykorzystanych jego części. W tej sytuacji nie ma znaczenia, że urlop rodzicielski był łączony z wykonywaniem pracy, ponieważ w świadectwie nie podaje się informacji o łączeniu tego urlopu z pracą. Nie wskazuje się też wymiaru urlopu rodzicielskiego, jaki powstał po jego wydłużeniu w związku z łączeniem go z pracą. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i z ubezpieczeń społecznych. Podaje się w nim m.in. wymiar wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawę prawną jego udzielenia (§ 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy). Nie wykazuje się natomiast w świadectwie pracy odrębnie wymiaru urlopu rodzicielskiego, który był łączony z wykonywaniem pracy. Pracodawca wykazuje urlop rodzicielski tylko w przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z tego urlopu u kolejnego pracodawcy. Jeśli pracownik wykorzystał w czasie zatrudnienia więcej niż jeden urlop rodzicielski, pracodawca podaje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, wskazując imię i nazwisko dziecka.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Przykład zapisu w świadectwie pracy dotyczącego wykorzystanego urlopu rodzicielskiego

6. W okresie zatrudnienia pracownica:

4) wykorzystała urlop rodzicielski udzielony na podstawie:

- art. 1791 § 1 Kodeksu pracy, w wymiarze 32 tygodni, w jednej części - na Annę Nowak,

- art. 1821d § 1 Kodeksu pracy w wymiarze 22 tygodni w 2 częściach, w tym na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy zero części - na Jana Nowaka.

Reklama

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W takiej sytuacji wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części. Takie wydłużenie nie może przekroczyć 64 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 68 tygodni tego urlopu w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie (art. 1821f § 1 Kodeksu pracy).

Okres, o jaki ulega wydłużeniu urlop rodzicielski, ustalamy przez pomnożenie liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, przez wymiar czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego (art. 1821f § 2 Kodeksu pracy).

Proporcjonalne wydłużenie części urlopu rodzicielskiego odbywa się w ramach udzielonej części urlopu rodzicielskiego, podczas której pracownik łączył korzystanie z urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawcy udzielającego urlopu (art. 1821f § 3 i 5 Kodeksu pracy). A zatem proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego nie powoduje zwiększenia ogólnego wymiaru urlopu rodzicielskiego, wydłuża jedynie czas wykorzystywania tego urlopu.

Przykład

Pracownicy udzielono urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 32 tygodni na podstawie tzw. długiego wniosku, ale 12 tygodni z udzielonego pełnego wymiaru tego urlopu pracownica łączy z pracą w wymiarze 1/2 etatu. Zatem okres proporcjonalnie wydłużonego pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego wynosi 6 tygodni (12 tygodni urlopu x 1/2 etatu).

Jeżeli pracownica połączy wydłużoną 6-tygodniową część urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu, to obliczenia wyglądają następująco:

6 tygodni : (1 - 1/2 etatu) = 12 tygodni (wydłużonej proporcjonalnie części urlopu rodzicielskiego łączonej z pracą na 1/2 etatu).

W takim przypadku pracownica skorzysta więc w praktyce z 20 tygodni pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego (tyle urlopu wykorzystała przed łączeniem pracy z urlopem rodzicielskim). Ponadto przysługują jej 24 tygodnie (czyli 168 dni) urlopu rodzicielskiego łączonego z wykonywaniem pracy na 1/2 etatu (12 tygodni urlopu podstawowego i 12 tygodni urlopu wydłużonego). Natomiast ogólny wymiar udzielonego jej pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego, tj. 32 tygodnie, nie ulega zmianie. Zatem w świadectwie pracy należy umieścić w tym przypadku następującą informację:

6. W okresie zatrudnienia pracownica:

4) wykorzystała urlop rodzicielski udzielony na podstawie:

- art. 1791 § 1 Kodeksu pracy, w wymiarze 32 tygodni, w jednej części - na Jana Kowalskiego.

Reklama

We wniosku o łączenie wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy z urlopem rodzicielskim pracownik określa sposób wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony (art. 1821f § 6 Kodeksu pracy). Z proporcjonalnie wydłużonej części urlopu rodzicielskiego może on bowiem korzystać w pełnym wymiarze albo połączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy.

W przypadku gdy pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar tej części urlopu ulega ponownie wydłużeniu. Oblicza się go, dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy (art. 1821f § 7 Kodeksu pracy).

Przykład

Na podstawie tzw. odrębnego wniosku pracownikowi udzielono 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Chce on połączyć ten urlop z pracą na 1/3 etatu. Zatem okres proporcjonalnie wydłużonego pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego wyniesie 3 tygodnie (9 tygodni x 1/3 etatu).


Jeżeli pracownik połączy wydłużoną 3-tygodniową część urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu, to wyliczenie wygląda następująco:

3 tygodnie : (1 - 1/2 etatu) = 6 tygodni (wydłużonej proporcjonalnie części urlopu rodzicielskiego łączonej z pracą na 1/2 etatu).

Zatem pracownik będzie w praktyce korzystał z udzielonej części urlopu rodzicielskiego łącznie przez 15 tygodni. Przez pierwsze 9 tygodni będzie łączył urlop z wykonywaniem pracy w wymiarze 1/3 etatu, a przez kolejne 6 tygodni - z pracą na 1/2 etatu. Natomiast ogólny wymiar udzielonego mu pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego w ramach jednej części nadal wynosi 9 tygodni. Zatem w świadectwie pracy należy umieścić w tym przypadku następującą informację:

6. W okresie zatrudnienia pracownik:

4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie:

- art. 1821d § 1 Kodeksu pracy w wymiarze 9 tygodni w 1 części, w tym na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy zero części - na Jana Nowaka.

Przykład

Pracownikowi udzielono urlopu rodzicielskiego w dwóch częściach. Pierwsza w wymiarze 21 tygodni przypadała bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Natomiast w późniejszym terminie skorzystał on z 11 tygodni urlopu, które połączył z pracą w wymiarze 1/3 etatu. Połączenie 11-tygodniowej części urlopu z wykonywaniem pracy na 1/3 etatu spowoduje proporcjonalne wydłużenie tej części urlopu o 3 tygodnie i 4 dni pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego (11 tygodni x 1/3 etatu).

Jeżeli pracownik połączy wydłużoną proporcjonalnie część urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/3 etatu, to obliczenie wygląda następująco:

3 tygodnie i 4 dni urlopu : (1 - 1/3) = 25 dni urlopu : 2/3 = 25 x 3/2 = 75/2 = 37½ dnia = 37 dni (niepełny dzień pomija się) = 5 tygodni i 2 dni (wydłużona proporcjonalnie część urlopu rodzicielskiego łączona z pracą na 1/3 etatu).

W przypadku gdy powstała w wyniku proporcjonalnego wydłużenia część urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest ona udzielana w dniach. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień jest pomijany.

Pracownik zatem będzie w praktyce korzystał:

 • w ramach pierwszej części z 21 tygodni pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego oraz

 • w ramach drugiej części z 16 tygodni i 2 dni urlopu rodzicielskiego połączonego z wykonywaniem pracy w wymiarze 1/3 etatu.

Jednak ogólny wymiar udzielonego mu pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego w ramach dwóch części będzie nadal wynosił 32 tygodnie. Zatem w świadectwie pracy należy umieścić w tym przypadku następującą informację:

6. W okresie zatrudnienia pracownik:

4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie:

- art. 1821d § 1 Kodeksu pracy w wymiarze 32 tygodni w 2 częściach, w tym na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy 1 część - na Jana Nowaka.

Podstawa prawna:

art. 1791, art. 1821c § 3, art. 1821d-1821f ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245

§ 2 ust. 1 pkt 9 i załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1289

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zlecenie studenta do 26 r. życia i umowa o dzieło bez składek ZUS

  Zlecenie studenta do 26 r. życia i umowa o dzieło nie będą oskładkowane - MRiPS.

  Niedziela handlowa - lipiec 2021

  Niedziela handlowa - lipiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 4 lipca, 11 lipca, 18 lipca albo 25 lipca to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  System kadrowo-płacowy - o co pytać dostawcę

  System kadrowo-płacowy - o co należy pytać dostawcę przy wyborze oprogramowania HR?

  Praca zdalna - Kodeks pracy [PROJEKT]

  Praca zdalna - Kodeks pracy będzie zawierał przepisy dotyczące pracy zdalnej. Jakie regulacje przewiduje projekt?

  Prace sezonowe a bezpieczeństwo pracowników

  Prace sezonowe zalewają portale z ofertami pracy. Co z bezpieczeństwem pracowników?

  Zmiana warunków pracy cudzoziemca a zezwolenie na pracę

  Czy zmiana warunków pracy cudzoziemca wiąże się z koniecznością zmiany zezwolenia na pracę lub uzyskania nowego?

  Ochrona danych przy pracy zdalnej - 5 wskazówek na wakacje

  Ochrona danych przy pracy zdalnej czyli jak nie narazić firmy na kradzież wrażliwych danych. Oto 5 wskazówek na wakacje dla pracowników zdalnych.

  Wyższe wynagrodzenia lekarzy rezydentów od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe wynagrodzenia lekarzy rezydentów od 1 lipca 2021 r. przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia o zasadniczych wynagrodzeniach dla rezydentów. Ile wyniosą?

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?