REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wpisać w świadectwie pracy informację o urlopie rodzicielskim łączonym z pracą

Małgorzata Podgórska
Jak wpisać w świadectwie pracy informację o urlopie rodzicielskim łączonym z pracą/fot. Shutterstock
Jak wpisać w świadectwie pracy informację o urlopie rodzicielskim łączonym z pracą/fot. Shutterstock
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i z ubezpieczeń społecznych. Podaje się w nim m.in. wymiar wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawę prawną jego udzielenia.

Problem

Pracownica, która urodziła dziecko w 2017 r., złożyła (w ciągu 21 dni od porodu) wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. W tym czasie korzystała z łączenia pracy z urlopem rodzicielskim i przez 168 dni pracowała na 1/2 etatu. Jak to ująć w świadectwie pracy?

REKLAMA

Autopromocja

Rada

Informację, że pracownica korzystała z urlopu rodzicielskiego należy zamieścić w ust. 6 pkt 4 świadectwa pracy, podając również podstawę prawną jego udzielenia, tj. art. 1791 § 1 Kodeksu pracy, wymiar urlopu rodzicielskiego (w przypadku Państwa pracownicy będą to 32 tygodnie) oraz liczbę wykorzystanych jego części. W tej sytuacji nie ma znaczenia, że urlop rodzicielski był łączony z wykonywaniem pracy, ponieważ w świadectwie nie podaje się informacji o łączeniu tego urlopu z pracą. Nie wskazuje się też wymiaru urlopu rodzicielskiego, jaki powstał po jego wydłużeniu w związku z łączeniem go z pracą. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i z ubezpieczeń społecznych. Podaje się w nim m.in. wymiar wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawę prawną jego udzielenia (§ 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy). Nie wykazuje się natomiast w świadectwie pracy odrębnie wymiaru urlopu rodzicielskiego, który był łączony z wykonywaniem pracy. Pracodawca wykazuje urlop rodzicielski tylko w przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z tego urlopu u kolejnego pracodawcy. Jeśli pracownik wykorzystał w czasie zatrudnienia więcej niż jeden urlop rodzicielski, pracodawca podaje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, wskazując imię i nazwisko dziecka.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Przykład zapisu w świadectwie pracy dotyczącego wykorzystanego urlopu rodzicielskiego

Dalszy ciąg materiału pod wideo

6. W okresie zatrudnienia pracownica:

4) wykorzystała urlop rodzicielski udzielony na podstawie:

- art. 1791 § 1 Kodeksu pracy, w wymiarze 32 tygodni, w jednej części - na Annę Nowak,

- art. 1821d § 1 Kodeksu pracy w wymiarze 22 tygodni w 2 częściach, w tym na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy zero części - na Jana Nowaka.

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W takiej sytuacji wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części. Takie wydłużenie nie może przekroczyć 64 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 68 tygodni tego urlopu w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie (art. 1821f § 1 Kodeksu pracy).

Okres, o jaki ulega wydłużeniu urlop rodzicielski, ustalamy przez pomnożenie liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, przez wymiar czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego (art. 1821f § 2 Kodeksu pracy).

Proporcjonalne wydłużenie części urlopu rodzicielskiego odbywa się w ramach udzielonej części urlopu rodzicielskiego, podczas której pracownik łączył korzystanie z urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawcy udzielającego urlopu (art. 1821f § 3 i 5 Kodeksu pracy). A zatem proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego nie powoduje zwiększenia ogólnego wymiaru urlopu rodzicielskiego, wydłuża jedynie czas wykorzystywania tego urlopu.

Przykład

Pracownicy udzielono urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 32 tygodni na podstawie tzw. długiego wniosku, ale 12 tygodni z udzielonego pełnego wymiaru tego urlopu pracownica łączy z pracą w wymiarze 1/2 etatu. Zatem okres proporcjonalnie wydłużonego pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego wynosi 6 tygodni (12 tygodni urlopu x 1/2 etatu).

Jeżeli pracownica połączy wydłużoną 6-tygodniową część urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu, to obliczenia wyglądają następująco:

6 tygodni : (1 - 1/2 etatu) = 12 tygodni (wydłużonej proporcjonalnie części urlopu rodzicielskiego łączonej z pracą na 1/2 etatu).

W takim przypadku pracownica skorzysta więc w praktyce z 20 tygodni pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego (tyle urlopu wykorzystała przed łączeniem pracy z urlopem rodzicielskim). Ponadto przysługują jej 24 tygodnie (czyli 168 dni) urlopu rodzicielskiego łączonego z wykonywaniem pracy na 1/2 etatu (12 tygodni urlopu podstawowego i 12 tygodni urlopu wydłużonego). Natomiast ogólny wymiar udzielonego jej pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego, tj. 32 tygodnie, nie ulega zmianie. Zatem w świadectwie pracy należy umieścić w tym przypadku następującą informację:

6. W okresie zatrudnienia pracownica:

4) wykorzystała urlop rodzicielski udzielony na podstawie:

- art. 1791 § 1 Kodeksu pracy, w wymiarze 32 tygodni, w jednej części - na Jana Kowalskiego.

REKLAMA

We wniosku o łączenie wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy z urlopem rodzicielskim pracownik określa sposób wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony (art. 1821f § 6 Kodeksu pracy). Z proporcjonalnie wydłużonej części urlopu rodzicielskiego może on bowiem korzystać w pełnym wymiarze albo połączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy.

W przypadku gdy pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar tej części urlopu ulega ponownie wydłużeniu. Oblicza się go, dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy (art. 1821f § 7 Kodeksu pracy).

Przykład

Na podstawie tzw. odrębnego wniosku pracownikowi udzielono 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Chce on połączyć ten urlop z pracą na 1/3 etatu. Zatem okres proporcjonalnie wydłużonego pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego wyniesie 3 tygodnie (9 tygodni x 1/3 etatu).


Jeżeli pracownik połączy wydłużoną 3-tygodniową część urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu, to wyliczenie wygląda następująco:

3 tygodnie : (1 - 1/2 etatu) = 6 tygodni (wydłużonej proporcjonalnie części urlopu rodzicielskiego łączonej z pracą na 1/2 etatu).

Zatem pracownik będzie w praktyce korzystał z udzielonej części urlopu rodzicielskiego łącznie przez 15 tygodni. Przez pierwsze 9 tygodni będzie łączył urlop z wykonywaniem pracy w wymiarze 1/3 etatu, a przez kolejne 6 tygodni - z pracą na 1/2 etatu. Natomiast ogólny wymiar udzielonego mu pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego w ramach jednej części nadal wynosi 9 tygodni. Zatem w świadectwie pracy należy umieścić w tym przypadku następującą informację:

6. W okresie zatrudnienia pracownik:

4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie:

- art. 1821d § 1 Kodeksu pracy w wymiarze 9 tygodni w 1 części, w tym na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy zero części - na Jana Nowaka.

Przykład

Pracownikowi udzielono urlopu rodzicielskiego w dwóch częściach. Pierwsza w wymiarze 21 tygodni przypadała bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Natomiast w późniejszym terminie skorzystał on z 11 tygodni urlopu, które połączył z pracą w wymiarze 1/3 etatu. Połączenie 11-tygodniowej części urlopu z wykonywaniem pracy na 1/3 etatu spowoduje proporcjonalne wydłużenie tej części urlopu o 3 tygodnie i 4 dni pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego (11 tygodni x 1/3 etatu).

Jeżeli pracownik połączy wydłużoną proporcjonalnie część urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/3 etatu, to obliczenie wygląda następująco:

3 tygodnie i 4 dni urlopu : (1 - 1/3) = 25 dni urlopu : 2/3 = 25 x 3/2 = 75/2 = 37½ dnia = 37 dni (niepełny dzień pomija się) = 5 tygodni i 2 dni (wydłużona proporcjonalnie część urlopu rodzicielskiego łączona z pracą na 1/3 etatu).

W przypadku gdy powstała w wyniku proporcjonalnego wydłużenia część urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest ona udzielana w dniach. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień jest pomijany.

Pracownik zatem będzie w praktyce korzystał:

  • w ramach pierwszej części z 21 tygodni pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego oraz

  • w ramach drugiej części z 16 tygodni i 2 dni urlopu rodzicielskiego połączonego z wykonywaniem pracy w wymiarze 1/3 etatu.

Jednak ogólny wymiar udzielonego mu pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego w ramach dwóch części będzie nadal wynosił 32 tygodnie. Zatem w świadectwie pracy należy umieścić w tym przypadku następującą informację:

6. W okresie zatrudnienia pracownik:

4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie:

- art. 1821d § 1 Kodeksu pracy w wymiarze 32 tygodni w 2 częściach, w tym na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy 1 część - na Jana Nowaka.

Podstawa prawna:

art. 1791, art. 1821c § 3, art. 1821d-1821f ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245

§ 2 ust. 1 pkt 9 i załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1289

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pracownicy pokolenia Z są postrachem pracodawców, a czego boją się zetki?

Pracownicy pokolenia Z są postrachem pracodawców, HR-owców i rekruterów. A czego boją się zetki? Czy pokolenie Z jest przygotowane do wejścia na rynek pracy?

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych 2024 i 2025 r. Jak wystąpić, wysokość, terminy

Poniżej znajduje się zbiór świadczeń dla osób niepełnosprawnych wraz z informacjami o tym, jakie warunki należy spełniać by ubiegać się o konkretne świadczenia, jak o nie wystąpić, a także o ich wysokości.

Rząd poprze projekt ustawy dotyczącej renty wdowiej. W czwartek będzie drugie czytanie w Sejmie. Jakie zmiany zaproponował rząd?

Rząd poprze obywatelski projekt ustawy w sprawie renty wdowiej - poinformowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W czwartek, 25 lipca, Sejm przeprowadzi drugie czytanie projektu.

Czy można zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym? Oczywiście, że można!

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym. Prawo pracy przewiduje jednak przypadki, gdy taka ochrona nie przysługuje pracownikowi i możliwe jest zwolnienie go z pracy. Co to za przypadki?

REKLAMA

Świadczenie rehabilitacyjne 2024 i 2025 r. Dla kogo, jak wystąpić, wysokość

Przy przedłużającej się chorobie warto pamiętać, że po wyczerpaniu limitu zasiłku chorobowego, można wystąpić o dodatkowe świadczenie, dzięki któremu będzie można dalej dochodzić do siebie. Sprawdź, czym jest świadczenie rehabilitacyjne, komu przysługuje, jak o nie wystąpić, a także jaka jest wysokość tego świadczenia.

Pracodawcy chcą wiedzieć o dorabianiu i dodatkowych umowach pracownika. Dlaczego?

Dlaczego pracodawcy chcą wiedzieć o dodatkowych umowach pracownika? Okazuje się, że widzą w nich zagrożenie. Czy pracownik musi informować głównego pracodawcę o podejmowanych dodatkowych zleceniach i dorabianiu do podstawowego wynagrodzenia?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jakie są założenia tej ustawy? Co z minimalnym wynagrodzeniem w 2025 r.?

Rząd pracuje nad projektem nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowa ustawa wdraża dyrektywę dotyczącą minimalnych wynagrodzeń w Unii Europejskiej. Kiedy minimalne wynagrodzenie zostanie ustalone według nowych przepisów?

Zaległy urlop do 30 września 2024

Zbliża się ważny termin, którego pracownicy i pracodawcy nie powinni przegapić. Z dniem 30 września 2024 r. przedawnią się niewykorzystane urlopy, które przysługiwały za rok 2020 r. a które powinny być udzielone najpóźniej do 30 września 2021 r. 

REKLAMA

Mężczyźni do 55 roku życia i kobiety do 50 roku życia muszą zdecydować do końca lipca 2024 r. - ZUS czy OFE?

Mężczyźni do 55 roku życia i kobiety do 50 roku muszą zdecydować do końca lipca 2024 r. - gdzie będzie trafiać składka emerytalna? Na subkonto w ZUS czy do OFE? Kolejne okno transferowe będzie otwarte dopiero w 2028 roku.

Skrócone lekcje w roku szkolnym 2024/25. We wrześniu zmienić się mają kolejne przepisy

Kiedy słupek rtęci rośnie, a temperatury w Polsce są z roku na rok coraz wyższe, wydajność pracowników może spadać ale i wydajność uczniów podczas lekcji również może być niższa. Planowane są więc zmiany w edukacji. Mają być skrócone lekcje w roku szkolnym 2024/25, ponieważ we wrześniu mają zmienić się kolejne przepisy w zakresie pracy i nauki w upały.

REKLAMA