REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wpisać w świadectwie pracy informację o urlopie rodzicielskim łączonym z pracą

Małgorzata Podgórska
Jak wpisać w świadectwie pracy informację o urlopie rodzicielskim łączonym z pracą/fot. Shutterstock
Jak wpisać w świadectwie pracy informację o urlopie rodzicielskim łączonym z pracą/fot. Shutterstock
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i z ubezpieczeń społecznych. Podaje się w nim m.in. wymiar wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawę prawną jego udzielenia.

Problem

Pracownica, która urodziła dziecko w 2017 r., złożyła (w ciągu 21 dni od porodu) wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. W tym czasie korzystała z łączenia pracy z urlopem rodzicielskim i przez 168 dni pracowała na 1/2 etatu. Jak to ująć w świadectwie pracy?

Autopromocja

Rada

Informację, że pracownica korzystała z urlopu rodzicielskiego należy zamieścić w ust. 6 pkt 4 świadectwa pracy, podając również podstawę prawną jego udzielenia, tj. art. 1791 § 1 Kodeksu pracy, wymiar urlopu rodzicielskiego (w przypadku Państwa pracownicy będą to 32 tygodnie) oraz liczbę wykorzystanych jego części. W tej sytuacji nie ma znaczenia, że urlop rodzicielski był łączony z wykonywaniem pracy, ponieważ w świadectwie nie podaje się informacji o łączeniu tego urlopu z pracą. Nie wskazuje się też wymiaru urlopu rodzicielskiego, jaki powstał po jego wydłużeniu w związku z łączeniem go z pracą. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i z ubezpieczeń społecznych. Podaje się w nim m.in. wymiar wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawę prawną jego udzielenia (§ 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy). Nie wykazuje się natomiast w świadectwie pracy odrębnie wymiaru urlopu rodzicielskiego, który był łączony z wykonywaniem pracy. Pracodawca wykazuje urlop rodzicielski tylko w przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z tego urlopu u kolejnego pracodawcy. Jeśli pracownik wykorzystał w czasie zatrudnienia więcej niż jeden urlop rodzicielski, pracodawca podaje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, wskazując imię i nazwisko dziecka.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Przykład zapisu w świadectwie pracy dotyczącego wykorzystanego urlopu rodzicielskiego

Dalszy ciąg materiału pod wideo

6. W okresie zatrudnienia pracownica:

4) wykorzystała urlop rodzicielski udzielony na podstawie:

- art. 1791 § 1 Kodeksu pracy, w wymiarze 32 tygodni, w jednej części - na Annę Nowak,

- art. 1821d § 1 Kodeksu pracy w wymiarze 22 tygodni w 2 częściach, w tym na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy zero części - na Jana Nowaka.

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W takiej sytuacji wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części. Takie wydłużenie nie może przekroczyć 64 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 68 tygodni tego urlopu w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie (art. 1821f § 1 Kodeksu pracy).

Okres, o jaki ulega wydłużeniu urlop rodzicielski, ustalamy przez pomnożenie liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, przez wymiar czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego (art. 1821f § 2 Kodeksu pracy).

Proporcjonalne wydłużenie części urlopu rodzicielskiego odbywa się w ramach udzielonej części urlopu rodzicielskiego, podczas której pracownik łączył korzystanie z urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawcy udzielającego urlopu (art. 1821f § 3 i 5 Kodeksu pracy). A zatem proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego nie powoduje zwiększenia ogólnego wymiaru urlopu rodzicielskiego, wydłuża jedynie czas wykorzystywania tego urlopu.

Autopromocja

Przykład

Pracownicy udzielono urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 32 tygodni na podstawie tzw. długiego wniosku, ale 12 tygodni z udzielonego pełnego wymiaru tego urlopu pracownica łączy z pracą w wymiarze 1/2 etatu. Zatem okres proporcjonalnie wydłużonego pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego wynosi 6 tygodni (12 tygodni urlopu x 1/2 etatu).

Jeżeli pracownica połączy wydłużoną 6-tygodniową część urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu, to obliczenia wyglądają następująco:

6 tygodni : (1 - 1/2 etatu) = 12 tygodni (wydłużonej proporcjonalnie części urlopu rodzicielskiego łączonej z pracą na 1/2 etatu).

W takim przypadku pracownica skorzysta więc w praktyce z 20 tygodni pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego (tyle urlopu wykorzystała przed łączeniem pracy z urlopem rodzicielskim). Ponadto przysługują jej 24 tygodnie (czyli 168 dni) urlopu rodzicielskiego łączonego z wykonywaniem pracy na 1/2 etatu (12 tygodni urlopu podstawowego i 12 tygodni urlopu wydłużonego). Natomiast ogólny wymiar udzielonego jej pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego, tj. 32 tygodnie, nie ulega zmianie. Zatem w świadectwie pracy należy umieścić w tym przypadku następującą informację:

6. W okresie zatrudnienia pracownica:

4) wykorzystała urlop rodzicielski udzielony na podstawie:

- art. 1791 § 1 Kodeksu pracy, w wymiarze 32 tygodni, w jednej części - na Jana Kowalskiego.

We wniosku o łączenie wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy z urlopem rodzicielskim pracownik określa sposób wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony (art. 1821f § 6 Kodeksu pracy). Z proporcjonalnie wydłużonej części urlopu rodzicielskiego może on bowiem korzystać w pełnym wymiarze albo połączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy.

W przypadku gdy pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar tej części urlopu ulega ponownie wydłużeniu. Oblicza się go, dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy (art. 1821f § 7 Kodeksu pracy).

Przykład

Na podstawie tzw. odrębnego wniosku pracownikowi udzielono 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Chce on połączyć ten urlop z pracą na 1/3 etatu. Zatem okres proporcjonalnie wydłużonego pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego wyniesie 3 tygodnie (9 tygodni x 1/3 etatu).


Jeżeli pracownik połączy wydłużoną 3-tygodniową część urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu, to wyliczenie wygląda następująco:

3 tygodnie : (1 - 1/2 etatu) = 6 tygodni (wydłużonej proporcjonalnie części urlopu rodzicielskiego łączonej z pracą na 1/2 etatu).

Zatem pracownik będzie w praktyce korzystał z udzielonej części urlopu rodzicielskiego łącznie przez 15 tygodni. Przez pierwsze 9 tygodni będzie łączył urlop z wykonywaniem pracy w wymiarze 1/3 etatu, a przez kolejne 6 tygodni - z pracą na 1/2 etatu. Natomiast ogólny wymiar udzielonego mu pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego w ramach jednej części nadal wynosi 9 tygodni. Zatem w świadectwie pracy należy umieścić w tym przypadku następującą informację:

6. W okresie zatrudnienia pracownik:

4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie:

- art. 1821d § 1 Kodeksu pracy w wymiarze 9 tygodni w 1 części, w tym na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy zero części - na Jana Nowaka.

Przykład

Pracownikowi udzielono urlopu rodzicielskiego w dwóch częściach. Pierwsza w wymiarze 21 tygodni przypadała bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Natomiast w późniejszym terminie skorzystał on z 11 tygodni urlopu, które połączył z pracą w wymiarze 1/3 etatu. Połączenie 11-tygodniowej części urlopu z wykonywaniem pracy na 1/3 etatu spowoduje proporcjonalne wydłużenie tej części urlopu o 3 tygodnie i 4 dni pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego (11 tygodni x 1/3 etatu).

Jeżeli pracownik połączy wydłużoną proporcjonalnie część urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/3 etatu, to obliczenie wygląda następująco:

3 tygodnie i 4 dni urlopu : (1 - 1/3) = 25 dni urlopu : 2/3 = 25 x 3/2 = 75/2 = 37½ dnia = 37 dni (niepełny dzień pomija się) = 5 tygodni i 2 dni (wydłużona proporcjonalnie część urlopu rodzicielskiego łączona z pracą na 1/3 etatu).

W przypadku gdy powstała w wyniku proporcjonalnego wydłużenia część urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest ona udzielana w dniach. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień jest pomijany.

Pracownik zatem będzie w praktyce korzystał:

 • w ramach pierwszej części z 21 tygodni pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego oraz

 • w ramach drugiej części z 16 tygodni i 2 dni urlopu rodzicielskiego połączonego z wykonywaniem pracy w wymiarze 1/3 etatu.

Jednak ogólny wymiar udzielonego mu pełnowymiarowego urlopu rodzicielskiego w ramach dwóch części będzie nadal wynosił 32 tygodnie. Zatem w świadectwie pracy należy umieścić w tym przypadku następującą informację:

6. W okresie zatrudnienia pracownik:

4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie:

- art. 1821d § 1 Kodeksu pracy w wymiarze 32 tygodni w 2 częściach, w tym na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy 1 część - na Jana Nowaka.

Podstawa prawna:

art. 1791, art. 1821c § 3, art. 1821d-1821f ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245

§ 2 ust. 1 pkt 9 i załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1289

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ruchomy czas pracy – rozkład czasu pracy wygodny dla pracodawcy i pracownika

  Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy. Dzięki wprowadzeniu ruchomego czasu pracy pracownicy mogą – przy zachowaniu 8-godzinnej normy dobowej – rozpoczynać i kończyć pracę o różnych porach w poszczególnych dniach.

  Jest źle, będzie lepiej? Młodzi nadzieją na poprawę profilaktyki zdrowotnej w Polsce

  W ostatnich latach Polska stanęła w obliczu nie tylko wyzwań związanych z gospodarką czy polityką, ale także ze zdrowiem publicznym. Badania profilaktyczne, kluczowe dla wczesnego wykrywania chorób, stanowią istotny element dbałości o zdrowie. Niestety, statystyki wskazują, że Polacy nie korzystają z nich w wystarczającym stopniu. Jednak nadzieję na poprawę tych wskaźników niesie ze sobą zaangażowanie młodszych pokoleń, zwłaszcza pokolenia Z i milenialsów. 

  Prawie 50% imigrantów pracujących w Polsce znalazło zakwaterowanie dzięki pracodawcom

  Aż 47% imigrantów zatrudnionych w Polsce skorzystało z pomocy pracodawcy lub agencji pracy przy znalezieniu zakwaterowania w Polsce, a 33% cudzoziemców znalazło lokum samodzielnie – wynika z pierwszego w Polsce badania na temat sytuacji mieszkaniowej zatrudnionych w naszym kraju migrantów „Pracownik zagraniczny – zakwaterowanie w Polsce”, przeprowadzonego przez EWL Group, RentLito oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

  Przeciętne wynagrodzenie w styczniu 2024 r. wyniosło 7768,35 zł brutto, o 264,61 zł mniej niż w grudniu 2023 r. Średnio 12634,53 zł zarobili pracownicy sekcji Informacja i komunikacja

  Przeciętne wynagrodzenie wyniosło w styczniu 2024 r. 7768,35 zł brutto. To o 12,8% więcej niż rok wcześniej, ale o 3,3% mniej niż w grudniu 2023 r. Sektor przedsiębiorstw zatrudniał w styczniu 6515,7 tys. osób – o 0,3% więcej niż w grudniu, ale o 0,2% mniej niż przed rokiem. Główny Urząd Statystyczny podał dane za pierwszy miesiąc 2024 r.

  REKLAMA

  Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez ZUS. Od 1 marca 2024 r. świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 12,12%

  Co roku ZUS waloryzuje wypłacane świadczenia emerytalno-rentowe. W 2024 r. waloryzacja nastąpi od 1 marca. Świadczenia wzrosną o 12,12%.

  Wielkanoc 2024 będzie krótsza niż zwykle

  Święta Wielkiej Nocy w 2024 r. będą trwać o godzinę krócej niż zwykle. Wielkanoc w tym roku przypada 31 marca. Jest to zarazem ostatnia niedziela marca; dzień, w którym przechodzimy na czas letni. 

  Premier odwołał szefa urzędu ds. kombatantów na wniosek Agnieszki Dziemianowicz-Bąk

  Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk został 20 lutego 2024 r. odwołany ze stanowiska. Taką decyzję podjął premier Donald Tusk na wniosek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Cztery dni wcześniej szefowa resortu skrytykowała Urząd za organizowanie wydarzeń upamiętniających Józefa Kurasia „Ognia” i Brygadę Świętokrzyską NSZ oraz zakazała takich działań.

  ZUS alarmuje: coraz częściej zaburzenia psychiczne są przyczyną nieobecności w pracy

  Zwiększa się ilość nieobecności w pracy spowodowanych zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania. W ubiegłym roku lekarze wystawili ponad 1,4 mln zaświadczeń lekarskich z powodu zaburzeń zaliczających się do tej grupy. Najczęściej przyczyną absencji jest reakcja na ciężki stres.

  REKLAMA

  Podwyżki w sferze budżetowej. Nawet 16000 zł miesięcznie będą zarabiać pracownicy kolejnej instytucji

  Podwyżki wynagrodzeń w najbliższym czasie otrzymają pracownicy Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Zarobki w tej instytucji wzrosną z poziomu 5000–15000 zł do 6000–16000 zł. Pracownicy CUPT dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

  Działalność socjalna. Wysokość świadczenia urlopowego w 2024 r.

  Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego tworzącego zfśs. W jakiej wysokości przysługuje świadczenie urlopowe w 2024 r.?

  REKLAMA