| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Ubezp. emerytalne i rentowe > Świadczenie pieniężne dla deportowanych do pracy przymusowej

Świadczenie pieniężne dla deportowanych do pracy przymusowej

Podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić, chcąc pobierać świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej, jest posiadanie obywatelstwa polskiego, zarówno w okresie podlegania represjom, jak i obecnie.

Uprawnieni do pobierania świadczenia

Świadczenie pieniężne na emeryturze przysługuje osobom, które w okresie podlegania represjom były obywatelami polskimi i są nimi obecnie. Okres represji to okres osadzenia w obozach pracy przymusowej w okresie wojny w latach 1939-1945 z przyczyn politycznych, narodowościowych, rasowych i religijnych oraz okres deportacji do pracy przymusowej na okres co najmniej 6 miesięcy z terytorium państwa polskiego, w jego granicach sprzed dnia 1 września 1939 roku, na terytorium III Rzeszy i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Świadczenie przysługuje wyłącznie osobom, które nie mają ustalonego prawa do dodatku kombatanckiego lub za tajne nauczanie.

Dodatek kombatancki dla emeryta 2014/2015

W przypadku zbiegu prawa do pobierania powyższego świadczenia z prawem do świadczenia dla byłych żołnierzy górników osobie uprawnionej przysługuje jedno z tych świadczeń, wyższe lub wybrane przez niego.

Wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia dla deportowanych do pracy przymusowej wynosi obecnie (od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r.) od 10,36 zł do 206,76 zł. Dokładna wysokość zależna jest od liczby pełnych miesięcy trwania pracy. Kwota świadczenia ulega co roku podwyższeniu o wskaźnik waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Świadczenie wypłaca właściwy organ emerytalno-rentowy:

  • osobie pobierającej emeryturę lub rentę – wraz z tą emeryturą lub rentą,
  • osobie mającej ustalone prawo do emerytury lub renty, której wypłata została zawieszona – kwartalnie, w trzecim miesiącu kwartału.

Porozmawiaj o tym na naszym forum!

Wniosek

Osoba chcąca pobierać powyższe świadczenie powinna złożyć wniosek do dowolnej jednostki organizacyjnej ZUS. Wniosek o świadczenie składa osoba zainteresowana osobiście albo jej przedstawiciel ustawowy. Możliwe jest także skorzystanie z urzędu pocztowego. Wniosek musi zostać uprzednio zaopiniowany przez właściwe stowarzyszenie osób poszkodowanych. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty oraz dowody potwierdzające rodzaj i okres represji. Uprawnienie do świadczenia jest przyznawane decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Organ rentowy wydaje decyzję w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.

Wypłata świadczenia następuje za okres nie dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc zgłoszenia wniosku.

Możliwość odwołania

Od decyzji organu rentowego zainteresowany może się odwołać do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Musi to jednak zrobić w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji.

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 maja 1996 roku o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR (Dz.U. Nr 87, poz.395 z późn. zm.)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »