Kategorie

Rozpatrzenie sprawy o udzielenie ulgi w płatnościach wobec ZUS

Rozpatrzenie sprawy o udzielenie ulgi w płatnościach wobec ZUS. /Fot. Fotolia
Rozpatrzenie sprawy o udzielenie ulgi w płatnościach wobec ZUS. /Fot. Fotolia
Fotolia
Przedsiębiorcy, którzy np. z przyczyn gospodarczych mają problemy z płatnościami wobec ZUS, mogą występować z wnioskiem o następujące rodzaje ulg: rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności składek. W jakim trybie następuje rozpatrzenie sprawy o udzielenie ulgi w płatności wobec ZUS?

Jeśli ZUS postanowi udzielić ulgi, to zawrze z wnioskodawcą pisemną umowę w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Umowę można podpisać w jednostce ZUS. Można też otrzymać umowę pocztą do akceptacji. Jeżeli wnioskodawca otrzyma ją pocztą, powinien podpisać obydwa egzemplarze i odesłać je do ZUS w celu podpisania przez przedstawiciela ZUS. Jeśli wnioskodawca złożył wniosek za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) – pue.zus.pl, to może otrzymać umowę na adres Twojej poczty elektronicznej. Wówczas powinien ją wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i odesłać do ZUS w celu podpisania przez przedstawiciela ZUS. Jeżeli natomiast rozstrzygnięcie wniosku o udzielenie ulgi będzie negatywne, ZUS zawiadomi wnioskodawcę o tym pisemnie. W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma informującego o sposobie rozpatrzenia sprawy, wnioskodawca może zakwestionować sposób rozpatrzenia wniosku, gdy nie zgadza się z przedstawionymi warunkami spłaty zadłużenia lub odmową udzielenia ulgi.

Warunki umorzenia należności wobec ZUS

Renegocjacja warunków umowy

W przypadku zmiany sytuacji ekonomicznej lub wystąpienia innych ważnych powodów wnioskodawca może wystąpić o renegocjację warunków umowy, przedkładając wniosek z odpowiednią dokumentacją. Zmiana warunków umowy może dotyczyć tylko tych należności, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Do chwili zmiany warunków umowy wnioskodawca musi spłacać należności zgodnie z harmonogramem dotychczasowej umowy. Zmiana warunków udzielonej ulgi następuje w formie aneksu do umowy.

Kiedy umowa ulega rozwiązaniu?

Umowa o rozłożenie zadłużenia na raty zostanie rozwiązana, jeżeli:

Jakie należności wobec ZUS podlegają uldze i umorzeniu?

 • wnioskodawca nie wywiąże się z obowiązku opłacania składek bieżących w pełnej wysokości (wraz z należnymi odsetkami), których termin płatności przypadał w dniu bądź po dniu zawarcia umowy, przez okres dłuższy niż 14 dni od dnia ich wymagalności, i gdy różnica składek wynikająca z tego tytułu przekracza kwotę odpowiadającą wysokości kosztów upomnienia, 
 • wnioskodawca nie opłacił dwóch rat (na wszystkie fundusze łącznie), których termin wymagalności upłynął,
 • wnioskodawca opłaca raty w częściowej wysokości, przy czym łączna kwota niedopłat przekroczyła 5% należności z tytułu składek objętych umową (wraz z opłatą prolongacyjną),
 • wnioskodawca nie opłaci należności objętych umową w terminie płatności ostatniej raty wynikającym z harmonogramu spłaty,
 • zostaną ujawnione nowe okoliczności, nieznane, lecz istniejące w dniu podpisania umowy, z których wynika, że wnioskodawca wprowadził ZUS w błąd w celu uzyskania ulgi w spłacie należności i uniknięcia egzekucji,
 • w przypadku, gdy w stosunku do należności nieobjętych umową za zgodą ZUS nastąpiło zawieszenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na zobowiązanie wnioskodawcy do regulowania należności niepodlegających uldze, gdy wnioskodawca nie wywiąże się z obowiązku opłacenia wyżej wymienionych kwot przez okres dłuższy niż14 dni od dnia wymagalności wskazanego w postanowieniu o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego,
 • gdy wnioskodawca złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od realizacji umowy,
 • Komisja Europejska wyda decyzję o obowiązku zwrotu pomocy publicznej.

Forum kadry

Umowa o odroczenie terminu płatności ulega rozwiązaniu, jeżeli:

 • wnioskodawca nie wywiąże się z obowiązku opłacenia składek w pełnej wysokości (wraz z należnymi odsetkami), których termin płatności przypadał w dniu bądź po dniu zawarcia umowy, przez okres dłuższy niż 14 dni od dnia ich wymagalności, i gdy różnica składek wynikająca z tego tytułu przekracza kwotę odpowiadającą wysokości kosztów upomnienia,
 • wnioskodawca nie opłacił w ustawowym terminie należności niepodlegających uldze za okres objęty ulgą,
 • wnioskodawca nie opłacił w terminie odroczonej należności głównej
 • zostaną ujawnione nowe okoliczności, nieznane, lecz istniejące w dniu podpisania umowy, z których wynika, że wprowadziłeś ZUS w błąd w celu uzyskania ulgi w spłacie należności i uniknięcia egzekucji, 
 • wnioskodawca złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od realizacji umowy,
 • Komisja Europejska wyda decyzję o obowiązku zwrotu pomocy publicznej.

Konsekwencje rozwiązania umowy

Jeśli umowa zostanie rozwiązana, to należności objęte umową staną się natychmiast wymagalne wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia zapłaty włącznie. Oznacza to, że ZUS ma bezwzględny obowiązek wznowić zawieszone postępowanie egzekucyjne lub wdrożyć je, jeśli nie było dotychczas prowadzone. Na wniosek ZUS może utrzymać w mocy udzieloną ulgę, pod warunkiem uregulowania przez wnioskodawcę należności wynikających z nieopłaconych rat lub nieopłaconych w terminie składek bieżących (a w przypadku odroczenia – należności niepodlegających uldze za okres objęty ulgą), wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia zapłaty włącznie. Wniosek o utrzymanie w mocy udzielonej ulgi można złożyć w ZUS: po wystąpieniu okoliczności powodujących rozwiązanie umowy, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o rozwiązaniu umowy, przed wystąpieniem okoliczności powodujących rozwiązanie umowy.

Ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: ZUS
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?