| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Opłacanie składek > Rozpatrzenie sprawy o udzielenie ulgi w płatnościach wobec ZUS

Rozpatrzenie sprawy o udzielenie ulgi w płatnościach wobec ZUS

Przedsiębiorcy, którzy np. z przyczyn gospodarczych mają problemy z płatnościami wobec ZUS, mogą występować z wnioskiem o następujące rodzaje ulg: rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności składek. W jakim trybie następuje rozpatrzenie sprawy o udzielenie ulgi w płatności wobec ZUS?

Jeśli ZUS postanowi udzielić ulgi, to zawrze z wnioskodawcą pisemną umowę w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Umowę można podpisać w jednostce ZUS. Można też otrzymać umowę pocztą do akceptacji. Jeżeli wnioskodawca otrzyma ją pocztą, powinien podpisać obydwa egzemplarze i odesłać je do ZUS w celu podpisania przez przedstawiciela ZUS. Jeśli wnioskodawca złożył wniosek za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) – pue.zus.pl, to może otrzymać umowę na adres Twojej poczty elektronicznej. Wówczas powinien ją wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i odesłać do ZUS w celu podpisania przez przedstawiciela ZUS. Jeżeli natomiast rozstrzygnięcie wniosku o udzielenie ulgi będzie negatywne, ZUS zawiadomi wnioskodawcę o tym pisemnie. W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma informującego o sposobie rozpatrzenia sprawy, wnioskodawca może zakwestionować sposób rozpatrzenia wniosku, gdy nie zgadza się z przedstawionymi warunkami spłaty zadłużenia lub odmową udzielenia ulgi.

Warunki umorzenia należności wobec ZUS

Renegocjacja warunków umowy

W przypadku zmiany sytuacji ekonomicznej lub wystąpienia innych ważnych powodów wnioskodawca może wystąpić o renegocjację warunków umowy, przedkładając wniosek z odpowiednią dokumentacją. Zmiana warunków umowy może dotyczyć tylko tych należności, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Do chwili zmiany warunków umowy wnioskodawca musi spłacać należności zgodnie z harmonogramem dotychczasowej umowy. Zmiana warunków udzielonej ulgi następuje w formie aneksu do umowy.

Kiedy umowa ulega rozwiązaniu?

Umowa o rozłożenie zadłużenia na raty zostanie rozwiązana, jeżeli:

Jakie należności wobec ZUS podlegają uldze i umorzeniu?

  • wnioskodawca nie wywiąże się z obowiązku opłacania składek bieżących w pełnej wysokości (wraz z należnymi odsetkami), których termin płatności przypadał w dniu bądź po dniu zawarcia umowy, przez okres dłuższy niż 14 dni od dnia ich wymagalności, i gdy różnica składek wynikająca z tego tytułu przekracza kwotę odpowiadającą wysokości kosztów upomnienia, 
  • wnioskodawca nie opłacił dwóch rat (na wszystkie fundusze łącznie), których termin wymagalności upłynął,
  • wnioskodawca opłaca raty w częściowej wysokości, przy czym łączna kwota niedopłat przekroczyła 5% należności z tytułu składek objętych umową (wraz z opłatą prolongacyjną),
  • wnioskodawca nie opłaci należności objętych umową w terminie płatności ostatniej raty wynikającym z harmonogramu spłaty,
  • zostaną ujawnione nowe okoliczności, nieznane, lecz istniejące w dniu podpisania umowy, z których wynika, że wnioskodawca wprowadził ZUS w błąd w celu uzyskania ulgi w spłacie należności i uniknięcia egzekucji,
  • w przypadku, gdy w stosunku do należności nieobjętych umową za zgodą ZUS nastąpiło zawieszenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na zobowiązanie wnioskodawcy do regulowania należności niepodlegających uldze, gdy wnioskodawca nie wywiąże się z obowiązku opłacenia wyżej wymienionych kwot przez okres dłuższy niż14 dni od dnia wymagalności wskazanego w postanowieniu o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego,
  • gdy wnioskodawca złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od realizacji umowy,
  • Komisja Europejska wyda decyzję o obowiązku zwrotu pomocy publicznej.

Forum kadry

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK