reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Dokumenty > Zmiany w dokumentacji zasiłkowej

Zmiany w dokumentacji zasiłkowej

Zmiany zasad dokumentowania prawa do zasiłków są konsekwencją wejścia w życie z dniem 26 listopada 2013 r. nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określania dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Konieczność nowelizacji przepisów dotyczących zasad dokumentowania prawa do zasiłków pojawiła się wraz z majową zmianą Kodeksu pracy, która wprowadziła m.in. dłuższy o 2 tygodnie dodatkowy urlop macierzyński i instytucję urlopu rodzicielskiego.

Kopia zamiast oryginału

Na podstawie § 12 wyżej wymienionego rozporządzenia płatnikom ubiegającym się o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego umożliwiono przedłożenie niektórych dokumentów w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W takiej formie przedstawić można:

  • zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu o przysposobienie dziecka,
  • prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
  • umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy rodziną zastępczą a starostą.

Rezygnacja z części urlopu

Zmianie uległa również dokumentacja niezbędna w razie rezygnacji przez ubezpieczoną z części podstawowego urlopu macierzyńskiego lub z części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Mianowicie wniosek ubezpieczonej wraz z datą, od której rezygnuje z pobierania zasiłku stanowi dowód dla zaniechania wypłaty zasiłku macierzyńskiego już tylko w przypadku ubezpieczonej nie będącej pracownikiem.

Przejęcie urlopu przez ojca

Ponadto rozszerzono zakres informacji zawartych w zaświadczeniu przygotowywanym przez płatnika dla ubezpieczonego ojca dziecka w przypadku przejęcia przez niego zasiłku skróconego przez matkę dziecka oraz w przypadku przyjmowania zasiłku przez ojca z tytułu opieki nad dzieckiem za okres hospitalizacji matki. Po nowelizacji zaświadczenie dodatkowo powinno zawierać informację o stawce procentowej, w jakiej zasiłek macierzyński przysługiwał ubezpieczonej matce dziecka oraz imię, nazwisko i PESEL ubezpieczonej matki dziecka albo serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli nie nadano numeru PESEL.

Zobacz również: Jakie są zasady zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń?

Urlop rodzicielski

Po nowelizacji Kodeksu pracy ustanowiono nowy rodzaj urlopu – urlop rodzicielski, a wraz z nim konieczność ustalenia dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o wypłatę zasiłku za okres tego urlopu. W związku z powyższym niezbędnymi dokumentami są:

  • oświadczenie ubezpieczonego o braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców dziecka z urlopu rodzicielskiego,
  • oświadczenie ubezpieczonego o okresie, w którym z drugim z rodziców dziecka zamierza z tego urlopu korzystać albo kopia powyższych oświadczeń potwierdzona przez pracodawcę za zgodność z oryginałem (w przypadku pracownika, któremu zasiłek macierzyński jest wypłacany przez ZUS),
  • zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu rodzicielskiego oraz zaświadczenie pracodawcy o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej w czasie urlopu rodzicielskiego (w przypadku pracownika, któremu zasiłek macierzyński jest wypłacany przez ZUS),
  • wniosek ubezpieczonego złożony płatnikowi zasiłku macierzyńskiego przed terminem rozpoczęcia korzystania z tego zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego (w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem).

Zaświadczenie lekarskie niezawierające imienia dziecka

Ponadto zmianie uległ § 23 rozporządzenia dotyczący dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8. Umożliwiono przedstawienie jako dowodu zaświadczenia lekarskiego niezawierającego imienia dziecka, jeżeli imię to nie zostało jeszcze nadane.

§ 23 uzupełniono także o sposób dokumentowania uprawnień do zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby niani, dziennego opiekuna dziecka lub nieprzewidzianego zamknięcia żłobka czy klubu dziecięcego. W poprzednim stanie prawnym brakowało możliwości ubiegania się o zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia klubu dziecięcego na podstawie wniosku uprawnionego.

W wyniku nowelizacji zmieniony został również wzór zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3. Wzór stanowi załącznik do znowelizowanego rozporządzenia.

Polecamy serwis: Dokumenty

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama