Kategorie

Jakie są zasady zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz wyrejestrowywania z ubezpieczeń?

Ewa Zawiślak - Szatańska
Osoby rozliczające składki za siebie dokonują zgłoszenia do ubezpieczeń same.
Osoby rozliczające składki za siebie dokonują zgłoszenia do ubezpieczeń same.
inforCMS
Informację o powstaniu obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia przekazuje się do ZUS poprzez złożenie odpowiednich dokumentów. Za każdą osobę w stosunku do której powstał lub ustał tytuł do ubezpieczeń powinno być przekazane przez płatnika składek zgłoszenie lub wyrejestrowanie z ubezpieczeń. 

Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się na druku ZUS ZUA. Natomiast osoby, które podlegają jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu, są zgłaszane za pomocą druku ZUS ZZA.

Formularze te zawierają m.in. następujące informacje:

 • dane płatnika składek, który zgłasza dana osobę do ubezpieczeń,
 • dane osoby zgłaszanej do ubezpieczeń:
  • PESEL, NIP, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serię  i numer dowodu osobistego lub paszportu,
  • nazwisko, imię pierwsze i drugie, nazwisko rodowe,
  • datę urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • płeć,
  • tytuł ubezpieczenia oznaczony kodem,
  • stopień niepełnosprawności,
  • posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty,
  • adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.
 • datę, od której dana osoba podlega i rodzaj ubezpieczeń do których jest zgłaszana.

Zobacz: Jak zmienić dane płatnika?

Reklama

Osoba, która podpisze umowę o pracę 2 stycznia 2009r., z datą rozpoczęcia pracy od 5 stycznia 2009r., powinna być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA, od 5 stycznia 2009r. Płatnik ma czas na zgłoszenie w ZUS ubezpieczonego do 12 stycznia 2009 r.

Powyższe informacje osoba zgłaszana do ubezpieczeń potwierdza własnoręcznym podpisem na formularzu ZUS ZUA/ZZA, który płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 5 lat.

W przypadku jakichkolwiek zmian danych zawartych w zgłoszeniu lub wyrejestrowaniu z ubezpieczeń – płatnik składek powinien dokonać ich aktualizacji w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS.

Przy czym zmiany danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania, dokonuje się poprzez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zawierającego prawidłowe dane. Pozostałe dane mogą być zmieniane poprzez ponowne złożenie druku ZUS ZUA/ZUS ZZA w trybie zmiany lub korekty.

Osoby rozliczające składki za siebie dokonują zgłoszenia do ubezpieczeń same. Natomiast obowiązek imiennego zgłoszenia do ubezpieczeń mają płatnicy składek w odniesieniu do:

 • pracowników,
 • osób wykonujących pracę nakładczą,
 • członków spółdzielni,
 • osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub innej umowy  o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • osób współpracujących z osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej,
 • umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
 • posłów i senatorów,
 • osób pobierających stypendium sportowe,
 • pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • bezrobotnych,
 • osób pobierających stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe,
 • żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę,
 • osób odbywających służbę zastępczą,
 • funkcjonariuszy Służby Celnej,
 • osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego, albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Przy czym zgłoszenie tych osób do ubezpieczeń społecznych odbywa się poprzez wykazanie ubezpieczonego w imiennym raporcie miesięcznym.   Osoby ubezpieczone są zobowiązane poinformować płatnika składek o ustaleniu prawa do emerytury lub renty albo podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż przebywanie na urlopie lub  pobieranie zasiłku,
 • osób pobierających świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osób pobierających zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osób pobierających wynagrodzenie w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,
 • osób pobierających świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia,
 • osób rezygnujących z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
 • osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
 • duchownych będących członkami zakonów lub klasztorów.

Terminy zgłoszeń

UBEZPIECZENI

TERMIN ZGŁOSZENIA

Podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz zdrowotnemu

7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności.

Przystępujący dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego

razem ze zgłoszeniem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, od dnia wskazanego we wniosku, jeżeli zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych nastąpi terminowo (7 dni)

Przystępujący dobrowolnie do  ubezpieczeń emerytalnego i rentowego

w wybranym terminie, nie później jednak niż w dniu, od którego osoba chce podlegać

Przystępujący dobrowolnie do  ubezpieczenia zdrowotnego

w wybranym terminie, nie później jednak niż w dniu, od którego osoba chce podlegać

Kontynuujący ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w ciągu 30 dni od ustania obowiązkowych ubezpieczeń

Twórcy i artyści

w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, ustalającej datę rozpoczęcia wykonywania działalności

Pracownicy będący członkami służby zagranicznej

zgłaszani są przez płatnika składek do ubezpieczeń społecznych nie później niż w terminie rozliczania i opłacania składek za miesiąc, w którym powstał obowiązek ubezpieczeń społecznych

Zobacz serwis: Ubezpieczenia zdrowotne

Reklama

Jeżeli przestajemy podlegać danym ubezpieczeniom, albo zmieni się ich charakter, bądź  wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlegamy wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. „Zgłoszenia wyrejestrowania dokonuje się na formularzu” ZUS ZWUA, który płatnik składek przekazuje terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu(wyjątek - dotyczy pracowników będących członkami służby zagranicznej - płatnik składek zobowiązany jest złożyć zgłoszenie wyrejestrowania w terminie 30 dni od dnia ustania stosunku pracy).

W wyrejestrowaniu tym podaje się dane płatnika, dane osoby ubezpieczonej (zgodne ze zgłoszeniem) oraz tytuł  do ubezpieczeń i datę, od której dana osoba przestaje podlegać ubezpieczeniom społecznym lub/i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Bezrobotny jest zgłoszony do ubezpieczeń z tytułu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, który przysługuje mu do 31 grudnia 2008r. Powiatowy Urząd Pracy ma obowiązek przekazać na druku ZUS ZWUA wyrejestrowanie  z ubezpieczeń tej osoby od 1 stycznia 2009r. i ma na to czas do 7 stycznia 2009r.

Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i wyrejestrowania z ubezpieczeń można dokonać papierowo, na odpowiednim formularzu, bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Szczegółowe omówienie zasad wypełniania formularzy dostępne jest w poradniku ZUS Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych http://zus.pl/pliki/poradniki/porad3.pdf

Należy zaznaczyć, że jeżeli pomimo istnienia obowiązku ubezpieczenia danej osoby, zgłoszenie nie zostanie przekazane do ZUS, to po ujawnieniu tego faktu płatnikowi składek mogą grozić sankcje za uchylanie się od przekazania stosownych dokumentów, a ZUS może dokonać zgłoszenia z urzędu.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?