| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Kto i jakie świadczenia wypłaca pracownikowi choremu na przełomie roku

Kto i jakie świadczenia wypłaca pracownikowi choremu na przełomie roku

Gdy niezdolność pracownika do pracy przypada na przełomie roku kalendarzowego, pracodawca musi ustalić, kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, a kiedy ma prawo do zasiłku. Musi również przeliczyć od 1 stycznia podstawę wynagrodzenia chorobowego i zasiłków obliczanych od minimalnego wynagrodzenia.

Gdy za 1 stycznia 2012 r. zasiłek chorobowy płaci ZUS

Jeżeli niezdolność do pracy trwa na przełomie roku, a ZUS rozpoczął wypłatę zasiłku chorobowego ubezpieczonemu przed 1 stycznia 2012 r., gdyż płatnik składek nie był uprawniony w 2011 r. do wypłaty zasiłków, ZUS kontynuuje tę wypłatę w 2012 r. za cały nieprzerwany okres niezdolności do pracy. Płatnikiem zasiłku jest ZUS, nawet jeżeli od 1 stycznia 2012 r. płatnik składek wypłaca zasiłki swoim pracownikom. Pracodawca będzie ustalał prawo do zasiłków, ich wysokość oraz będzie je wypłacał osobom, które prawo do zasiłków uzyskają po przerwaniu niezdolności do pracy lub które przedłożą np. zwolnienie lekarskie po raz pierwszy w 2012 r.

PRZYKŁAD

Pracownik (39 lat) chorował od 16 do 29 maja 2011 r. Ponownie zachorował 17 października 2011 r. i choruje nieprzerwanie do 26 stycznia 2012 r. Wynagrodzenie za czas choroby, łącznie za 33 dni, pracodawca wypłacił za okres od 16 do 29 maja 2011 r. (14 dni) oraz od 17 października do 4 listopada 2011 r. (19 dni). Pracodawca w 2011 r. nie był uprawniony do wypłaty zasiłków chorobowych pracownikom, ponieważ 30 listopada 2010 r. zatrudniał 20 osób. Dlatego wypłatę zasiłku od 5 listopada 2011 r. przekazał do ZUS. W 2012 r. zakład sam będzie wypłacał zasiłki chorobowe, ponieważ 30 listopada 2011 r. do ubezpieczenia chorobowego zgłaszał 27 osób. W tym przypadku ZUS będzie jednak płacił pracownikowi zasiłek chorobowy od 5 listopada 2011 r. do 26 stycznia 2012 r., tj. za cały nieprzerwany okres zwolnień lekarskich.

Jeżeli zakład pracy od 1 stycznia 2012 r. traci prawo do wypłaty zasiłków, to od 1 stycznia 2012 r. wszystkie zasiłki, również te, których wypłatę zakład pracy rozpoczął przed 1 stycznia 2012 r., wypłaca ZUS. Zwolnienie lekarskie i ZUS Z-3 lub ZUS Z-3a pracodawca przekazuje do ZUS właściwego według siedziby płatnika składek.

PRZYKŁAD

W I półroczu 2011 r. zakład pracy wypłacił 52-letniemu pracownikowi wynagrodzenie chorobowe za 14 dni. Kolejne zwolnienie lekarskie pracownik dostarczył na okres od 12 grudnia 2011 r. do 15 stycznia 2012 r. Pracodawca wypłacił zasiłek chorobowy do 31 grudnia 2011 r., ponieważ w 2011 r. był do tego uprawniony. Z powodu zmniejszenia liczby zatrudnionych osób, w 2012 r. pracodawca nie ma prawa do wypłacania zasiłków chorobowych. Stan zatrudnienia na 30 listopada 2011 r. wynosił bowiem 15 osób. Wypłatę zasiłku dla pracownika od 1 stycznia 2012 r. pracodawca przekazał do ZUS.

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku

Podstawa wymiaru świadczeń z tytułu niezdolności do pracy dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wraz ze składnikami, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania zasiłku, nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od kwoty brutto przysługującego wynagrodzenia pracodawca odlicza składki finansowane przez pracownika, łącznie w kwocie 13,71% wynagrodzenia. Minimalnej podstawy wymiaru zasiłków nie stosuje się do osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego (uczniów). Wynika to z faktu, że nie mają one zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 1386 zł. W związku z tym wynagrodzenie przyjęte do obliczenia świadczeń z tytułu niezdolności do pracy nie mogło być niższe odpowiednio od kwot:

  • 956,78 zł, czyli 80% minimalnego wynagrodzenia (1108,80 zł – 13,71%) – dla pracownika w pierwszym roku ubezpieczenia oraz
  • 1195,98 zł, czyli minimalne wynagrodzenie (1386 zł – 13,71%) – dla pracownika w drugim roku ubezpieczenia i w latach następnych.

Od 1 stycznia 2012 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1500 zł, dlatego podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego, zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego dla pracownika zatrudnionego na pełny etat nie może być niższa od:

  • 1035,48 zł, liczone od 80% minimalnego wynagrodzenia (1200 zł – 13,71%) – dla pracownika w pierwszym roku ubezpieczenia,
  • 1294,35 zł, liczone od minimalnego wynagrodzenia (1500 zł – 13,71%) – dla pracownika w drugim roku ubezpieczenia i w latach następnych.

PRZYKŁAD

Pracownik, który ma 28 lat, jest zatrudniony od 2007 r. Pracuje na pełny etat i otrzymuje wynagrodzenie minimalne, odpowiednio w 2011 r. 1386 zł, a w 2012 r. – 1500 zł. W grudniu 2011 r. pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie z powodu choroby od 19 grudnia 2011 r. do 20 stycznia 2012 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone na potrzeby obliczenia podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego za okres od grudnia 2010 r. do listopada 2011 r. wyniosło (po potrąceniu składek finansowanych przez pracownika) 1191,02 zł i było niższe od minimalnej podstawy wymiaru zasiłku obowiązującej w 2011 r., tj. od 1195,98 zł. W związku z tym pracodawca podwyższył podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego do kwoty minimalnej podstawy wymiaru, tj. 1195,98 zł. Pracownik choruje nadal od 1 stycznia 2012 r. Dlatego podstawę wymiaru zasiłku chorobowego od 1 stycznia 2012 r. pracodawca powinien ponownie przeliczyć od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2012 r. W związku z tym zasiłek chorobowy od 1 stycznia 2012 r. musi być liczony od podstawy w wysokości 1294,35 zł.

Jeżeli wyliczona w 2011 r. podstawa wymiaru świadczenia została podwyższona do minimalnej podstawy wymiaru i pracownik choruje w 2012 r., to od 1 stycznia 2012 r. zawsze podstawa wymiaru nie może być niższa od obowiązującego w tym roku minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem roku pracy i wymiaru etatu pracownika.

Podstawa prawna:

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »