| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Leksykon kadrowca > Odpowiedzialność pracownicza materialna

Odpowiedzialność pracownicza materialna

Odpowiedzialność pracownicza materialna – to jedna z form odpowiedzialności, jaką może ponieść pracownik w procesie pracy.

Obejmuje ujemne konsekwencje majątkowe ponoszone przez pracownika, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę.

Odpowiedzialności materialnej wynikającej z Kodeksu pracy podlegają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru oraz spółdzielczej umowy o pracę. Powstaje ona w relacji pracownik–pracodawca, jak również w relacji pracownik–osoba trzecia–pracodawca.

Odpowiedzialność materialna dotyczy:

  • pracowników zatrudnionych u poszkodowanego pracodawcy w chwili realizacji tej odpowiedzialności,
  • osób, które pracownikami już nie są, ale odpowiadają za niedopełnienie obowiązków wynikających ze stosunku pracy nieistniejącego już w chwili dochodzenia od nich odszkodowania,
  • spadkobierców takich osób w zakresie odpowiedzialności za ich długi wynikające z poprzednio istniejącego stosunku pracy.

Unormowanie w Kodeksie pracy materialnej odpowiedzialności pracowników nie wyklucza możliwości odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu cywilnego (nie wyłączając przepisów o czynach niedozwolonych), jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Przepisy kodeksowe przewidują 3 rodzaje odpowiedzialności materialnej:

  • za szkodę wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych (art. 114–123 k.p.) – to tzw. odpowiedzialność na zasadach ogólnych – wynika wprost z przepisów prawa i ponosi ją każdy pracownik. W jej ramach rozróżniamy odpowiedzialność z winy nieumyślnej lub umyślnej,
  • za powierzone mienie do zwrotu lub do wyliczenia się (art. 124–127 k.p.) – do jej zaistnienia konieczne jest uprzednie spełnienie dodatkowej przesłanki, tzn. prawidłowego powierzenia mienia, a powstała szkoda opiera się na domniemanej winie pracownika w razie wykazania, że nie wyliczył się on z powierzonego mienia. W jej ramach rozróżniamy indywidualną odpowiedzialność za mienie powierzone oraz współodpowiedzialność za mienie powierzone, gdy pieczę nad nim sprawuje wspólnie kilku pracowników,
  • za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej – obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika spoczywa bezpośrednio na pracodawcy, który ma następcze roszczenie regresowe wobec swojego pracownika (patrz też: Odpowiedzialność regresowa).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »