| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Kodeks pracy > Stosunek pracy > Miejsce pracy jako element umowy o pracę

Miejsce pracy jako element umowy o pracę

Miejsce wykonywania pracy powinno być elemen­tem umowy o pracę. Jeżeli taki zapis nie znajdzie się w umowie, uznaje się, że miejscem pracy pra­cownika jest siedziba pracodawcy. Miejscem pracy może być siedziba pracodawcy, miejsce, gdzie znajduje się oddział lub zakład (jeże­li są różne od siedziby), faktyczne miejsce świad­czenia pracy bądź zamieszkania pracownika (tele­praca). W większości przypadków praca jest wyko­nywana w siedzibie pracodawcy. Są również inne możliwości jej określenia.

Miejsce pracy w umowie o pracę

Strony mogą określić miejsce pracy poprzez wska­zanie:

  • określonego stanowiska umiejscowionego w strukturze organizacyjnej firmy i przestrzen­nej zakładu (np. hala, blok),
  • konkretnego miejsca (siedziba pracodawcy),
  • określonego obszaru, regionu, strefy oznaczo­nej jako jednostka administracyjna kraju (woje­wództwo, miasto).

Przy określaniu miejsca pracy niewłaściwe będzie wskazanie terenu całego kraju lub obszaru UE. Miejsce pracy można zmienić na podstawie porozu­mienia zmieniającego, wypowiedzenia zmieniające­go, a w szczególnych przypadkach również jedno­stronną decyzją pracodawcy (polecenie służbowe, delegowanie).

Miejsce pracy (miejsce, gdzie praca jest lub miała być świadczona) jest również wyznaczni­kiem właściwości sądu pracy, do którego może być wnoszona sprawa z zakresu prawa pracy. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub inne­mu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby. W spra­wach z zakresu prawa pracy powództwo może być wytoczone również przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywa­na, bądź przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Rekomendowany produkt: Zmiany w prawie pracy + kodeks pracy gratis

Miejsce pracy w podatkach dochodowych

Pracodawca może skorzystać ze zwolnienia z podatku przyznanych pracownikowi świad­czeń z tytułu zakwaterowania do miesięcznej kwoty 500 zł, jeżeli miejsce pracy tej osoby jest położone poza miejscem jej zamieszkania i nie korzysta ona z podwyższonych kosztów uzyska­nia przychodów.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »