| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Kodeks pracy > Stosunek pracy > Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52)

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52)

Omawiany artykuł wskazuje sytuacje, kiedy pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Warunkiem koniecznym jest tutaj wina pracownika.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Pracodawca może w tym trybie rozwiązać każdą umowę, z każdym pracownikiem i w każdym czasie. Decyzja o rozwiązaniu umowy z winy pracownika jest pozostawiona swobodnemu uznaniu pracodawcy, który nawet mając podstawy do jej podjęcia nie musi rozwiązywać umowy w tym trybie, jeżeli oczywiście zachodzą przewidziane tym przepisem przesłanki.

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków musi być naruszeniem podstawowych obowiązków, musi być spowodowane przez pracownika świadomie, w sposób przez niego zawiniony, oraz stwarzać zagrożenie dla interesów pracodawcy. Takimi zagrożeniami, zgodnie z ustalonym od wielu lat kierunkiem orzecznictwa, mogą być: nie usprawiedliwiona nieobecność w pracy, nietrzeźwość w czasie wykonywania obowiązków pracowniczych, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości, narażenie na szkodę mienia pracodawcy czy świadome działanie przeciwko interesom pracodawcy (kradzieże, marnotrawstwo, wyłudzanie nienależnych świadczeń).

Zobacz: Kiedy okres pozostawania bez pracy wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia? (art. 51)

Aby przesłankę wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia mogło stanowić przestępstwo, musi zostać popełnione w czasie trwania tego stosunku pracy, który ma ulec rozwiązaniu, musi być oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym, a także dyskwalifikować pracownika do pracy na zajmowanym stanowisku.

Trzecia z przyczyn uzasadniająca rozwiązanie umowy w trybie art. 52, to zawiniona utrata uprawnień do wykonywania zawodu. Pracownik, który utracił uprawnienia do wykonywania zawodu w sposób przez siebie nie zawiniony, na przykład wskutek pogorszenia stanu zdrowia, nie może być zwolniony w tym trybie.

 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Pracodawca, u którego działa jeden lub więcej związków zawodowych, musi przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu bez wypowiedzenia umowy z pracownikiem zwrócić się o informację, czy korzysta on z obrony związkowej. Jeżeli w ciągu 5 dni nie otrzyma informacji, to może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy. Jeżeli związek zawiadomi o korzystaniu przez pracownika z ochrony związkowej, obowiązkiem pracodawcy jest zasięgnięcie opinii związku w sprawie zamierzonej czynności prawnej. O opinię pracodawca zwraca się podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Zakładowa organizacja związkowa powinna wyrazić opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od chwili zawiadomienia.

Zobacz serwis: ZUS

 Zgłoszenie zastrzeżeń przez organizację związkową nie ma wpływu na decyzję pracodawcy.

Podstawa prawna: art. 52 Kodeksu pracy

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Agata Klima - Nowak

Adwokat Agata Klima - Nowak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »