| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Zwolnienia grupowe > Wyrok SN z dnia 11 sierpnia 2004 r. sygn. II PK 11/04

Wyrok SN z dnia 11 sierpnia 2004 r. sygn. II PK 11/04

Regulamin wydany na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980 ze zm.) musi zawierać postanowienia określające zasady postępowania w sprawach pracowników objętych zamiarem zwolnienia. Nie spełnia tego wymagania pismo pracodawcy do załogi, zawiadamiające o konieczności rozwiązania z pracownikami umów o pracę z przyczyn ekonomicznych.

Regulamin wydany na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980 ze zm.) musi zawierać postanowienia określające zasady postępowania w sprawach pracowników objętych zamiarem zwolnienia. Nie spełnia tego wymagania pismo pracodawcy do załogi, zawiadamiające o konieczności rozwiązania z pracownikami umów o pracę z przyczyn ekonomicznych.

Przewodniczący SSN Beata Gudowska (sprawozdawca)

Sędziowie SN: Maria Tyszel, Andrzej Wasilewski

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2004 r. sprawy z powództwa Huberta B. przeciwko Przedsiębiorstwu Usług Komunalno-Socjalnych Spółce z o.o. w W. o odszkodowanie, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z dnia 22 września 2003 r. [...]

oddalił kasację.

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy-Sąd Pracy dla Warszawy Pragi wyrokiem z dnia 12 lipca 2002 r. oddalił powództwo Huberta B. o uznanie za nieważne wypowiedzenia umowy o pracę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalno-Socjalnych spółką z o.o. w W. oraz o przywrócenie do pracy i odszkodowanie za okres pozostawania bez pracy, poparte zarzutem dokonania zwolnienia bez zgody Rady Powiatu (art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym).

Ustalenia faktyczne Sądu Rejonowego sprowadzały się do stwierdzenia, że w październiku 1999 r. powód został wybrany na radnego Powiatu L. na czteroletnią kadencję, a od dnia 1 czerwca 2000 r. został zatrudniony w pozwanym Przedsiębiorstwie, początkowo na okres próbny, a ostatecznie (zgodnie z umową z dnia 24 października 2000 r.) na czas nieokreślony w charakterze kierownika ośrodka wypoczynkowego „W.” w R., z terminem podjęcia pracy w dniu 1 listopada 2000 r. W dniu 27 marca 2001 r. powód został skierowany do pracy w siedzibie Przedsiębiorstwa (przy ul. K.) od dnia 1 kwietnia 2001 r., bez określenia rodzaju wykonywanej pracy, a w dniu 26 kwietnia 2001 r. doręczono mu pismo zawierające oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem, którego przyczyna została podana przez wskazanie art. 361 k.p. (według wyjaśnień pozwanego, związana ze sprzedażą ośrodka wypoczynkowego „W.” w R., gdzie powód już nie wykonywał zadań pracowniczych). To wypowiedzenie umowy o pracę cofnięto za zgodą powoda, a następnie, z dniem 1 maja 2001 r. pracodawca wypowiedział powodowi - z zachowaniem jednomiesięcznego terminu - dotychczasowe warunki pracy i powierzył od dnia 1 czerwca 2001 r. stanowisko zastępcy kierownika hotelu przy ul. B. W dniu 7 stycznia 2002 r. wręczono powodowi wypowiedzenie umowy o pracę w trybie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (jednolity tekst: Dz.U. 2002 r. Nr 112, poz. 980 ze zm., powoływanej jako ustawa o zwolnieniach grupowych), z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia i wskazaniem - jako jego przyczyny - zmniejszenia zatrudnienia.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

PPK

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »