| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Zwolnienia grupowe > Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2005 r. sygn. II PK 188/04

Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2005 r. sygn. II PK 188/04

Wyrażenie przez pracodawcę zgody na ofertę pracownika, nieobjętego zamiarem zwolnienia z pracy, dotyczącą rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron w sytuacji, gdy pracownikowi z przyczyn osobistych zależy na rozwiązaniu umowy w określonym terminie, nie oznacza zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r.

Wyrażenie przez pracodawcę zgody na ofertę pracownika, nieobjętego zamiarem zwolnienia z pracy, dotyczącą rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron w sytuacji, gdy pracownikowi z przyczyn osobistych zależy na rozwiązaniu umowy w określonym terminie, nie oznacza zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980 ze zm.) nawet wówczas, gdy równocześnie następują zmiany organizacyjne połączone ze zmniejszeniem zatrudnienia.

Przewodniczący SSN Jerzy Kwaśniewski

Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca), Herbert Szurgacz

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2005 r. sprawy z powództwa Artura S. przeciwko Bankowi [...] SA w K. o odprawę i odszkodowanie, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu z dnia 19 marca 2004 r. [...]

1. oddaIił kasację,

2. nie obciążył powoda kosztami postępowania kasacyjnego na rzecz pozwanego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 19 marca 2002 r. [...] Sąd Rejonowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu zasądził od pozwanego Banku [...] SA w K. na rzecz powoda Artura S. kwotę 26.587,50 zł. Sąd ustalił, że powód był zatrudniony w p. oddziale pozwanego, ostatnio na stanowisku naczelnika wydziału. Stosunek pracy rozwiązał się 30 czerwca 2001 r. za porozumieniem stron. Z uwagi na planowaną restrukturyzację pozwanego w dniu 26 marca 2001 r. pomiędzy zarządem pozwanego a związkami zawodowymi zostało zawarte porozumienie określające zasady postępowania w sprawach grupowego zwolnienia pracowników. Zgodnie z § 4 pkt 9 tego porozumienia pracownicy nieobjęci restrukturyzacją którzy wyrażą wolę rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron, otrzymają świadczenia określone w § 4 pkt 1 i 2 pod warunkiem uzyskania zgody pracodawcy na rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie. Zdaniem Sądu Rejonowego, „wykładnia tej regulacji" jest jasna i czytelna. W razie wyrażenia zgody przez pozwanego na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron pracownikowi nieobjętemu restrukturyzacją przysługuje prawo do świadczeń określonych w porozumieniu - odszkodowania i odprawy pieniężnej.

Apelacja pozwanego od tego wyroku została oddalona wyrokiem Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 maja 2002 r. Sąd Okręgowy uznał za prawidłowe ustalenia faktyczne Sądu pierwszej instancji i podzielił jego pogląd prawny.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »