| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Związki zawodowe > Uprawnienia reprezentatywnych organizacji związkowych

Uprawnienia reprezentatywnych organizacji związkowych

W rokowaniach dotyczących zawarcia układu zbiorowego pracy musi brać udział co najmniej jedna reprezentatywna organizacja związkowa. Za taką uważa się m.in. organizację będącą członkiem reprezentacyjnej ponadzakładowej organizacji związkowej.

Działanie związków zawodowych, ich status, jak również zasady tworzenia reguluje ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Związki zawodowe są organizacją pracowników, która ich reprezentuje, broni praw, interesów zawodowych i socjalnych. W działalności statutowej związki zawodowe są niezależne od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego, a także innych organizacji.

Przy reprezentowaniu praw i interesów pracowniczych bardzo istotna jest reprezentatywność zakładowej organizacji związkowej. Jest to cecha uzależniona od liczebności danej organizacji związkowej, dlatego nie ma trwałego charakteru.

Komisja Trójstronna

W ustawie o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego reprezentatywność organizacji związkowych ma charakter ogólny, czyli odnosi się do organizacji związkowych działających na terenie kraju. W Komisji Trójstronnej pracowników reprezentują wyłącznie reprezentatywne organizacje związkowe (w rozumieniu ustawy).

Zgodnie z zawartą w ustawie definicją za reprezentatywne organizacje związkowe uznaje się ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), które spełniają łącznie określone w ustawie dodatkowe warunki.

Organizacja jest reprezentatywna, gdy:

  • zrzesza więcej niż 300 000 członków będących pracownikami,
  • działa w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej (art. 6 ust. 2 ustawy).

Ustalając kryterium liczebności organizacji związkowej, należy uwzględnić nie więcej niż po 100 000 członków organizacji będących pracownikami, którzy są zatrudnieni w podmiotach gospodarki narodowej, a podstawowy rodzaj ich działalności jest określony w jednej sekcji PKD.

Przy ustalaniu liczby pracowników zrzeszonych w organizacji związkowej ubiegającej się o uznanie za reprezentatywną nie uwzględnia się pracowników zrzeszonych w tych spośród jej organizacji członkowskich, które są lub w okresie roku przed złożeniem wniosku o stwierdzenie reprezentatywności były zrzeszone w reprezentatywnej organizacji związkowej mającej przedstawicieli w składzie Komisji (art. 6 ust. 3 ustawy).

Reprezentatywność organizacji związkowej stwierdza Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek zainteresowanej organizacji.

Do definicji reprezentatywności organizacji związkowych ustalonej w ustawie o Trójstronnej Komisji odwołują się przepisy innych ustaw.

Przepisy uprawniają reprezentatywne organizacje m.in. do:

  • przedstawiania kandydatów do Rady Ochrony Pracy, pełniącej zadania określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy,
  • opiniowania założeń i projektów aktów prawnych oraz dokumentów konsultacyjnych i projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, a ponadto do występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami związku zawodowego,
  • wskazywania przedstawicieli do Naczelnej Rady Zatrudnienia oraz wojewódzkich i powiatowych rad zatrudnienia, pełniących zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • wskazywania przedstawicieli do Rady Statystyki, pełniącej zadania określone w ustawie o statystyce publicznej,
  • wskazywania przedstawicieli do Rady Nadzorczej PFRON, a ponadto do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, pełniącej zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • wskazywania przedstawicieli do Rady Nadzorczej ZUS, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »