| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Układy zbiorowe pracy > Wyrok SN z dnia 23 czerwca 2005 r. sygn. II PK 289/04

Wyrok SN z dnia 23 czerwca 2005 r. sygn. II PK 289/04

Przepis art. 5 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) nie stanowi podstawy roszczenia o przyznanie świadczenia dodatkowego (nagrody jubileuszowej). Przewodniczący SSN Andrzej Kijowski Sędziowie SN: Herbert

Przepis art. 5 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) nie stanowi podstawy roszczenia o przyznanie świadczenia dodatkowego (nagrody jubileuszowej).

Przewodniczący SSN Andrzej Kijowski

Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Jerzy Kwaśniewski

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2005 r. sprawy z powództwa Józefa A. przeciwko Kopalni Węgla Brunatnego A. SA w T. o zapłatę nagrody jubileuszowej, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Okręgo-wego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu-Ośrodka Zamiejscowego w Koninie z dnia 31 maja 2004 r. [...]

oddalił kasację.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu-Ośrodek Zamiejscowy w Koninie wyrokiem z dnia 31 maja 2004 r. [...] oddalił apelację powoda Józefa A. od wyroku Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w Turku z dnia 17 lutego 2004 r. [...] oddalającego powództwo przeciwko Kopalni Węgla Brunatnego „A.” SA w T. o zapłatę nagrody jubileuszowej.

Sąd pierwszej instancji ustalił, a ustalenia te zaaprobował Sąd drugiej instancji, iż powód był zatrudniony u strony pozwanej od dnia 16 sierpnia 1976 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. W dniu 7 sierpnia 1999 r. pomiędzy powodem a pozwaną Kopalnią została zawarta umowa o pracę, na mocy której powód został zatrudniony jako członek zarządu Spółki. W umowie zawarto postanowienie, że powodowi będzie przysługiwała nagroda jubileuszowa na zasadach określonych w zakładowym układzie zbiorowym pracy. W związku z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) powód i strona pozwana podpisali w dniu 28 września 2000 r. aneks do umowy o pracę z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2000 r. Na mocy pkt 1 ppkt 4 skreślono w § 6 ust. 1, 2 i 4 umowy o pracę z dnia 7 sierpnia 1999 r., co oznaczało że z dniem 1 września 2000 r. powód utracił prawo do nagrody jubileuszowej. Zgodnie z pkt. 1 ust. 6 aneksu członkowi zarządu mogą być przyznane świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia, w tym świadczenia bytowe, socjalne, komunikacyjne, ubezpieczenie majątkowe i osobowe - inne lub wyższe niż ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz odrębnych przepisach, zgodnie z wykazem świadczeń dodatkowych oraz trybem ich przyznawania, określonych przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Szymański

Doradca podatkowy z Departamentu Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »