| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Układy zbiorowe pracy > Uchwała SN z dnia 9 kwietnia 2008 r., sygn. II PZP 6/08

Uchwała SN z dnia 9 kwietnia 2008 r., sygn. II PZP 6/08

Nie nabywa prawa do nagrody jubileuszowej pracownik, który przewidziane w zakładowym układzie zbiorowym pracy warunki do tego świadczenia spełnił w okresie zawieszenia układu (art. 24127 § 1 i 3 k.p.), chyba że co innego wynika z postanowień układu lub porozumienia o zawieszeniu jego stosowania.

Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący), SSN Jerzy Kwaśniewski, SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca)
Protokolant Dorota Białek

w sprawie z powództwa Barbary S.
przeciwko Zakładom Lniarskim O. S.A. z siedzibą w M.
o nagrodę jubileuszową,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 9 kwietnia 2008 r.,
zagadnienia prawnego przekazanego postanowieniem Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w J.
z dnia 8 lutego 2008 r., sygn. akt VII Pa 162/07,

Czy zawieszenie stosowania przepisów zakładowego układu zbiorowego pracy na podstawie art. 24127 § 1 zd. 1 kodeksu pracy, pozbawia świadczeń objętych nim pracowników po upływie okresu jego zawieszenia.

podjął uchwałę:

Nie nabywa prawa do nagrody jubileuszowej pracownik, który przewidziane w zakładowym układzie zbiorowym pracy warunki do tego świadczenia spełnił w okresie zawieszenia układu (art. 24127 § 1 i 3 k.p.), chyba że co innego wynika z postanowień układu lub porozumienia o zawieszeniu jego stosowania.

Uzasadnienie

Przedstawione do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne wystąpiło na tle następującego stanu faktycznego.

W pozwanych Zakładach Lniarskich „O.” S.A. z siedziba w M. obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy, przewidujący w art. 25 nagrody jubileuszowe. W latach 2004-2006 stosowanie postanowienia układu w tej części było zawieszone z mocy porozumienia, o którym stanowi art. 24127 § 1 k.p. Powódka Barbara S. osiągnęła 30-letni okres zatrudnienia w 2005 r., a więc w okresie obowiązywania porozumienia o zawieszeniu stosowania układu w zakresie odnoszącym się do nagród jubileuszowych.

Wyrokiem z dnia 25 października 2007 r. Sąd Rejonowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w J. zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 2.458 zł tytułem nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy, stając na stanowisku, że zawieszenie stosowania układu zbiorowego pracy nie pozbawia pracowników przewidzianych w nim uprawnień, a jedynie ich odroczenie na okres zawieszenia wymagalności. Po upływie okresu zawieszenia stosowania układu następuje z mocy prawa reaktywowanie tych uprawnień i prawo żądania ich realizacji.

Rozpoznając apelację strony pozwanej od powyższego wyroku, Sąd Okręgowy w J. powziął wątpliwość wyrażoną w treści sformułowanego zagadnienia prawnego, wskazując, że wyłania się ona na tle art. 24127 § 1 i 3 k.p.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Komplet publikacji: Rekrutacja i dylematy HR89.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »