Kategorie

Europejskie rady zakładowe - zmiana ustawy

Sebastian Kowalski
Europejskie rady zakładowe to jedna z form systemu informacyjno-konsultacyjnego w przedsiębiorstwie o zasięgu ponadnarodowym, który działa na obszarze Unii Europejskiej. Rady mają prawo do konsultacji w sprawach dotyczących m.in.: nowych metod pracy, łączenia i podziału przedsiębiorstw czy zwolnień grupowych.

22 października 2011 r. weszła w życie ustawa z 31 sierpnia 2011 r. nowelizująca przepisy ustawy z 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych (zwanej dalej ustawą). Wprowadzenie w życie zmian do tej ustawy było następstwem uwzględnienia w prawie polskim postanowień dyrektywy 2009/38/WE (zwanej dalej dyrektywą).

Zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą obejmują m.in.:

 • wprowadzenie ogólnych zasad dotyczących metod ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi,
 • wprowadzenie definicji informowania oraz doprecyzowanie definicji konsultacji,
 • wprowadzenie ogólnych zasad dotyczących metod ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi,
 • ograniczenie kompetencji europejskiej rady zakładowej do kwestii ponadnarodowych oraz wprowadzenie powiązania między krajowym i międzynarodowym poziomem informowania pracowników i konsultowania się z nimi,
 • uznanie roli związków zawodowych i organizacji pracodawców na szczeblu europejskim przez wprowadzenie obowiązku informowania ich o składzie specjalnego zespołu negocjacyjnego i rozpoczęciu negocjacji,
 • określenie obowiązków w zakresie przekazywania informacji pozwalających na rozpoczęcie negocjacji oraz zasad negocjowania porozumień w celu powołania nowych europejskich rad zakładowych,
 • wprowadzenie klauzuli dostosowawczej na wypadek zaistnienia znaczących zmian w strukturze przedsiębiorstwa o zasięgu wspólnotowym lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym wprowadzającej obowiązek rozpoczęcia negocjacji.

Nie sposób omówić wszystkich zmian wprowadzonych tą dużą nowelizacją, dlatego poniżej omówiono jedynie najistotniejsze zmiany związane z funkcjonowaniem europejskich rad zakładowych.

Sprawa ponadnarodowa

Reklama

Ustawą nowelizującą dookreślono art. 1 ust. 1 ustawy, wskazując, że zakres prawa pracowników do informowania i konsultacji jest ograniczony do spraw ponadnarodowych (co oczywiście nie narusza uprawnień do informacji i konsultacji określonych w odrębnych przepisach). Zmiana ta była konieczna z uwagi na modyfikację treści art. 1 ust. 3 dyrektywy, w którym przesądzono, że kompetencje europejskiej rady zakładowej oraz zakres informowania pracowników i konsultowania się z nimi objęty dyrektywą są ograniczone właśnie do kwestii ponadnarodowych.

Jednocześnie ustawodawca wprowadził do ustawy definicję pojęcia sprawy ponadnarodowej. Należy przez nią rozumieć sprawę dotyczącą całości przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym lub przynajmniej 2 przedsiębiorstw lub zakładów pracy przedsiębiorstw lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym mających swoją siedzibę w 2 państwach członkowskich (art. 1 pkt 2c ustawy nowelizującej).


Pojęcie informowania i konsultacji

Reklama

Ponadto do ustawy o europejskich radach zakładowych wprowadzono definicję informowania oraz doprecyzowano pojęcie konsultacji. Ilekroć w ustawie jest mowa o informowaniu, należy przez to rozumieć przekazywanie danych przez pracodawcę przedstawicielom pracowników w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób i o odpowiedniej treści, tak aby było możliwe zapoznanie się z podnoszoną sprawą i zbadanie jej oraz przeprowadzenie dogłębnej oceny ewentualnego wpływu w szczególności na prawa i obowiązki pracowników, a także – w razie potrzeby – przygotowanie konsultacji z właściwym organem danego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (art. 2 ust. 5a ustawy). Natomiast przez konsultację należy rozumieć nawiązywanie dialogu oraz wymianę poglądów między przedstawicielami pracowników a zarządem centralnym lub innym zarządem odpowiedniego szczebla w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób i o odpowiedniej treści, tak aby umożliwić przedstawicielom pracowników wyrażenie opinii na podstawie dostarczonych informacji na temat proponowanych działań, których dotyczą konsultacje, po to, aby w rozsądnym czasie działania te mogły być uwzględnione przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (art. 2 pkt 6 ustawy).

Nowe pojęcia informowania i konsultacji powinny być uwzględnione we wszelkich porozumieniach, które ustalają sposób informowania pracowników i konsultacji z nimi (art. 6 ust. 1, art. 18 ust. 1 ustawy). Pod tym kątem należałoby zweryfikować również porozumienia zawarte przed wejściem w życie omawianych zmian.

Członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego

Istotne zmiany dotyczą powoływania członków specjalnego zespołu negocjacyjnego. Uchylono dotychczasowy zapis ustawy, zgodnie z którym specjalny zespół negocjacyjny składał się co najmniej z trzech członków, a maksymalnie z tylu, ile jest państw członkowskich. Uchylono także przepisy wskazujące, jak wyznacza się dodatkowych członków zespołu.

Obecnie członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego są wybierani lub wyznaczani proporcjonalnie do liczby pracowników zatrudnionych w każdym państwie członkowskim przez przedsiębiorstwo o zasięgu wspólnotowym lub grupę przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, przez przyznanie 1 miejsca na grupę pracowników zatrudnionych w tym państwie członkowskim, reprezentującą 10% liczby pracowników zatrudnionych we wszystkich państwach członkowskich, lub na część tej grupy. A zatem jest konieczne zmodyfikowanie dotychczasowego sposobu wyłaniania członków specjalnego zespołu negocjacyjnego.

Porozumienie o ustanowieniu rady

Wiele zmian dotyczących treści porozumienia o ustanowieniu europejskiej rady zakładowej wprowadzono do art. 19 ustawy. Zmiany te mają m.in.:

 • równoważyć reprezentację pracowników pod względem działalności zawodowej, kategorii pracowników oraz płci,
 • określić metody powiązania informowania i konsultowania między europejską radą zakładową a krajowymi organami reprezentującymi pracowników oraz warunki i tryb renegocjacji porozumienia, w przypadku gdy dochodzi do zmian w strukturze przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym.

Podstawa prawna:

 • art. 1, 4 i 5 ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych (DzU nr 213, poz. 1265),
 • art. 2 pkt 5a i 6, art. 6 ust. 1, art. 7, art. 18 ust. 1, art. 19 ustawy z 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych (DzU nr 62, poz. 556 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.