| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Rady pracowników > Europejskie rady zakładowe - zmiana ustawy

Europejskie rady zakładowe - zmiana ustawy

Europejskie rady zakładowe to jedna z form systemu informacyjno-konsultacyjnego w przedsiębiorstwie o zasięgu ponadnarodowym, który działa na obszarze Unii Europejskiej. Rady mają prawo do konsultacji w sprawach dotyczących m.in.: nowych metod pracy, łączenia i podziału przedsiębiorstw czy zwolnień grupowych.

22 października 2011 r. weszła w życie ustawa z 31 sierpnia 2011 r. nowelizująca przepisy ustawy z 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych (zwanej dalej ustawą). Wprowadzenie w życie zmian do tej ustawy było następstwem uwzględnienia w prawie polskim postanowień dyrektywy 2009/38/WE (zwanej dalej dyrektywą).

Zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą obejmują m.in.:

  • wprowadzenie ogólnych zasad dotyczących metod ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi,
  • wprowadzenie definicji informowania oraz doprecyzowanie definicji konsultacji,
  • wprowadzenie ogólnych zasad dotyczących metod ponadnarodowego informowania pracowników i konsultowania się z nimi,
  • ograniczenie kompetencji europejskiej rady zakładowej do kwestii ponadnarodowych oraz wprowadzenie powiązania między krajowym i międzynarodowym poziomem informowania pracowników i konsultowania się z nimi,
  • uznanie roli związków zawodowych i organizacji pracodawców na szczeblu europejskim przez wprowadzenie obowiązku informowania ich o składzie specjalnego zespołu negocjacyjnego i rozpoczęciu negocjacji,
  • określenie obowiązków w zakresie przekazywania informacji pozwalających na rozpoczęcie negocjacji oraz zasad negocjowania porozumień w celu powołania nowych europejskich rad zakładowych,
  • wprowadzenie klauzuli dostosowawczej na wypadek zaistnienia znaczących zmian w strukturze przedsiębiorstwa o zasięgu wspólnotowym lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym wprowadzającej obowiązek rozpoczęcia negocjacji.

Nie sposób omówić wszystkich zmian wprowadzonych tą dużą nowelizacją, dlatego poniżej omówiono jedynie najistotniejsze zmiany związane z funkcjonowaniem europejskich rad zakładowych.

Sprawa ponadnarodowa

Ustawą nowelizującą dookreślono art. 1 ust. 1 ustawy, wskazując, że zakres prawa pracowników do informowania i konsultacji jest ograniczony do spraw ponadnarodowych (co oczywiście nie narusza uprawnień do informacji i konsultacji określonych w odrębnych przepisach). Zmiana ta była konieczna z uwagi na modyfikację treści art. 1 ust. 3 dyrektywy, w którym przesądzono, że kompetencje europejskiej rady zakładowej oraz zakres informowania pracowników i konsultowania się z nimi objęty dyrektywą są ograniczone właśnie do kwestii ponadnarodowych.

Jednocześnie ustawodawca wprowadził do ustawy definicję pojęcia sprawy ponadnarodowej. Należy przez nią rozumieć sprawę dotyczącą całości przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym lub przynajmniej 2 przedsiębiorstw lub zakładów pracy przedsiębiorstw lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym mających swoją siedzibę w 2 państwach członkowskich (art. 1 pkt 2c ustawy nowelizującej).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »