| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent pieniężny jest świadczeniem przysługującym pracownikowi w razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę i niewykorzystania w naturze należnego urlopu wypoczynkowego. Prawo do ekwiwalentu powstaje w dniu rozwiązania umowy.

Ponadto, zgodnie z art. 1721 k.p., ekwiwalent pieniężny nie będzie przysługiwał pracownikowi także wtedy, gdy pracodawca na podstawie odrębnych przepisów ma obowiązek objęcia pracownika ubezpieczeniem gwarantującym otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu wypoczynkowego, przy czym jeżeli świadczenie to jest niższe od ekwiwalentu pieniężnego, pracownikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między tymi należnościami.

Należy podkreślić, że urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany przez pracownika w naturze, zaś ekwiwalent przysługuje wyjątkowo w sytuacji, gdy pracownik nie może już skorzystać z urlopu. Nie jest więc możliwe, aby pracownik i pracodawca zawarli umowę, na mocy której pracownik w trakcie trwania stosunku pracy zamiast wykorzystać urlop w naturze, otrzymałby ekwiwalent pieniężny. Wypłata ekwiwalentu jest dopuszczalna jedynie w sytuacjach wskazanych w art. 171 k.p. Wypłata ekwiwalentu w trakcie trwania stosunku pracy nie jest dopuszczalna również wtedy, gdyby istniało niebezpieczeństwo przedawnienia roszczenia pracownika o zaległy urlop wypoczynkowy. Umowa taka nie zwalnia pracodawcy od obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu w naturze ani z odpowiedzialności za naruszenie przepisów kodeksu pracy o udzielaniu urlopów.

W celu ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego należy obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego danego pracownika stosując przepisy art. 1551-1553 k.p. Ekwiwalent ustala się odpowiednio do okresu niewykorzystanego urlopu, z zastosowaniem zasady proporcjonalności. Podkreślał to Sąd Najwyższy w uchwale z 20 sierpnia 1997 r., sygn. akt III ZP 26/97, w której stwierdził, że w przypadku rozwiązania stosunku pracy i niewykorzystania z tego powodu urlopu wypoczynkowego nabytego w pełnym wymiarze (art. 153 § 3 k.p.) pracownikowi przysługuje od dotychczasowego pracodawcy ekwiwalent pieniężny odpowiadający urlopowi w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku, w którym rozwiązano stosunek pracy.

Pracodawca powinien obliczyć ekwiwalent z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2 poz. 14 z późn.zm.). Zgodnie z § 14 tego rozporządzenia ekwiwalent oblicza się według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego ze zmianami wynikającymi z § 15-19 rozporządzenia. Tak więc obliczając ekwiwalent za urlop należy brać pod uwagę te same składniki wynagrodzenia, co przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. Należy tu przede wszystkim uwzględniać składniki wynagrodzenia w stałej wysokości, przy czym składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu (§ 15). Oznacza to, że pracodawca bierze tu pod uwagę tylko wysokość ostatniego wynagrodzenia pracownika.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »