Kategorie

Dodatek wyrównawczy

Joanna Pysiewicz-Jężak
Dodatek wyrównawczy to różnica między wynagrodzeniem z okresu poprzedzającego przeniesienie a wynagrodzeniem po przeniesieniu pracownika do innej pracy.

Dodatek wyrównawczy należy się pracownikowi, któremu pracodawca obniżył dotychczas pobierane wynagrodzenie za pracę, w ściśle określonych przepisami prawa sytuacjach.

Dlatego też świadczenie to przysługuje:

• pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią, w związku ze zmianą warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, skróceniem czasu pracy lub przeniesieniem pracownicy do innej pracy, przez cały okres trwania zmian;

• pracownikowi, przeniesionemu do innej pracy ze względu na stwierdzone objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy;

• pracownikowi, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy;

Reklama

• pracownikom, którym w ramach zwolnień grupowych wypowiedziano warunki pracy i płacy do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy; dotyczy to wskazanych w ustawie niektórych kategorii pracowników, m.in. pracowników w wieku przedemerytalnym;

• pracownikom, którym w ramach zwolnień indywidualnych wypowiedziano warunki pracy i płacy, jeżeli z przyczyn niedotyczących pracowników nie jest możliwe dalsze ich zatrudnianie na dotychczasowych stanowiskach pracy, przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy; dotyczy to pracowników, których stosunek pracy podlega z mocy odrębnych przepisów szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy i wobec których jest dopuszczalne wypowiedzenie stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego.

Obliczanie dodatku wyrównawczego

Do obliczenia podstawy wymiaru dodatku wyrównawczego przyjmuje się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, wypłacane pracownikowi periodycznie, z wyjątkiem świadczeń wskazanych w § 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, czyli np. wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju.

Wynagrodzenie stałe

Obliczając dodatek wyrównawczy przy stałym miesięcznym wynagrodzeniu, należy odjąć od kwoty dotychczasowego wynagrodzenia kwotę wynagrodzenia otrzymywanego po przeniesieniu. Jednak dodatek ten zmniejsza się za każdy dzień pracy, za który pracownikowi w okresie wypłacania dodatku nie przysługuje wynagrodzenie za pracę. W tym celu kwotę dodatku wyrównawczego dzieli się przez współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Natomiast w przypadku otrzymania przez pracownika wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku przewidzianego w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa kwotę dodatku dzielimy przez 30.

Przykład

Pracownica zatrudniona w firmie handlowej w związku z zajściem w ciążę od 1 października 2008 r. została przeniesiona do innej pracy. Przed przeniesieniem otrzymywała wynagrodzenie w stałej wysokości 2000 zł oraz dodatek stażowy w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, czyli 200 zł. Po przeniesieniu jej wynagrodzenie zostało obniżone do 1500 zł (dodatek stażowy 150 zł). Podstawa do obliczenia dodatku wyrównawczego wynosi 2200 zł. Zgodnie z zasadą, że dodatek wyrównawczy stanowi różnicę między wynagrodzeniem z okresu poprzedzającego przeniesienie a wynagrodzeniem po przeniesieniu pracownika do innej pracy, dodatek dla pracownicy przy wynagrodzeniu stałym będzie wynosił 550 zł (2200 zł - 1650 zł). Niemniej jednak w listopadzie pracownica przebywała przez 15 dni na zwolnieniu lekarskim, dlatego przysługujący jej dodatek wyrównawczy uległ zmniejszeniu i wyniósł 275 zł. Wyliczono go w następujący sposób: 550 zł : 30 = 18,33 zł,

18,33 zł x 15 dni = 275 zł,

550 zł - 275 zł = 275 zł.

Wynagrodzenie zmienne

Podstawę dodatku wyrównawczego do wynagrodzenia według składników wynagrodzenia określonych w stawkach godzinowych, za okres krótszy niż jeden miesiąc, oraz zmiennych składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc stanowi wynagrodzenie za 1 dzień z okresu poprzedzającego przeniesienie do innej pracy. Wynagrodzenie to mnożymy przez liczbę dni, za które pracownikowi po przeniesieniu przysługiwało wynagrodzenie, a następnie odejmujemy wynagrodzenie przysługujące pracownikowi po przeniesieniu. Otrzymana kwota jest kwotą dodatku wyrównawczego za okres miesięczny.

Przykład

Pracownik, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy stolarza wskutek wypadku przy pracy, został pracownikiem ochrony. Jako stolarz otrzymywał 15 zł za godzinę, jako ochroniarz - 12 zł. W tej sytuacji pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikowi dodatek wyrównawczy przez 6 miesięcy, biorąc pod uwagę wynagrodzenie z ostatnich 3 miesięcy przed przeniesieniem pracownika. W ciągu tego okresu pracownik przepracował 65 dni, czyli 520 godzin, a jego wynagrodzenie wyniosło 7800 zł. W pierwszym miesiącu po przeniesieniu pracownik przepracował 20 dni. Przysługujący mu dodatek wyrównawczy wyniesie 480 zł i został obliczony w następujący sposób:

7800 : 65 = 120 zł (wynagrodzenie za 1 dzień z okresu poprzedzającego przeniesienie do innej pracy),

120 zł x 20 dni = 2400 zł,

2400 zł - (12 zł x 160 godzin) = 480 zł.

Podstawę obliczenia dodatku wyrównawczego do wynagrodzenia, według składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, stanowi wynagrodzenie za 1 dzień z okresu poprzedzającego przeniesienie do innej pracy, określone według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop, z tym że wynagrodzenie to dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych, za które pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie. W tym przypadku dodatek wyrównawczy oblicza się tak, jak przy wynagrodzeniu godzinowym.

Podstawa prawna:

• art. 179 § 4, 230 § 2, art. 231 Kodeksu pracy,

• art. 5 ust. 6 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.),

• art. 10 ust. 4 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.),

Reklama

• § 7 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.),

• § 6 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.).

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.