reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Wyrok SN z dnia 25 sierpnia 2004 r. sygn. I PK 412/03

Wyrok SN z dnia 25 sierpnia 2004 r. sygn. I PK 412/03

Organem właściwym do przyznania nagrody jubileuszowej zarządcy komisarycznemu przedsiębiorstwa państwowego na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) jest organ założycielski. Przewodniczący SSN Zbigniew Hajn Sędziowie SN: Józef lwulski,

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Kasacja nie ma usprawiedliwionych podstaw. Nie jest trafny zarzut naruszenia zaskarżonym wyrokiem § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. Zgodnie z tym przepisem, osobom wymienionym w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1-7 tej ustawy, świadczenia dodatkowe przyznaje właściwy organ z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek rady nadzorczej albo innego statutowego organu nadzorczego.

Na wstępie należy stwierdzić, że trafny jest pogląd Sądu drugiej instancji, że w dniu 31 marca 2001 r. nagroda jubileuszowa była świadczeniem dodatkowym w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, mimo że rozporządzenie wykonawcze do ustawy, które w przepisie § 2 ust. 1 zaliczyło wprost nagrodę jubileuszową do katalogu świadczeń dodatkowych, zostało wydane dopiero w dniu 21 stycznia 2003 r. Powyższa wykładnia art. 5 ust. 2 ustawy jest konieczna dla zniesienia niekorzystnych skutków znacznego opóźnienia Prezesa Rady Ministrów w realizacji obowiązku wykonania upoważnienia przewidzianego w art. 11 ust. 3 ustawy, który zobowiązywał między innymi do określenia szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że długotrwałe, uporczywe i nieusprawiedliwione żadnymi obiektywnymi okolicznościami niewykonywanie przez Prezesa Rady Ministrów powyższego upoważnienia ustawowego doprowadziło do wytworzenia się naruszającego zasadę demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) stanu niepewności prawnej co do rodzaju i liczby świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom wymienionym w art. 2 pkt 1-4 ustawy. Obecnie nie może już budzić wątpliwości, że od dnia wejścia w życie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, nagroda jubileuszowa była świadczeniem dodatkowym w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy, co nie oznacza, że chodzi tu o tak, czy inaczej, rozumiany retroaktywny lub retrospektywny skutek rozporządzenia z dnia 21 stycznia 2003 r.

Sąd Najwyższy nie podziela poglądu, że osoby wymienione w art. 2 pkt 1-4 ustawy nabywają prawo do świadczenia dodatkowego, w tym nagrody jubileuszowej, z mocy przepisu art. 5 ust. 2 ustawy. Z brzmienia tego przepisu wynika bowiem jednoznacznie, że świadczenie dodatkowe ma charakter świadczenia fakultatywnego, skoro -w przeciwieństwie do wynagrodzenia miesięcznego, które przysługuje (art. 5 ust. 1 ustawy) - może być ono przyznane, a zatem do uznania właściwego organu należy przyznanie nagrody jubileuszowej. Należy stwierdzić, że pozwany nie nabył prawa do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy na podstawie art. 5.1 zakładowego systemu wynagradzania pracowników Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „W." w Ł., który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1994 r. w związku z § 5 załącznika nr 1, przewidującego, że pracownikowi, po udokumentowaniu przepracowania określonej liczby lat, przysługuje nagroda jubileuszowa. Zgodnie bowiem z trafną wykładnią przepisu art. 241 23§ 2 k.p. zawartą w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 października 1999 r, I PKN 159/99 (OSNAPiUS 2001 nr 4, poz. 109), postanowienia zakładowego układu zbiorowego dotyczące gratyfikacji jubileuszowej nie mają zastosowania do osób wymienionych w tym przepisie, do których niewątpliwie należy pozwany.

reklama

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama