| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Pracownicze koszty uzyskania przychodu (cz.2)

Pracownicze koszty uzyskania przychodu (cz.2)

Przy zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich w umowie o pracę należy określić procentowo część wynagrodzenia odpowiadającą części etatu, kiedy pracownik wykonuje pracę o charakterze twórczym.

Po ustaniu zatrudnienia, pracodawca może wypłacać różne składniki wynagrodzenia. Zasadą jest, że jeśli są to przychody pracownicze, należy potrącać koszty uzyskania właściwe dla tego pracownika w czasie jego zatrudnienia.

Autorskie koszty uzyskania przychodów

Możliwe jest zastosowanie 50% kosztów autorskich do przychodów uzyskiwanych w ramach stosunku o pracę. Stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm., zwanej dalej ustawą o pdof) koszty uzyskania niektórych przychodów określa się z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzenia przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Tak więc koszty uzyskania w wysokości 50% mogą być zastosowane do przychodów uzyskiwanych w ramach stosunku pracy pod warunkiem, że stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o pdof związane są z korzystaniem przez twórcę z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) lub rozporządzeniem tymi prawami.

W umowie o pracę należy określić procentowo część wynagrodzenia odpowiadającą części etatu, kiedy pracownik wykonuje pracę o charakterze twórczym stanowiącą przedmiot prawa autorskiego. Przykładem mogą być wynagrodzenia wykładowców akademickich, dziennikarzy, artystów. W wyniku ich pracy na podstawie umowy o pracę powstają utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim.

Koszty te jednak nie będą mogły być stosowane w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi za okres urlopu, zwolnienia lekarskiego, odbywanego szkolenia lub innego okresu, w którym pracownik nie wykonuje pracy o charakterze twórczym.

Koszty faktycznie poniesione

Zgodnie z art. 22 ust. 11 ustawy o pdof, jeżeli przysługujące pracownikowi roczne zryczałtowane koszty będą niższe od wydatków faktycznie poniesionych przez niego na dojazdy do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku, koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, ale tylko wówczas gdy pracownik udokumentuje te wydatki wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wojciechowski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »