| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Wynagradzanie pracowników w UE

Wynagradzanie pracowników w UE

Pracodawcy unijni mają pewną swobodę w kształtowaniu wynagrodzeń swoich pracowników. Muszą jednak przestrzegać pewnych ogólnych założeń i zasad.

Wspólnotowa Karta Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników zawiera zapis, że pracownikom należy zapewnić prawo do wynagrodzenia. A zatem muszą oni mieć gwarancję uzyskiwania sprawiedliwego wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Pojęcie sprawiedliwego wynagrodzenia jest ściśle powiązane z pojęciem godziwego wynagrodzenia. Na podstawie badań prowadzonych w Europie Zachodniej ustalono, że godziwe wynagrodzenie powinno zapewnić godziwy poziom życia, zarówno pracownikowi, jak i członkom jego rodziny, a więc ma charakter płacy rodzinnej, a nie indywidualnej.

Ograniczenie uregulowań w ustawodawstwie unijnym w kwestii wynagrodzeń wynika z praktycznych przesłanek. Przyjęto, że z uwagi na różny etap rozwoju poszczególnych państw członkowskich (a w ślad za tym bardzo zróżnicowane poziomy wynagrodzeń) niemożliwe jest wprowadzenie jednolitych standardów w tym zakresie w całej Unii Europejskiej. Jednak niektóre aspekty wynagradzania pracowników za pracę zostały unormowane w szczegółowy sposób.

Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

Pierwszym aktem szczegółowym jest dyrektywa 75/117 z 10 lutego 1975 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących stosowania zasady równego wynagradzania pracujących kobiet i mężczyzn. Wskazuje ona na konieczność zniesienia wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć w odniesieniu do wszelkich aspektów i warunków wynagrodzenia za taką samą pracę lub za pracę o równej wartości.

Artykuł 2 dyrektywy zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia do ich wewnętrznych systemów prawnych środków umożliwiających pracownikom, którzy uważają się za pokrzywdzonych w wyniku niestosowania zasady równości wynagrodzeń, dochodzenia roszczeń przed właściwymi organami, a po wyczerpaniu możliwości odwoławczych - przed sądem. W wyniku działania tej regulacji państwa członkowskie mają obowiązek podjąć wszelkie niezbędne środki, mające na celu ochronę pracowników przed zwolnieniem ich z pracy przez pracodawcę, w odwecie za skargę wniesioną w obrębie danego przedsiębiorstwa, lub za wszczęcie postępowania sądowego, jeśli to postępowanie miałoby na celu wyegzekwowanie poszanowania zasady równego wynagrodzenia. Jednocześnie państwa członkowskie powinny podjąć niezbędne kroki umożliwiające zapewnienie stosowania zasady równości wynagrodzenia oraz dostępności do skutecznych narzędzi prawnych w celu zapewnienia przestrzegania tej zasady.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »