Kategorie

Kiedy urząd skarbowy może wyrazić zgodę na odroczenie płatności zaliczek na podatek dochodowy

Krzysztof Rustecki
Wystąpienie płatnika z wnioskiem o odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników lub osób, z którymi zawarto umowę cywilnoprawną, musi być spowodowane szczególnymi okolicznościami, w jakich znalazł się płatnik, albo interesem publicznym. Decyzja organu podatkowego w tym zakresie ma bowiem charakter uznaniowy, co oznacza, że może on pozytywnie rozpatrzyć wniosek, ale nie ma takiego obowiązku.

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty (art. 67a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, dalej O.p.). Przepis ten stosuje się odpowiednio do należności przypadających od płatników lub inkasentów (art. 67c § 1 O.p.).

Ważny interes płatnika lub interes publiczny

Wniosek o odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek musi być uzasadniony ważnym interesem płatnika lub interesem publicznym. Przepisy nie definiują jednak tych pojęć. Według organów podatkowych, przez „ważny interes podatnika” należy rozumieć nadzwyczajne zdarzenia i szczególne okoliczności osłabiające zdolności płatnicze podatnika, takie jak długotrwała choroba podatnika lub członka jego rodziny, kradzież bądź utrata majątku z przyczyn niezawinionych. Ważny interes podatnika wystąpi również wtedy, gdy po zapłaceniu podatku nie będzie on dysponował wraz z rodziną środkami na wyżywienie, utrzymanie mieszkania, zakup ubrań oraz inne niezbędne potrzeby życiowe. Przez pojęcie „interes publiczny” należy rozumieć potrzebę (dobro), której zaspokojenie powinno służyć zbiorowości lokalnej (mieszkańcom miasta) lub całemu społeczeństwu. Za „interes publiczny” można uznać sytuację, gdy zapłata zaległości podatkowych spowodowałaby konieczność korzystania przez podatnika z pomocy państwa, np. z opieki społecznej, lub gdy podatnik nie byłby w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb materialnych. Przesłanką zaistnienia interesu publicznego może być również fakt, że skutki nieprzyznania tego rodzaju ulgi dotknęłyby nie tylko podatnika, ale i inne osoby, np. jego rodzinę. Takie stanowisko zostało wyrażone m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 12 kwietnia 2012 r. (I SA/Po 802/11).

PRZYKŁAD

Anna J. prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Zatrudnia 10 pracowników i 5 zleceniobiorców. W grudniu br. z powodu zmniejszonego zapotrzebowania na usługi wykonywane przez jej firmę oraz zalegania z płatnościami przez kontrahentów, a także ciężkiej choroby męża, który wymaga kosztownej rehabilitacji, firma Anny J. utraciła płynność finansową. W związku z tym nie będzie w stanie zapłacić w terminie składek ZUS i zaliczek na podatek za zatrudniane osoby. W tej sytuacji w grudniu br. Anna J. zwróciła się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek. Sytuacja Anny J. uzasadnia złożenie wniosku o odroczenie płatności podatku ze względu na interes płatnika, a w dalszej perspektywie nawet ze względu na interes publiczny.


Wniosek o odroczenie terminu

Wniosek o odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników bądź osób, z którymi zawarto umowę cywilnoprawną, płatnik może złożyć do właściwego organu podatkowego. Takim organem jest naczelnik urzędu skarbowego według:

 • miejsca zamieszkania płatnika lub inkasenta, jeżeli płatnik lub inkasent jest osobą fizyczną;
 • adresu siedziby płatnika lub inkasenta, jeżeli płatnik lub inkasent nie jest osobą fizyczną;
 • miejsca prowadzenia działalności przez płatnika lub inkasenta, jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób wskazany w pkt 2 (§ 15 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych).
Reklama

Wniosek powinien zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności), a także czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych (art. 168 O.p.). We wniosku należy dokładnie wykazać okoliczności uzasadniające odroczenie podatku, mając na uwadze, że jest to niezbędne z punktu widzenia interesu płatnika lub interesu publicznego. Organ podatkowy ma obowiązek potwierdzić wniesienie wniosku, jeżeli wnoszący (płatnik) tego zażąda.

Wniosek o odroczenie terminu płatności zaliczek może dotyczyć tylko tych zaliczek, których termin płatności jeszcze nie minął. Niewpłacona w terminie zaliczka staje się bowiem zaległością podatkową i płatnik może wtedy wnioskować o odroczenie jej zapłaty wraz z odsetkami za zwłokę (art. 67a § 1 pkt 2 w związku z art. 67c § 1 O.p.).

Decyzja organu podatkowego

Naczelnik urzędu skarbowego wydaje uznaniową decyzję w zakresie odroczenia płatności podatku dochodowego. Nawet w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem płatnika lub interesem publicznym może nie przychylić się do wniosku, gdyż nie ma takiego obowiązku. Jak stwierdził WSA w Poznaniu w podanym wyżej wyroku z 12 kwietnia 2012 r. (...), „nawet stwierdzenie, że w sprawie występują okoliczności świadczące o spełnieniu określonych przepisami przesłanek, może lecz nie musi prowadzić do rozstrzygnięcia pozytywnego dla wnioskodawcy (...)”.

WAŻNE!

Naczelnik urzędu skarbowego nie ma obowiązku przychylić się do wniosku płatnika o odroczenie płatności podatku, nawet gdy jest to uzasadnione ważnym interesem płatnika lub interesem publicznym.

W przypadku wydania decyzji o odroczeniu terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy, nowym terminem płatności jest dzień, w którym zgodnie z decyzją powinna nastąpić zapłata odroczonych zaliczek (art. 49 O.p.). Za przesunięcie terminu płatności urząd pobiera opłatę prolongacyjną, która wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę (art. 57 O.p.). Opłatę prolongacyjną należy uiścić w terminie płatności odroczonych zaliczek na podatek dochodowy. W razie niedotrzymania nowego terminu płatności odroczonych zaliczek następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji urzędu w tej sprawie (art. 259 O.p.).


Wzór wniosku o odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy

Warszawa, 1 grudnia 2012 r.

Wnioskodawca

 

Kod.pl Mirosław Kowalski

 

01–458 Warszawa

 

ul. Mglista 15

 

NIP 456–780–000

 

 

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego

 

Urzędu Skarbowego w Warszawie

Wniosek o odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców

Na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 w zw. z art. 67c § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) wnoszę o odroczenie terminu płatności zaliczek od wynagrodzeń pracowników oraz zleceniobiorców i wykonawców z tytułu umów zlecenia i o dzieło za okres od 1 grudnia 2012 r. do 31 stycznia 2012 r.

Uzasadnienie

Przyczyną złożenia wniosku jest ..............................................................................................

..............................................................................................

...............................................................................................

................................................

Podpis wnoszącego wniosek

 Podstawa prawna:

 • art. 3 pkt 3 lit. a, art. 49, art. 57, art. 67a § 1 pkt 1, art. 67c § 1, art. 168, art. 259 Ordynacji podatkowej,
 • § 9 ust. 1, § 15 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371 ze zm.).
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?