Kategorie

Mieszany system wynagradzania

Joanna Pysiewicz-Jężak
Pracodawca może uzależnić wysokość wynagrodzenia pracownika od różnych czynników, np. od jakości wykonanej pracy czy ilości czasu potrzebnego do wykonania zadania. Jednak nigdy wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne.

Wynagrodzenie w systemie mieszanym pozwala zmotywować pracowników do efektywniejszego wykonywania powierzonych im zadań.

Reklama

Przepisy prawa pracy ustalają jedynie najniższą wysokość wynagrodzenia, jaką musi otrzymać pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Natomiast to pracodawca w zależności od swojej sytuacji ekonomicznej, rodzaju prowadzonej działalności i organizacji pracy kształtuje wysokość płacy. Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

W mieszanym systemie wynagradzania możliwe jest połączenie różnych systemów wynagradzania (np. wynagrodzenia miesięcznego stałego, prowizyjnego, godzinowego, akordowego). Takie połączenie może być korzystne zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników, których motywuje do wydajniejszej pracy, dając im jednocześnie poczucie stabilności (np. połączenie wynagrodzenia stałego z wynagrodzeniem prowizyjnym). Poniżej omówimy najczęściej spotykane systemy wynagradzania, które umiejętnie połączone przez pracodawcę mogą motywować pracowników do lepszej i efektywniejszej pracy.

Wynagrodzenie miesięczne stałe

Reklama

Najczęściej spotykanym systemem wynagradzania jest system wynagradzania miesięcznego stałego. Wypłacane wynagrodzenie może być ustalone np. w umowie o pracę – za cały przepracowany miesiąc pracownik otrzymuje określoną kwotę wynagrodzenia. Stosuje się go zazwyczaj w małych firmach lub przy wykonywaniu niektórych zawodów, gdzie stosowanie innych systemów wynagradzania nie jest możliwe albo konieczne. Ustawodawca ingeruje w wysokość wynagrodzenia stałego, ustalając jedynie, że dla osoby wykonującej pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być ono niższe od określonej kwoty (w 2012 r. kwota ta wynosi 1500 zł).

Forma wynagradzania, w której pracodawca stosuje jedynie wynagrodzenie stałe, nie jest jednak skutecznym narzędziem motywowania, ponieważ pracownik niezależnie od ilości i jakości wykonanej pracy otrzymuje ustalone kwotowo stałe wynagrodzenie. Może to doprowadzić do sytuacji, gdy nie będzie on zainteresowany rozwijaniem swoich umiejętności czy podnoszeniem kwalifikacji, gdyż i tak co miesiąc dostanie taką samą pensję. Niektórym pracownikom odpowiada ten system wynagradzania, gdyż daje im poczucie bezpieczeństwa przez otrzymywanie regularnych dochodów, których wysokość można z miesiąca na miesiąc przewidzieć.

Wynagrodzenie prowizyjne

Drugim coraz powszechniej stosowanym systemem wynagradzania jest system wynagrodzenia prowizyjnego. Może on być stosowany w połączeniu z wynagrodzeniem miesięcznym stałym lub jako samodzielny system wynagradzania.

Stosuje się go zazwyczaj wobec osób zatrudnionych w działach sprzedaży (m.in. na stanowiskach handlowców, akwizytorów, przedstawicieli handlowych czy ubezpieczeniowych), jak również na tych stanowiskach, na których wysokość wynagrodzenia można uzależnić od sprzedaży towaru i usług.

System ten jest korzystny zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Pracownik jest bardziej zmotywowany do działań podnoszących dochody przedsiębiorstwa (pozyskiwanie nowych klientów lub sprzedawanie większej liczby towarów), gdyż sam na tym zyskuje – od jego inicjatywy i kreatywności zależy głównie wysokość jego zarobków, przez co ma satysfakcję z otrzymywanego wynagrodzenia i wykonywanej pracy. Jednocześnie pracodawcy, dzięki temu systemowi wynagradzania, udaje się pozyskać świadomych swoich kwalifikacji i wartości pracowników i stworzyć zespół z dużym poczuciem przynależności do firmy.


WAŻNE!

Jeżeli pracownik otrzymuje tylko wynagrodzenie prowizyjne i zdarzy się, że w danym miesiącu „wypracuje” kwotę mniejszą od minimalnego wynagrodzenia określonego przepisami prawa, to pracodawca jest zobowiązany wypłacić mu kwotę wynagrodzenia minimalnego.

Przykład

Pracodawca zatrudnia handlowca w pełnym wymiarze czasu pracy. Do jego zadań należy zarówno obsługa dotychczasowych klientów pracodawcy, jak i pozyskiwanie nowych. Pracownik ma ustaloną pensję zasadniczą na poziomie 900 zł i dodatkowo otrzymuje prowizję w wysokości 200 zł za każdego nowo pozyskanego klienta. W październiku 2012 r. udało mu się pozyskać tylko jednego klienta. W związku z tym jego wynagrodzenie w październiku nie osiągnęło wysokości wynagrodzenia minimalnego. Pracodawca, mimo że pracownik w tym miesiącu pozyskał tylko jednego nowego odbiorcę, będzie musiał wypłacić mu pensję wyższą niż wynagrodzenie zasadnicze wynikające z umowy o pracę.

Wynagrodzenie zadaniowe i akordowe

Zadaniowa forma wynagrodzenia zależy od stopnia osiągnięcia celów i realizacji zadań kluczowych w firmie. W przypadku jej stosowania zadania mogą być zlecane indywidualnemu pracownikowi lub zespołowi pracowników. Najczęściej ta forma wynagrodzenia składa się z części stałej i części zmiennej wynagrodzenia stanowiącej określony procent części stałej i jest wypłacana po wykonaniu przez pracownika zadania w określonym terminie.

Zadaniową formę wynagradzania stosuje się zwykle do tych prac, które wykonuje się w systemie projektowym lub zadaniowym na stanowiskach kierowniczych lub wysoko specjalistycznych.

Natomiast w systemie akordowym pracownicy są motywowani ilością wykonanej pracy, wytwarzając produkty lub usługi w danej jednostce czasu. Wynagrodzenie pracownika zależy w tym systemie od liczby wykonanych produktów lub usług.

System ten ma charakter wysoce motywacyjny, powodujący dużą wydajność pracownika. Jednak pracownikowi zależy na wykonaniu jak największej liczby produktów, co w dłuższej perspektywie czasowej może mieć negatywny wpływ na ich jakość. Dlatego uzależnienie wynagrodzenia tylko od liczby wykonywanych produktów bez odniesienia do ich jakości może wpłynąć niekorzystnie na opłacalność wytwarzanych produktów, a co za tym idzie na kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Należy pamiętać, że tak jak przy innych formach wynagradzania, tak i przy tych systemach pracownik musi otrzymać co najmniej minimalne wynagrodzenie (nawet jeśli go nie wypracuje w danym miesiącu) ustalone na dany rok w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Podstawa prawna:

 • art. 78 § 1, art. 80 Kodeksu pracy,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (DzU nr 192, poz. 1141)
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?